VERKEERSBORDENOVERZICHT.NL
het overzicht van verkeersborden in Nederland
versie 6, maart 2018    
contact    
Op deze site staan de meest voorkomende verkeersborden, wegbebakeningen en bewegwijzeringen van Nederland. De borden kunnen worden toegepast op basis van de RVV 1990, WVW 1994, BABW, verordeningen of andere doeleinden. Het doel van dit overzicht is om uniformiteit en eenduidigheid van verkeersborden in Nederland te bevorderen. Bij de totstandkoming van dit overzicht zijn de gebruikte gegevens zorgvuldig verzameld en verwerkt. Desondanks kan het overzicht onjuistheden bevatten. Gebruikers van het overzicht aanvaarden het risico daarvan.

>    cat. A snelheid
 >    cat. J waarschuwing >  cat. S symbolen en pictogrammen in verkeersborden
>    cat. B voorrang
 >   cat. K bewegwijzering  >  cat. KL kabels en leidingen
>    cat. C gesloten-verklaring
 >  cat. L informatie >  cat. OB onderborden voor verkeersborden
>    cat. D rijrichting
 >   cat. BB bebakening >  cat. VR verkeersregelingen
   cat. E parkeren en stilstaan 
 >   cat. BV bewegwijzering voetgangers >    cat. ES elektrische matrixsignalering
>    cat. F overige geboden en verboden 
 >    cat. BF bewegwijzering (brom)fietsers >  cat. SB straatnaamborden
>  cat. G verkeersregels
 >  cat. TB toeristische en recreatieve bewegwijzering   cat. PL pijlen
   cat. H bebouwde kom
 >  cat. AB objectbewegwijzering en informatieborden
  A-SERIE:  SNELHEID                Terug naar overzicht    

A01-5

A01-10

A01-15

A01-30

A01-50

A01-60

A01-70

A01-80

A01-90
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid


A01-100

A01-120

A01-130

A01-30-ZB

A01-60-ZB

A01-30-ZH

A01-60-ZH

A01-50-S

A01-60-S
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Zone met
maximum-
 snelheid
Zone met
maximum-
 snelheid
Herhaling zone
met maximum-
 snelheid
Herhaling zone
met maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid


A01-70-S

A01-80-S

A01-90-S

A01-100-S

A01-120-S

A01-130-S

A01-50-F

A01-60-F

A01-70-F
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid


A01-80-F

A01-90-F

A01-100-F

A01-120-F

A01-130-F
Einde maximumsnelheid 30 km/h
A02-30

A02-50

A02-60

A02-70
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Maximum-
snelheid
Einde maximum-
snelheid
Einde maximum-
snelheid
Einde maximum-
snelheid
Einde maximum-
snelheid

Einde maximumsnelheid 80 km/h
A02-80

A002-90

A2-100

A002-130

A02-30-ZE
Zone einde maximumsnelheid 60 km/h
A2-60-ZE

A03-30

A03-50

A03-70
Einde maximum-
snelheid
Einde maximum-
snelheid
Einde maximum-
snelheid
Einde maximum-
snelheid
Einde zone
maximumsnelheid
Einde zone
maximumsnelheid
Maximumsnelheid
op elektronisch signaleringbord
Maximumsnelheid
op elektronisch signaleringbord
Maximumsnelheid
op elektronisch signaleringbord


A03-80

A03-90
Adviessnelheid 30 km/h
A04-30

A04-40

A04-50

A04-60

A04-70

A04-80

A04-90
Maximumsnelheid
op elektronisch signaleringbord
Maximumsnelheid
op elektronisch signaleringbord
Adviessnelheid Adviessnelheid Adviessnelheid Adviessnelheid Adviessnelheid Adviessnelheid Adviessnelheid


A05-30

A05-40

A05-50

A05-60

A05-70

A05-80
Portaal met bord zone maximumsnelheid 30 km/h en bebakening Portaal met bord zone maximumsnelheid 60 km/h en bebakening   Portaal met bord einde zone maximumsnelheid 30 km/h en bebakening
Einde
adviessnelheid
Einde
adviessnelheid
Einde
adviessnelheid
Einde
adviessnelheid
Einde
adviessnelheid
Einde
adviessnelheid
portaal geel +
A01-30-ZB +
BB15b-2
portaal geel +
A01-60-ZB +
BB15b-2
portaal geel +
A02-30-ZE +
BB15b-2

Portaal met einde zone maximumsnelheid 60 km/h en bebakening Zone met parkeerverbod en maximumsnelheid 30 km/h Zone met parkeerverbod en maximumsnelheid 30 km/h (herhaling)
portaal geel +
A02-60-ZE +
BB15b-2
E01-ZB +
A01-30-ZB
E01-ZH +
 + A01-30-ZH

  B-SERIE:  VOORRANG            Terug naar overzicht    
Voorrangsweg
B01
Einde voorrangsweg
B02
Voorrangskruispunt
B03
Voorrangskruispunt zijweg links
B04
Voorrangskruispunt zijweg rechts
B05
Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
B06

B06-OB02-
OB503-F
Stop: Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
B07
Stop: Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
B07-F
Voorrangsweg Einde
voorrangsweg
Voorrangs-
kruispunt
Voorrangskruispunt
Zijweg links
Voorrangskruispunt
Zijweg rechts
Verleen voorrang
aan bestuurders
op kruisende weg
Verleen voorrang
aan fietsers
(in 2 richtingen)
op kruisende weg
Stop en verleen voor-
rang aan bestuurders
op de kruisende weg
Stop en verleen voor-
rang aan bestuurders
op de kruisende wegOB701-1

OB701-2

OB701-3

OB702-1

OB702-2

OB703-1

OB703-2
Afbuigende
 voorrangsweg
Afbuigende
 voorrangsweg
Afbuigende
 voorrangsweg
Afbuigende
 voorrangsweg
Afbuigende
 voorrangsweg
Afbuigende
 voorrangsweg
Afbuigende
 voorrangsweg
  C-SERIE:  GESLOTEN-VERKLARING            Terug naar overzicht    

C01

C02

C02-OB705-F

C03

C04-L

C04-R

C05

C06

C07
Gesloten in beide
richtingen voor
voertuigen, ruiters
en geleiders van
rij- of trekdieren
of vee
Eenrichtingweg,
in deze richting
gesloten voor voer-
tuigen, ruiters en
geleiders van rij-
of trekdieren
of vee
Eenrichtingweg +
"ga terug", in deze
richting gesloten voor
voertuigen, ruiters
en geleiders van
rij- of trekdieren
of vee
Eenrichtingweg Eenrichtingweg
Links
Eenrichtingweg
Rechts
Inrijden
toegestaan
Gesloten voor motorvoertuigen
op meer dan twee
wielen
Gesloten voor
vrachtauto’s


C07A

C07B

C08

C09

C10

C11

C12

C13

C14
Gesloten voor
 autobussen
Gesloten voor
 autobussen en
 vrachtauto’s
Gesloten voor motorvoertuigen
die niet sneller
 kunnen of mogen
rijden dan
25 km/h
Gesloten voor
ruiters, vee, wagens,
motorvoertuigen die
niet sneller kunnen of
mogen rijden dan 25
km/h en brommobiel-
en alsmede fietsen,
bromfietsen en
gehandicapten-
voertuigen
Gesloten voor motorvoertuigen
met aanhang-
wagen
Gesloten voor
motorfietsen
Gesloten voor
alle motorvoer-
tuigen
Gesloten voor
bromfietsen en
voor gehandicap-
tenvoertuigen met
in werking zijnde
motor
Gesloten voor
fietsen en voor
gehandicapten
-voertuigen
zonder
 motor


C15

C16

C17(10m)

C18(2,3m)

C19(3,1m)

C20(4,8t)

C21(5,4t)

C22
Gesloten voor vrachtauto's die niet voldoen aan de gestelde milieueisen
C22A
Gesloten voor
fietsen, bromfietsen
en voor gehandi-
captenvoertuigen
Gesloten voor
voetgangers
Gesloten voor
voertuigen en samen-
stellen van voertuigen
die, met inbegrip van
lading, langer zijn
dan op het bord
is aangegeven
Gesloten voor
voertuigen die,
met inbegrip van
lading, breder zijn
dan op het bord
is aangegeven
Gesloten voor
voertuigen die,
met inbegrip van
lading, hoger zijn
dan op het bord
is aangegeven
Gesloten voor
voertuigen waarvan
de aslast hoger is
dan op het bord
is aangegeven
Gesloten voor
voertuigen en
samenstellen van
voertuigen waarvan de
totaalmassa hoger is
dan op het bord is
aangegeven
Gesloten voor
voertuigen met
bepaalde gevaarlijke
stoffen
Gesloten voor
vrachtauto's die
niet voldoen aan
de gestelde
milieueisen


C22B

C23-01

C23-02

C23-03

C23-04
Einde gesloten-verklaring
voor vrachtauto's die
niet voldoen aan de
gestelde milieueisen
Spitsstrook
open
Spitsstrook
vrijmaken
Einde
spitsstrook
Spitsstrook
vrijmaken


Cxx-ZB

Cxx-ZH

Cxx-ZE
Zone gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen
C06-ZB
Zone gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen (herhaling)
C06-ZH

C06-ZE
Zone gesloten voor alle motorvoertuigen
C12-ZB
Zone gesloten voor alle motorvoertuigen (herhaling)
C12-ZH

C12-ZE
Zone gesloten voor alle motorvoertuigen
C12-ZB

C12-ZH

C12-ZE
Zone gesloten
voor motorvoer-
tuigen op meer
dan twee wielen
Herhaling zone
gesloten voor motor-
voertuigen op meer
dan twee wielen
Einde zone
gesloten voor motor-
voertuigen op meer
dan twee wielen
Zone gesloten
voor alle motor-
voertuigen
Herhaling zone
gesloten voor alle motorvoertuigen
Einde zone
gesloten voor alle
motorvoertuigen
Zone gesloten
voor vrachtwagens
Herhaling zone
gesloten voor
vrachtwagens
Einde zone
gesloten voor
vrachtwagens


L10 of
L04-M(C7)

L11 of L04-
A(C18-2m)-A-A

L12
L12
Verkeersbord
'Gesloten voor vracht-
auto’s' geldt voor aan-
gegeven rijstrook
Verkeersbord
 'Gesloten voor voer-
tuigen, die breder zijn
dan 2 meter (met
inbegrip van lading)'
geldt voor aange-
geven rijstrook
Verkeersbord
 'Gesloten voor voer-
tuigen, die breder zijn
dan 2  meter (met
inbegrip van lading)'
geldt voor aange-
geven rijstrook
  D-SERIE:  RIJRICHTING            Terug naar overzicht    

D01

D01-F

D02-LO

D02-RO

D02-LB

D02-RB

D03

D04

D05-L
Rotonde,
verplichte
rijrichting
Rotonde,
verplichte
rijrichting
Gebod voor alle
bestuurders het bord
voorbij te gaan
aan de zijde die
de pijl aangeeft
Gebod voor alle
bestuurders het bord
voorbij te gaan
aan de  zijde die
de pijl aangeeft
Gebod voor alle
bestuurders het bord
voorbij te gaan
aan de zijde die
de pijl aangeeft
Gebod voor alle
bestuurders het bord
voorbij te gaan
aan de  zijde die
de pijl aangeeft
Bord mag aan
beide zijden worden
voorbijgegaan
Gebod tot het
volgen van de
rijrichting die op
het bord is aan-
gegeven
Gebod tot het
volgen van de
rijrichting die op
het bord is aan-
gegeven


D05-R

D06-L

D06-R

D07
Gebod tot het
volgen van de
rijrichting die op
het bord is aan-
gegeven
Gebod tot het
volgen van één
van de rijrichtingen
die op het bord zijn
aangegeven
Gebod tot het
volgen van één van
de rijrichtingen die
op het bord zijn
aangegeven
Gebod tot het
volgen van één van
de rijrichtingen die
op het bord zijn
aangegeven

verkeersgeleider met bord 'gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft'
D02-LO + BB22
verkeersgeleider met bord 'gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft'
D02-RO + BB22
Verkeersgeleider met bord 'Bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan'
D03 + BB22
verkeersgeleider met bord 'gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft'
D02-LO +
BBX103-L
verkeersgeleider met bord 'gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft'
D02-RO +
BBX103-R

D01 + BB16-2

D01 + BB18-2R
portaal +
D01 + BB11-R

portaal +
D01-F + BB18-1R
Verkeerszuil
met bord
Verkeerszuil
met bord
Verkeerszuil
met bord
Attentieschild
met bord
Attentieschild
met bord
Schrikhek
met bord 
Schrikhek
met bord 
Portaal met
schrikhek en
bord
Portaal met
schrikhek en bord
op fluoreserende
achtergrond
 
  E-SERIE:  PARKEREN EN STILSTAAN            Terug naar overzicht    

E01

E01-ZB

E01-ZH

E01-ZE

E01-ZBT
(8.00-18.00 h)

E01-ZHT
(8.00-18.00 h)

E01-ZTE
(8.00-18.00 h)
Parkeerverbod

Zone parkeerverbod Herhaling zone
parkeerverbod
Einde zone parkeer-
verbod

Zone parkeerverbod
tussen aangegeven
tijden
Herhaling zone
parkeerverbod tussen
aangegeven
tijden
Einde zone parkeer-
verbod tussen aan-
gegeven tijden


E201

E201-ZB

E201-ZH

E201-ZE

E202

E202-ZB

E202-ZH

E202-ZE
Parkeerverbod
voor vrachtwagens
en bussen 
Zone parkeerverbod
voor vrachtwagens
en bussen 
Herhaling zone
parkeerverbod
voor vrachtwagens
en bussen

Einde zone parkeer-
verbod voor vracht-
wagens en bussen
Parkeerverbod
voor vrachtwagens
en bussen;
Volgens A.P.V
Zone parkeer-
verbod voor vracht-
wagens en bussen; Volgens A.P.V.
Herhaling zone
parkeerverbod
voor vrachtwagens
en bussen;
Volgens A.P.V.
Einde zone parkeer-
verbod voor vracht-
wagens en bussen;
Volgens A.P.V.

Bord E2: Verbod stil te staan
E02

E02-ZB  

E02-ZH  

E02-ZE

E03

E03-ZB  

E03-ZH  

E03-ZE
Verbod stil te staan Zone verbod stil
te staan
Herhaling zone
verbod stil te staan
Einde zone verbod
stil te staan
Verbod fietsen en
bromfietsen te
plaatsen
Zone verbod fietsen
en bromfietsen
te plaatsen
Herhaling zone
verbod fietsen en
bromfietsen te
plaatsen
Einde zone verbod
fietsen en bromfietsen
te plaatsen


E04

E05
Bord E6: Gehandicaptenparkeerplaats
E06

E07

E08

E08-1
Bord E8-2: Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vrachtwagens of bussen
E08-2
Bord E8-3: Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vrachtwagens
E08-3
Bord E8-4: Parkeergelegenheid alleen bestemd voor busen
E08-4
Parkeergelegen-
heid
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor taxi's
Gehandicapten-
parkeerplaats
Parkeergelegen-
heid voor het onmid-
dellijk laden en lossen
van goederen
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor auto's
Parkeergelegen-
heid voor auto's door
gedeeltelijk op het
trottoir te parkeren
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor vrachtwagens
en bussen
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor vrachtwagens
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor bussen


Bord E8-5: Parkeergelegenheid alleen bestemd voor campers
E08-5

E08-6

E08-7

E08-8

E08-9

E08-10

E08-11

E08-12

E08-13
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor campers
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor motorfietsen
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor bromfietsen en
gehandicapten-
voertuigen
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor fietsen, bromfietsen
en gehandicapten-
voertuigen
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor fietsen
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor treintaxi's

Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor politie
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor brandweer
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
ambulance

Bord E8-14: Parkeergelegenheid alleen bestemd voor artsen
E08-14

E08-15
Bord E9: Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders
E09

E101

E102
Bord E12: Parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer
E12 of
BW101 + SP03

E13 of
BW101 + SP06
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor arts
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor vrouwen
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor vergunning-
houders
Parkeergelegen-
heid met betaald parkeren;
Te betalen met
muntgeld
Parkeergelegen-
heid met betaald parkeren;
Te betalen met
bankpas
Parkeergelegen-
heid voor overstap-
pers op het openbaar
vervoer (park and ride)
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor carpoolers;


BW101-B + SP100B

BW101-B + SK100

BW101-B + SP100B

BW101-B + SP03B

BW101-B + SP03C

BW101-B + SO03

BW101-B + SP100B

BW101-B + SP05B

BW101-B + SP10B
Parkeerroute;
Volg pijl
Kiss and ride strook;
Volg pijl
Parkeergelegen-
heid; Volg pijl
Parkeergelegen-
heid op transferium
voor overstappers op
het openbaar vervoer
(bus); Volg pijl
Parkeergelegen-
heid voor overstap-
pers; Volg pijl
Overdekte
parkeergarage;
Volg pijl
Parkeergelegen-
heid bij restaurant;
Volg pijl
Parkeergelegen-
heid voor carpool-
ers; Volg pijl
Parkeerautomaat;
Volg pijl

Bord E12: Parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer
E300

E301

E302

E303

E103

E104

E105

E106
Betaald parkeergelegen-
heid voor campers
Parkeerautomaat Betaald parkeren
voor auto's; Met
nadere informatie
Keermogelijkheid
voor vrachtwagens

Parkeerautomaat
 (muntgeld) met
nadere informatie
Parkeerautomaat
 (bankpas) met
nadere informatie
Parkeergarage
In- en uitstapplaats
met overdekte
fietsenstalling; 


E1000

E1001

E1002

E1003

E1004
Oplaadpunt voor
elektrische auto's 
Oplaadpunt voor
elektrische fietsen
Parkeergelegenheid
voor het opladen van elektrische voertuigen
Parkeergelegenheid
voor het opladen van elektrische voertuigen
Parkeergelegenheid
voor elektrische
voertuigen


E1050

E1051
Parkeergelegenheid
in parkeergarage
voor overstappers 
Parkeergelegenheid
op transferium voor
overstappers op het
openbaar vervoer (bus)

Bord E10: Parkeerschijfzone
E10-ZB-max. 2½ h

E10-ZH-max. 2½ h

E10-ZE-max. 2½ h 

E10-ZBK-max. 2½ h

E10-ZHK-max. 2½ h

E10-ZEK-max. 2½ h

E10-ZBKS-max. 2½ h

E10-ZHKS-max. 2½ h

E10-ZEKS-max. 2½ h
Parkeerschijfzone
met parkeergelegen-
heid voor een maxi-
male duur;
Met verplicht gebruik
van parkeerschijf

Herhaling
parkeerschijfzone
met parkeergelegen-
heid voor een maxi-
male duur;
Met verplicht gebruik
van parkeerschijf
Einde
parkeerschijfzone
met parkeergelegen-
heid voor een maxi-
male duur;
Met verplicht gebruik
van parkeerschijf

Parkeerschijfzone
met parkeergelegen-
heid voor een maxi-
male duur;
Met verplicht gebruik
van parkeerschijf;
Bij overtreding volgt
wielklem.
Herhaling
parkeerschijfzone
met parkeergelegen-
heid voor een maxi-
male duur;
Met verplicht  gebruik
van parkeerschijf;
Bij overtreding
volgt wielklem.
Einde
parkeerschijfzone
met parkeergelegen-
heid voor een maxi-
male duur;
Met verplicht gebruik
van parkeerschijf;
Bij overtreding
volgt wielklem.
Parkeerschijfzone
met parkeergelegen-
heid voor een maxi-
male duur;
Met verplicht gebruik
van parkeerschijf;
Bij overtreding
volgt wielklem of
wegsleep
Herhaling
parkeerschijfzone
met parkeergelegen-
heid voor een maxi-
male duur;
Met verplicht gebruik
van parkeerschijf;
Bij overtreding
volgt wielklem of
wegsleep
Einde
parkeerschijfzone
met parkeergelegen-
heid voor een maxi-
male duur;
Met verplicht gebruik
van parkeerschijf;
Bij overtreding
volgt wielklem of
wegsleep


E09-ZB

E09-ZH

E09-ZE

E09-ZBK

E09-ZHK

E09-ZEK

E09-ZBKS
E09-ZHKS

E09-ZEKS
Zone parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor vergunning-
houders
Herhaling zone
parkeergelegenheid
alleen bestemd voor
vergunninghouders
Einde zone parkeer-
gelegenheid alleen
bestemd voor
vergunninghouders
Zone parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor vergunning-
houders; Bij overtreding
volgt wielklem.
Herhaling zone
parkeergelegenheid
alleen bestemd voor
vergunninghouders; Bij overtreding
volgt wielklem.
Einde zone parkeer-
gelegenheid alleen bestemd voor
vergunninghouders;
Bij overtreding
volgt wielklem.
Zone parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor vergunning-
houders; Bij overtreding
volgt wielklem of
wegsleep
Herhaling zone
parkeergelegenheid
alleen bestemd voor
vergunninghouders;
Bij overtreding volgt
wielklem of
wegsleep
Einde zone parkeer-
gelegenheid alleen
bestemd voor
vergunninghouders;
Bij overtreding
volgt wielklem of
wegsleep


E101-ZB

E101-ZH

E101-ZE

E101-ZBK

E101-ZHK

E101-ZEK

E101-ZBKS

E101-ZHKS

E101-ZEKS
Zone betaald
parkeren (muntgeld)
Herhaling zone
betaald parkeren
(muntgeld)
Einde zone betaald
parkeren (muntgeld)
Zone betaald
parkeren (muntgeld);
Bij overtreding
volgt wielklem
Herhaling zone
betaald parkeren
(muntgeld);
Bij overtreding
volgt wielklem
Einde zone betaald
parkeren (muntgeld);
Bij overtreding
volgt wielklem
Zone betaald
parkeren (muntgeld);
Bij overtreding volgt
wielklem of wegsleep
Herhaling zone
betaald parkeren
(muntgeld);
Bij overtreding volgt
wielklem of wegsleep
Einde zone betaald
parkeren (muntgeld);
Bij overtreding volgt
wielklem of wegsleepE102-ZB

E102-ZH

E102-ZE

E102-SB

E102-SH

E102-SE
Zone betaald
parkeren (bankpas)
Herhaling zone
betaald parkeren
(bankpas)
Einde zone betaald
parkeren (bankpas)
Sector betaald
parkeren (bankpas)
Herhaling Sector betaald parkeren
(bankpas)
Einde sector betaald
parkeren (bankpas)


E102-ZBK

E102-ZHK

E102-ZEK

E102-ZBKS

E102-ZHKS

E102-ZEKS
Zone betaald
parkeren (bankpas);
Bij overtreding
volgt wielklem
Herhaling zone
betaald parkeren
(bankpas);
Bij overtreding
volgt wielklem
Einde zone betaald
parkeren (bankpas);
Bij overtreding
volgt wielklem
Zone betaald
parkeren (bankpas);
Bij overtreding volgt
wielklem of wegsleep
Herhaling zone
betaald parkeren
(bankpas);
Bij overtreding volgt
wielklem of wegsleep
Einde zone betaald
parkeren (bankpas);
Bij overtreding volgt
wielklem of wegsleep


BW101-B + SP03

BW101-O + SP03

BW101-L + SP03

BW101-R + SP03

BW101-LR + SP03

BW101-LH + SP03

BW101-RH + SP03

BW101-LO + Sp03

BW101-RO + SP03

BW101-LB + SP03

BW101-RB + SP03

BW101-400m + SP03

BW101 + SP03


BW101-B + SP06

BW101-O + SP06

BW101-L + SP06

BW101-R + SP06

BW101-LR + SP06

BW101-LH + SP06

BW101-RH + SP06

BW101-LO + SP06

BW101-RO + SP06

BW101-LB + SP06

BW101-RB + SP06

BW101-400m + SP06

BW101 + SP06
  F-SERIE:  OVERIGE GEBODEN EN VERBODEN            Terug naar overzicht    

F01

F02

F03

F04

F05

F06

F07

F08

F09
Verbod voor motor-
voertuigen om elkaar
onderling in te halen
Einde verbod voor
motorvoertuigen om elkaar onderling in
te halen
Verbod voor vracht-
auto’s om motorvoer-
tuigen in te halen

Einde verbod voor
vrachtauto’s om motor-
voertuigen in
te halen
Verbod voor bestuur-
ders door te gaan bij nadering van verkeer
uit tegengestelde
richting
Bestuurders uit tegen-
gestelde richting
moeten verkeer dat
van deze richting
nadert voor laten gaan
Keerverbod Einde van alle door
verkeersborden
aangegeven
verboden
Einde van alle op
een elektronisch
signaleringsbord
aangegeven ver-
boden en adviezen


F10

F10B

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17
Stop. In het bord
kan worden aange-
geven door wie of
 waarom het bord
wordt toegepast
Verkeersbrigadier
 bij zebrapad
Verplicht gebruik passeerstrook.
Rijstrook om ingehaald
te kunnen worden,
uitsluitend bestemd voor
motorvoertuigen die
niet sneller kunnen of mogen rijden dan
25 km/h
Einde verplicht gebruik
 van de passeerstrook
voor motorvoertuigen
die niet sneller kunnen en
mogen rijden dan
25 km/u
Rijbaan of rijstrook,
uitsluitend ten
behoeve van lijnbussen

Einde busbaan of
busstrook
Rijbaan of rijstrook,
uitsluitend ten
behoeve van trams
Einde trambaan of
tramstrook
Rijbaan of rijstrook,
uitsluitend ten
behoeve van lijn-
bussen en tramsF18

F19

F20

F21

F22
Einde busbaan of
trambaan of busstrook
of tramstrook
Verplichte rijbaan
of rijstrook, uitsluitend
ten behoeve van
vrachtauto's en
lijnbussen
Einde verplichte
rijbaan of rijstrook
voor vrachtauto's en
lijnbussen
Verplichte rijbaan
of rijstrook, uitsluitend
bestemd voor
vrachtauto's
Einde verplichte
rijstrook of rijbaan
voor vrachtauto's
  G-SERIE:  VERKEERSREGELS            Terug naar overzicht    

G01

G02

G03

G04

G05

G06

G05-ZB

G05-ZH

G05-ZE
Autosnelweg Einde autosnelweg Autoweg Einde autoweg Erf Einde erf Zone erf Herhaling zone erf Einde  zone erf


G07

G08

G07-ZB

G07-ZH

G07-ZE

G09

G10

G11

G12
Voetpad Einde voetpad Zone voetgangers-
gebied
Herhaling zone
voetgangersgebied
Einde zone
voetgangersgebied
Ruiterpad Einde ruiterpad Verplicht fietspad
Einde verplicht
fietspad


G12A

G12b

G13

G14

G07/G11
Verplicht
fiets/bromfietspad
Einde verplicht
fiets/bromfietspad
Onverplicht fietspad Einde
onverplicht fietspad
Verplicht voetpad
en fietspad
  H-SERIE:  BEBOUWDE KOM            Terug naar overzicht    

H01-A

H02-A

H01-B

H02-B

H01-C

H02-C
Bebouwde kom Einde
bebouwde kom
Bebouwde kom Einde
bebouwde kom
Bebouwde kom Einde
bebouwde kom
  J-SERIE:  WAARSCHUWING                Terug naar overzicht    

J01

J02

J03

J04

J05

J06

J07

J08

J09
Waarschuwing
voor
slecht wegdek
Waarschuwing
voor b
ocht naar rechts
Waarschuwing
voor b
ocht naar links
Waarschuwing
voor 
S-bocht(en),
eerst naar rechts
Waarschuwing
voor
S-bocht(en),
eerst naar links
Waarschuwing
voor
steile
helling
Waarschuwing
voor
gevaarlijke
daling
Waarschuwing
voor
gevaarlijk
kruispunt
Waarschuwing
voor r
otonde


J10

J11

J12

J13

J14

J15

J16

J17

J18
Waarschuwing
voor o
verweg
met slagbomen
Waarschuwing
voor o
verweg
zonder slagbomen
Waarschuwing
voor o
verweg met
enkelspoor zonder
slagbomen (enkel Andreaskruis)
Waarschuwing
voor
overweg met
twee of meer sporen
zonder slagbomen

(dubbele Andreaskruis)
Waarschuwing
voor
tram
(kruising)
Waarschuwing
voor
beweeg-
bare brug
Waarschuwing
voor
werk in
uitvoering
Waarschuwing
voor
rijbaan-
versmalling
Waarschuwing
voor r
ijbaan-
versmalling
rechts


J19

J20

J21

J22

J23

J24

J25

J26

J27
Waarschuwing
voor
rijbaan-
versmalling
links
Waarschuwing
voor
slipgevaar
Waarschuwing
voor
kinderen
Waarschuwing
voor
voetgangers-
oversteekplaats
Waarschuwing
voor
voetgangers
Waarschuwing
voor
fietsers en
bromfietsers
Waarschuwing
voor
losliggende
stenen
Waarschuwing
voor
kade of
rivieroever
Waarschuwing
voor
groot wild


J28

J29

J30

J31

J32

J33

J34

J35

J36
Waarschuwing
voor vee
Waarschuwing
voor tegenliggers
Waarschuwing
voor laagvliegende
vliegtuigen
Waarschuwing
voor
zijwind
Waarschuwing
voor
verkeers-
lichten
Waarschuwing
voor
file
Waarschuwing
voor
ongeval
Waarschuwing
voor
slecht zicht
door sneeuw,
regen of mist
Waarschuwing
voor
ijzel of
sneeuw


J37

J38

J39

Waarschuwing
voor 
(de aard van het
gevaar is aangegeven
op het onderbord)
Waarschuwing
voor v
erkeersdrempel
Waarschuwing
voor elektrisch in-
en uitschuifbare paal
in de rijbaan (poller of inzinkbare paal)


J1001

J1002

J1003
Waarschuwing
voor gevaarlijk ijs
Waarschuwing
voor overstekende
padden
Waarschuwing
voor overstekende
 eenden


J1010

J1011

J1012

J1013

J1014

J1015

J1016

J1017


Gevaar
Hoogspanning 
Let op
Hoogspanning
Kabel 110 Kv
Pas op
Hoogspanning 
Waarschuwing
Hoogspanning
Levensgevaar en
Toegang verboden
voor onbevoegden
Waarschuwing
Hoogspanning
Levensgevaarlijk
Waarschuwing
Levensgevaarlijk
Hoogspanning 
Waarschuwing
Hoogspanning
Levensgevaar
Waarschuwing
Hoogspanning J20-F

J21-F

J21-OB1004-F

J21-OB1004-
A01-30-F

J21-F

J22-F

J003-F

J37-OBxx-OB02-
OB503-J20-OBxx

J37-F
Bord J20 met tekst
op fluoreserende
achtergrond
Bord J21 op
fluoreserende
 achtergrond
Bord J21 en onder-
bord op fluoreserende
 achtergrond
Bord J21 met onder-
bord en bord A01-30
op fluoreserende
 achtergrond
Bord J21 met tekst
op fluoeiserende
 achtergrond
Bord J22 op
fluoreserende
achtergrond
Waarschuwing
voor ribbels,
overstekende fietsers
en slipgevaar door
wildroosters
Bord J37 met tekst
op fluoreserende
achtergrond
Bord J37 
met tekst  op
fluoreserende
achtergronf


VR21 + J32 + OB401

VR22 + J15 + OB401
Knipperlicht
met bord 
Knipperlicht
met bord 
  K-SERIE:  BEWEGWIJZERING            Terug naar overzicht    
Lage beslissingswegwijzer langs autosnelwegen voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg
K01
 
K02

K03

K04
Lage beslissingwegwijzer langs autosnel-
weg voor de doorgaande richting, met
 interlokale doelen en routenummer
autosnelweg
Voorwegwijzer langs autosnelweg voor de
afgaande richting, met afstandaanduiding,
interlokale doelen  (bovenste doel = afritnaam), verwijzing naar vliegveld/luchthaven en
routenummer niet-autosnelweg
Beslissingswegwijzer langs autosnelweg
voor de afgaande richting naar een verzorgings-
plaats, met de naam van de parkeerplaats en symbolen die de aard van de voorzieningen
aangeven
Hoge beslissingswegwijzer langs autosnelweg met rijstrookpaneel
voor de doorgaande richting en aftakkingspaneel voor de afgaande
richting, met interlokale doelen, routenummers autosnelwegen en
Europese hoofdroutes

Lage beslissingswegwijzer langs autosnelwegen voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg
K05

K06 (nieuw)

K07
Voorwegwijzer langs niet-autosnelweg,
met interlokale doelen, routenummers,
viaductsymbool en aanduiding
industrieterrein
Beslissingswegwijzer langs niet-autosnelweg
met interlokale doelen en routenummer
niet-autosnelweg
Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers
 (handwijzer), met lokaal doel,
interlokaal doel, stedelijk
fietsroutenummer (boven), en met
 interlokale doelen en interlokaal
fietsroutenummer (onder)


K12 of  K15-B + WA4
(zie hieronder)

K13 of K15-R + WU4
(zie hieronder)
Route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
K14
Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom,
met wijknamen (in verkeersgebieden);
Mogelijkheden voor pijlrichting
 klik hier of kijk hieronder
Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom,
met wijknummers (in verkeersgebieden);
Mogelijkheden voor pijlrichting
 klik hier of kijk hieronder
Route voor het vervoer van bepaalde
gevaarlijke
stoffen

Route doorgaand gemotoriseerd verkeer
BW100-L
Route doorgaand gemotoriseerd verkeer
BW100-R
Wegnummer van Europese hoofdverbinding
BW420
Wegnummer van autosnelweg
BW421
Wegnummer van niet-autosnelweg (provinciale weg)
BW422

BW423
Stadsroutenummering (ringweg)
BW420-B
Route doorgaand gemotoriseerd verkeer; Volg pijl Route doorgaand gemotoriseerd verkeer; Volg pijl Europese
autosnelweg met
internationaal
routenummer
(E-wegen)
Nationale
 autosnelweg
met nationale
routenummers
(A-wegen)
Regionale hoofdverkeersweg,
(N-wegen)
Regionale en
 toeristische verkeersweg
(R-wegen)
Toeristisch
en culturele
autoroute


BW500

BW501

BW502

BW503

BW504

BW505
Benaming rusthaven
langs auto(snel)weg
Benaming rivier Benaming rivier Benaming knooppunt Benaming tunnel,
viaduct of brug
Benaming sluis


BW206-R(U25)

BW207-B
(U12 + U21)

BW207-B(U25)

BW207-L(U25)

BW207-R(U25)

BW207-LB(U25)

BW207-RB(U25)

BW207-LH(U25)

BW207-RH(U25)
Einde uitwijkroute  Uitwijkroute Uitwijkroute Uitwijkroute
Uitwijkroute Uitwijkroute Uitwijkroute Uitwijkroute Uitwijkroute


K15

K15-B

K15-O

K15-L

K15-R

K15-LH

K15-RH

K15-LF

K15-RF

K15-RB

K15-RL

K15-RR


WA1

WA2

WA3

WA4

WU1

WU2

WU3

WU4
  L-SERIE:  INFORMATIE            Terug naar overzicht    

L01-4,2m

L02

L02-F

L02-OB1003-F

L03

L03-A

L03-B

L03-C
Hoogte
onderdoorgang
Voetgangers-
oversteekplaats
Bord L02 met fluoreserende
achtergrond
Bord L02 en onder-
bord 'Drempel' met fluoreserende
achtergrond 
Bushalte/
tramhalte
Tramhalte/bushalte Bushalte

Tramhalte


L04 of
L04-D-A-L

L05 of
L04-O-A-A

L06 of
L04-A-A-A-E

L07 of
L04-A-A-A

L10 of
L04-M(C7)

L11 of
L04-A(C18-2m)-
A-A

L04-A(C7)-A

L04-A(F08)-A
Doorgaande rijstroken
met splitsing en
voorsorteren

Doorgaande rijstroken
met einde rijstrook

Doorgaande rijstroken
met splitsing

Doorgaande rijstroken


Verkeersbord geldt
alleen voor aange-
geven rijstrook
Verkeersbord geldt
alleen voor aange-
geven rijstrook
Verkeersbord geldt
alleen voor aange-
geven rijstrook
Verkeersbord geldt
alleen voor aange-
geven rijstrook


L04

L04 of
L04-D-A-I

L05 of
L04-C-A-A

L06 of
L04-A-A-A-E

L04-A

L04-B

L04-C

L04-D

L04-E

L04-F

L04-G

L04-H

L04-I

L04-J

L04-K

L04-L

L04-M


L08

L09-1L

L09-1R

L09-2L

L09-2R
Doodlopende
weg
Vooraanduiding
doodlopende
weg
Vooraanduiding
doodlopende
weg
Vooraanduiding
doodlopende
weg
Vooraanduiding
doodlopende
weg


L12

L13

L14

L14 + OB1000

L14 + OB1001

L14 + OB1002

L14 + OB401(100m)

L15

L16 of  BW101-Sz50
Verkeersbord geldt
alleen voor aange-
geven rijstrook
Model bord
verkeerstunnel
Vluchthaven Vluchthaven met noodtelefoon en
brandblusapparaat
Vluchthaven met brandblusapparaat Vluchthaven
met noodtelefoon
Vluchthaven
na 100 meter
Vluchthaven met
noodtelefoon en
brandblusapparaat
Noodtelefoon


L17 of
BW101-Sz51

L18 of
OB1000

L19-L-50 m

L19-R-50 m

L20

L21

L201

L202

L203
Brandblus-
apparaat
Noodtelefoon en
brandblusapparaat
Dichtstbijzijnde
uitgang in het
bord aangegeven
richting en afstand
Dichtstbijzijnde
uitgang in het
bord aangegeven
richting en afstand
Uitwijkplaats
rechts van de weg
Uitwijkplaats
links van de weg
Weegpunt Ontsteek uw lichten Denk aan uw
lichten


L204

L205
Wacht tot het rode
licht gedoofd is,
er kan nog een
trein aankomen
Let op! Bussluis


L207

L209a

L209b

L211

L213

L213-T

L214-A
Uitzetten navigatiesysteem
L214-B

L215
Auto op slot,
buit eruit
Attentie
buurtpreventie
Attentie
buurtpreventie
Zwaailicht?
Maak ruimte
Zwaailicht?
Maak ruimte
Zwaailicht?
Maak ruimte
VVV-kantoor Navigatiesysteem
uitzetten
Controle


L215-A12

L215-80

L215-100

L216

L217A

L217B

L301-A

L301-B

L302A
Controle Snelheids-
controle
Snelheids-
controle
Gordel-
controle
Gordel-
controle
Traject-
controle
Trap naar beneden  Trap naar boven Foutparkeerders
In dit gebied wordt de wielklem gebruikt.
U bent gewaarschuwd!


L302B

L303

L304-A

L304-B

L305-A

L305-B

L306-A

L306-B

L307
Let op! Wiel-
klemzone,
wheelclamp zone,
Radklemmzone
Denk aan onze
kinderen.

Waterwingebied Einde
waterwingebied
Grondwater-
beschermings-
gebied
Einde grondwater-
beschermings-
gebied
Stiltegebied Einde stiltegebied Mijn vader werkt hier.
Matig uw snelheid.


L401

L402

L403-NL

L403-B

L403-D

L403-NL +
OB401

L403-B +
OB401

L403-D +
OB401

L404
Algemene
snelheidslimieten
in Nederland
Welkom in Nederland, welcome, willkomen, bienvenue Grensbord met
Nederland
(EU-lidstaat)
Grensbord met
Belgie
(EU-lidstaat)
Grensbord met
Duitsland
(EU-lidstaat)
Grensbord met
Nederland na
1 kilometer
Grensbord met
Belgie na 1
kilometer
Grensbord met
Duitsland na
1 kilometer
Europese
gemeente


L1000

L1001

L1002

L1003

L1004

L1005

L1006

L1007

L1008
Let op!
Drempels
Verkeersbord geldt
alleen voor aange-
geven rijstrook
Fietsstraat,
auto te gast
Ontmoetingsplek
(bijvoorbeeld bij
ontruiming van
kantoor)
Waarschuwing bij
spoorwegovergang:
'wil je blijven leven,
wacht dan even´
Waarschuwing
voor gevaarlijk ijs 
Landbouwvoer-
tuigen eerst a.u.b.
AED Let op
verkeersregelaar


L1009

L1010

L1011

L1012

L1013

L1014

L1015

L1016
Camper, caravan of tent
niet toegestaand tussen
20.00 en 8.00 uur
Rustgebied
voor wild
Nationaal Park.
Duinen van Texel
Kwetsbaar duingebied.
Geen toegang
Pas op! Automatische startende installatie Ruiterpad

Ruiterroute Hunebed


L1020

L1021

L1022

L1023

L1024
Parkeren op dit terrein
geschiedt op eigen risico

Eigen terrein Parkeren verboden Verboden toegang Privéterrein. Betreden
op eigen risico


L1030

L1031

L1032

L1033

L1034

L1035

L1036

L1037
Verboden voor honden Verboden voor honden Verboden voor honden Verboden voor honden Verboden voor honden Verboden voor honden Speelplaats.
Verboden voor honden: 
Verboden honden
uit te laten


L1040

L1041

L1042

L1043

L1044
Honden aan de lijn Honden aan de lijn Honden aan de lijn Honden aan de lijn Honden aan de lijn


L1050

L1051

L1052

L1053
Geen honden uitlaten Honden uitlaatplaats Hondentoilet met opruimplicht Honden aan de lijn


L1060

L1061

L1062

L1063

L1064

L1070

L1071

L1072
Losloopgebied voor honden  Honden aanlijnen. Opruimplicht Losloopterrein voor honden Honden aanlijnen Verboden honden
uit te laten
Uitrengebied voor
honden
Uitlaatplek voor
honden
Verboden voor
honden


L1080

L1081

L1082

L1083

L1084

L1085

L1086

L1087

L1088
Glasbak Deksel bij plastic afval  Etiket bij oud papier Fles in glasbak Overig bij restafval Pot in glasbak Blik bij restafval Blister bij plastic afval Wikkel bij oudpapier


L1100

L1101
Verboden te roken Verboden te roken


L1150

L1151

L1152

L1153
Pas op! Automatische startende installatie Sterke stroming.
Zwemmen verboden
Verboden te zwemmen Gevaarlijke golfslag
door scheepvaart.
Betreden pier op
eigen risico


L1200

L1201

L1202

L1203
Verboden te vissen Verboden te vissen Verboden te vissen Verboden te vissen
voor onbevoegden


L1300

L1301

L1302

L1303

L1304

L1305
Cameratoezicht Cameratoezicht Cameratoezicht Cameratoezicht Cameratoezicht in het uitgaanscentrum Attentie!
Bike-surveillance
door politie.
Voor uw veiligheid


L1350

L1351

L1352

L1353

L1354

L1355
Camerabewaking Camerabewaking Camerabewaking Camerabewaking Camerabewaking
24 uur per dag
Let op!
Camerabewaking


L1400

L1401

L1402

L1403

L1404

L1405

L1406

L1407

L1408
Zwemmen verboden Drijflichamen verboden
bij aflandige wind
Extreme strandsporten
verboden
Kitesurfen verboden Gemotoriseerde water/
sport zonder vergunning
 verboden
Roken en/of open
vuur verboden
Loslopende honden
verboden. Honden kort
aangelijnd
Het is niet toegestaan
om met paarden het
strand te betreden
Het is niet toegestaan
om te windsurfen

L1409

L1410

L1411

L1412

L1413

L1414
Het is niet toegestaan
om te vliegeren met
een stuntvlieger
Stuntvliegeren
alleen hier
toegestaan
Reddingspost Strand-rolstoel 
beschikbaar
EHBO AED
  BB-SERIE:  BEBAKENING            Terug naar overzicht    
Uitrijstroken dat overgaat in een afrit
BB01
Uitrijstroken dat overgaat in een afrit
BB02
Baansplitsing van autosnelweg
BB03

BB04

BB05

BB06

BB06-300 m

BB07L-A4-29,2

BB07R-A4-29,2
'Uit-bord';
Uitgang / afrit
autosnelweg
(snelwegennet
wordt verlaten)
'Uit-bord';
Uitgang / afrit
autosnelweg
(snelwegennet
 wordt verlaten)
'Chevronbord';
Splitsing van auto-
snelweg bij knoop-
punt (snelwegen-
net wordt niet
verlaten) 
Onderbroken vlucht-
strook of  smalle
vluchtstrook

Korte
invoegstrook
(korter dan
200 meter)
(Nood) vluchthaven;
Niet parkeren of
stilstaan
(Nood) vluchthaven
na 300 meter;
Niet parkeren of
stilstaan;
Hectometerbord Hectometerbord


BB07L-A16-52,8
+ A1-100-S

BB07R-A16-52,8
+ A1-100-S

BB09-1L

BB09-1R

BB09-2L

BB09-2R

BB10

BB11-L

BB11-R
Hectometerbord
met maximale
 snelheid
Hectometerbord
met maximale
 snelheid
Looprichting voor
dichtbijzijnde
praatpaal 
Looprichting voor
dichtstbijzijnde
praatpaal 
Looprichting voor
dichtbijzijnde
praatpaal 
Looprichting voor
dichtstbijzijnde
praatpaal 
Radio-
frequenties
Bochtschild
met dubbele
pijlfiguratie 
Bochtschild
met dubbele
pijlfiguratie 


BB12-L

BB12-R

BB11-L-F

BB11-R-F

BB12-L-F

BB12-R-F

BB13

BB14-L

BB14-R
Bochtschild met
enkele pijlfiguratie 
Bochtschild met
enkele pijlfiguratie

Bochtschild met
dubbele pijlfiguratie
(fluoreserend)
Bochtschild met
dubbele pijlfiguratie
(fluoreserend) 
Bochtschild met
enkele pijlfiguratie
(fluoreserend)
Bochtschild met
enkele pijlfiguratie
(fluoreserend)
Reflectorpaal Bocht
reflectorpaal
Bocht
reflectorpaal


BB15-1A

BB15-2A

BB15-1B

BB15-2B

BB16-1

BB16-2

BB17-1

BB17-2

BB18-1L
Schrikhek Schrikhek Schrikhek Schrikhek Schrikhek Schrikhek Schrikhek Schrikhek Schrikhek


BB18-2L

BB18-1R

BB18-2R

BB19-L

BB19-R

BB16-2 + D01

BB18-2R + D01

BB19-L + L204

BB19-R + L204
Schrikhek Schrikhek Schrikhek Schrikhek Schrikhek Schrikhek
met bord
Schrikhek
met bord
Schrikhek met
waarschuwingsbord
Schrikhek met
waarschuwingsbord


BB21

BB22
verkeersgeleider met bord 'gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft'
BB22 + D02-LO
verkeersgeleider met bord 'gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft'
BB22 + D02-RO
Verkeersgeleider met bord 'Bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan'
BB22 + D03 

J10 + BB23-3R

J10 + BB23-3L

J11+ BB23-3R

J11 + BB23-3L
Zwart-witte zuil Verkeerszuil Verkeerszuil
met bord
Verkeerszuil
met bord
Verkeerszuil
met bord
waarschuwings-
baken op 240 m
voor spoorweg-
overgangen
Waarschuwings-
baken op 240 m
voor spoorweg-
overgangen
Waarschuwings-
baken op 240 m
voor spoorweg-
overgangen
Waarschuwings-
baken op 240 m
voor spoorweg-
overgangen


BB23-3R

BB23-2R

BB23-1R

BB23-1L

BB23-2L

BB23-3L

BB24

BB24-T

BB24-LT
Waarschuwings-
baken rechts van
rijbaan op 240 m voor beweegbare
brug of spoorweg-
overgang
Waarschuwings-
baken rechts van
rijbaan op 160 m voor beweegbare
brug of spoorweg-
overgang
Waarschuwings-
baken rechts van
rijbaan op 80 m voor beweegbare
brug of spoorweg-
overgang
Waarschuwings-
baken links van
rijbaan op 80 m voor beweegbare
brug of spoorweg-
overgang
Waarschuwings-
baken links van
rijbaan op 160 m voor beweegbare
brug of spoorweg-
overgang
Waarschuwings-
baken links van
rijbaan op 240 m
voor beweegbare
brug of spoorweg-
overgang
Attentie-
bebakening
Attentie-
bebakening
Attentie-
bebakening


BB24-RT

BB26

BB32

BB33

BB34

BB35-L

BB35-R

BB34-2

BB35-2L
Attentie-
bebakening
Attentie-
bebakening
Afzetkegel
oranje
Afzetkegel
 rood-wit
Geleidebaak Geleidebaak
links
Geleidebaak
rechts
Geleidebaak
(klein)
Geleidebaak
links (klein) 


BB35-2R
verkeersgeleider met bord 'gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft'
D02-LO +
BBX103-L
verkeersgeleider met bord 'gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft'
D02-RO +
BBX103-R

BB40-A1-Li-25,9
+ CADO
Geleidebaak
rechts (klein)
Bord met attentieschild Bord met attentieschild Hectometerbord
met calamiteiten-
doorsteek
  BV-SERIE:  BEWEGWIJZERING VOOR VOETGANGERS             Terug naar overzicht    

BW01-B

BW01-L

BW01-R

BW01-LB

BW01-RB

BW01-LO

BW01-RO

BW01-LH

BW01-RH
Voetganger
rechtdoor
Voetganger
 naar links
Voetganger
naar rechts
Voetganger
naar links
Voetganger
naar rechts
Voetganger
naar links
Voetganger
naar rechts
Voetganger
naar links
Voetganger
naar rechts


BW13A

BW13B

BW13C

BW13D

BW13E

BW13F

BW13G

BW13H

BW13I
Nooduitgang voetganger
rechtdoor
Nooduitgang voetganger
rechtdoor
Nooduitgang voetganger
naar beneden 
Nooduitgang voetganger
naar beneden
Nooduitgang voetganger
naar links
Nooduitgang voetganger
naar rechts
Nooduitgang voetganger
naar beneden
links
Nooduitgang voetganger
naar beneden
rechts
Nooduitgang voetganger
naar boven
links


BW13J

BW13K

BW13L

BW417-L
Kanoroute
BW416-L
Nooduitgang
voetganger
naar boven
rechts
Nooduitgang
voetganger
naar links
Nooduitgang
voetganger
naar rechts
Wandelpad
voetgangers
Kano-route
  BF-SERIE:  BEWEGWIJZERING VOOR (BROM)FIETSERS             Terug naar overzicht    

BW02-B

BW02-L

BW02-R

BW02-LB

BW02-RB

BW02-LO

BW02-RO

BW02-LH

BW02-RH
Fietser
rechtdoor
Fietser
naar links
Fietser
naar rechts
Fietser
naar links
Fietser
naar rechts
Fietser
naar links
Fietser
naar rechts
Fietser
naar links
Fietser
naar rechts


BW03-B

BW03-L

BW03-R

BW03-LB

BW03-RB

BW03-LO

BW03-RO

BW03-LH

BW03-RH
Bromfietser
rechtdoor
Bromfietser
naar links
Bromfietser
naar rechts
Bromfietser 
naar links
Bromfietser
naar rechts
Bromfietser 
naar links
Bromfietser
naar rechts
Bromfietser 
naar links
Bromfietser
naar rechts

Route doorgaand (brom)fietsverkeer BW200-LB Route doorgaand (brom)fietsverkeer BW200-RB Route doorgaand (brom)fietsverkeer BW200-B Fietsers oversteken
BW201-LB
Fietsers oversteken
BW201-RB
Fietsers en bromfietsers oversteken
BW202-LB
Fietsers en bromfietsers oversteken
BW202-RB
Fietser
naar links
Fietser
naar rechts
Fietsers
rechtdoor
Fietsers
links
oversteken
Fietsers
rechts
oversteken
(Brom)fietser
links
oversteken
(Brom)fietser
rechts
oversteken


BW410-(36)

BW410-B(36)

BW410-L(36)

BW410-R(36)

BW410-LH36)

BW410-RH(36)

BW410-
RH(18) + B(36)
Recreatieve
fietsroute in regionaal
netwerk van
knooppunten
Recreatieve
fietsroute in regionaal
netwerk van
knooppunten;
Volg pijl
Recreatieve
fietsroute in regionaal
netwerk van
knooppunten;
Volg pijl
Recreatieve
fietsroute in regionaal
netwerk van
knooppunten;
Volg pijl
Recreatieve
fietsroute in regionaal
netwerk van
knooppunten;
Volg pijl
Recreatieve
fietsroute in regionaal
netwerk van
knooppunten;
Volg pijl
Recreatieve
fietsroutes in regionaal
netwerk van
knooppunten;
Volg pijl


BW412-B

BW412-L

BW412-R

BW413-B

BW413-L

BW413-R

BW414-B

BW414-L

BW414-R
Recreatieve
rondgaande
fietsroute op lokaal
en regionaal
niveau;
Volg pijl
Recreatieve
rondgaande
fietsroute op lokaal
en regionaal
niveau;
Volg pijl
Recreatieve
rondgaande
fietsroute op lokaal
en regionaal
niveau;
Volg pijl
Recreatieve
rondgaande
fietsroute op lokaal
en regionaal
niveau;
Volg pijl
Recreatieve
rondgaande
fietsroute op lokaal
en regionaal
niveau;
Volg pijl
Recreatieve
rondgaande
fietsroute op lokaal
en regionaal
niveau;
Volg pijl
Recreatieve
rondgaande
fietsroute op lokaal
en regionaal
niveau;
Volg pijl
Recreatieve
rondgaande
fietsroute op lokaal
en regionaal
niveau;
Volg pijl
Recreatieve
rondgaande
fietsroute op lokaal
en regionaal
niveau;
Volg pijl

Recreatieve fietsroute in landelijk netwerk met doorgaande routes  
BW415-B
 
BW415-L
Recreatieve fietsroute in landelijk netwerk met doorgaande routes  
BW415-B

BW500-L

BW500-R
Recreatieve
fietsroute in
landelijk netwerk
met doorgaande
routes;
Volg pijl
Recreatieve
fietsroute in
landelijk netwerk
met doorgaande
routes;
Volg pijl
Recreatieve
fietsroute in
 landelijk netwerk
met doorgaande
routes
Volg pijl
Recreatieve fietsroute in landelijk netwerk
met doorgaande routes; 
Volg pijl
Recreatieve fietsroute in landelijk netwerk
met doorgaande routes; 
Volg pijl
  TB-SERIE:  TOERISTISCHE EN RECREATIEVE OBJECTBEWEGWIJZERING            Terug naar overzicht    

TB02

TB03

TB04

TB05

TB06
Gecombineerde
objectbewegwijzering met toeristische,
recreatieve en lokale object-
verwijzingen en afritnummer
langs autosnelweg
Gebiedsbord voor nationale
landschappen, nationale parken,
Unescogebieden en kerngebieden
van de Ecologische Hoofdstructuur
Provinciegrens of
gemeentegrens
streekgrensbord Riviernaam

BRUINE  STROOKBORDEN
De verwijzing naar lokale en toeristische-recreatieve objecten of gebieden langs gemeentelijke en provinciale wegen vindt plaats door strookborden met witte teksten op een bruine achtergrond. Elk strookbord wordt voorzien van de naam van het object, het kenmerkend symbool van het object en de rijrichting. De symbolen staan in de categorie ´Symbolen´. Hieronder staan enkele mogelijkheden.
Riviernaam
TB10-B-Sxx (xx)
Streekgrens
TB10-L-Sxx (xx)
Streekgrens
TB10-R-Sxx (xx)

TB10
Streekgrens
TB10-B-SR02 (De Rosep)
Streekgrens
TB10-L-SK02 (Boskant)
Riviernaam
TB10-R-SK01 (De Kamphoeve)

RECHTHOEKIGE INFORMATIEBORDEN
De verwijzing naar lokale en toeristische objecten kan ook plaatsvinden door rechthoekige bruine informatieborden. Het rechthoekig bord wordt voorzien van het kenmerkend symbool van het object en de rijrichting. De symbolen staan in de categorie ´Symbolen´. Hieronder staan enkele mogelijkheden. 

BW101BR-B-Sxx

BW101BR-O-Sxx

BW101BR-L-Sxx

BW101BR-R-Sxx

BW10BR1-LR-Sxx

BW101BR-LH-Sxx

BW101BR-RH-Sxx

BW101BR-LO-Sxx

BW101BR-RO-Sxx

BW101BR-LB-Sxx

BW101BR-RB-Sxx

 
BW101BR-B-SK02
 
BW101BR-RH-SR02
BW101BR-RB-SC02
BW101BR-LO-SU02

BW101BR-R-SR03

BW101BR-RB-SV05

BW101BR-LH-ST23

BW101BR-R-SZ01

BW101BR-LR-SK07
Kampeer- en caravanterrein;
Volg pijl
Restaurant;
Volg pijl
Campers;
Volg pijl
Uitzichtpunt;
Volg pijl
Recreatie-
terrein;
Volg pijl
Vestiging;
Volg pijl
Trekkershut;
Volg pijl
Zeestrand;
Volg pijl
Kasteel /
ruïne;
Volg pijl
  AB-SERIE:  OBJECTBEWEGWIJZERING EN INFORMATIEBORDEN            Terug naar overzicht    
BLAUWE STROOKBORDEN
De verwijzing naar algemene objecten vindt plaats door blauwe strookborden. Elk strookbord wordt voorzien van de naam van het object, het kenmerkend symbool van het object en de rijrichting. De symbolen staan in de categorie ´Symbolen´. Hieronder staan enkele mogelijkheden.
Streekgrens
AB10-B-Sxx (xx)
Streekgrens
AB10-L-Sxx (xx)
Riviernaam
AB10-R-Sxx (xx)

AB10
Streekgrens
AB10-B-SR01(Gemeentehuis)
Streekgrens
AB10-L-SZ52 (Schierand)
Riviernaam
AB10-R-SP10A (Politie)

RECHTHOEKIGE INFORMATIEBORDEN
De verwijzing naar algemene objecten langs wegen kan ook plaatsvinden door blauwe rechthoekige informatieborden. Het bord wordt voorzien van het kenmerkend symbool van het object en de rijrichting. De symbolen staan in de categorie ´Symbolen´. Hieronder staan enkele mogelijkheden.

BW101-B-Sxx

BW101-O-Sxx

BW101-L-Sxx

BW101-R-Sxx

BW101-LR-Sxx

BW101-LH-Sxx

BW101-RH-Sxx

BW101-LO-Sxx

BW101-RO-Sxx

BW101-LB-Sxx

BW101-RB-Sxx

BW101-400m

BW101-1,2 km-
Sxx - Sxx


BW101-O-SP03

BW101-LB-SP19B

BW101-LH-SI101
 
BW101-LR-SP06

BW101-RH-SI04

BW101-R-SP100B

BW101-B-SO03

BW101-L-SB09

BW101-RB-SK05
Parkeergelegen-
heid voor over-
stappers op open-
baar vervoer
(park and ride);
Volg pijl
Oplaadpunt voor
elektronische voer-
tuigen of fietsen;
Volg pijl
Industrie-
terrein;
Volg pijl
Parkeer-
gelegenheid
voor carpoolen;
Volg pijl
Informatie-
punt;
Volg pijl
Parkeerroute;
Volg pijl
Parkeer-
garage;
Volg pijl
Begraafplaats /
crematorium;
Volg pijl
Kantoren-
terrein;
Volg pijl

VIERKANTE INFORMATIEBORDEN 
De verwijzing naar algemene objecten langs wegen kan ook plaatsvinden door vierkante informatieborden. Kijk hieronder voor de mogelijkheden. Het blauw bord wordt voorzien van het    kenmerkend symbool van het object en de rijrichting. De symbolen staan in de categorie ´Symbolen´. Hieronder staan enkele mogelijkheden.

BW101-RB-SP100B

BW101-LH-SP05

BW101-RO-SO03

 BW101-RB-SV12B

BW101-L-SB23

 BW101-LR-SP19B

BW101-R-SP04

 BW101-ST100

 BW101-LO-SP03
Parkeerroute;
Volg pijl
Parkeerplaats bij restaurant; Volg pijl Parkeergarage;
Volg pijl
Vrachtswagens;
Volg pijl
Brandweer;
Volg pijl
Oplaadpunt voor
elektronische voer-
tuigen of fietsen;
Volg pijl
Parkeergelegenheid
Volg pijl
Telefoon in nood/
gevallen; Volg pijl
Parkeergelegenheid
voor overstappers op
openbaar vervoer
(park and ride);
Volg pijl


BW405-B-Sxx

BW405-O-Sxx

BW405-L-Sxx

BW405-R-Sxx

BW405-LR-Sxx

BW405-LH-Sxx

BW405-RH-Sxx

BW405-LO-Sxx

BW405-RO-Sxx

BW405-LB-Sxx

BW405-RB-Sxx

BW405-Sxx
  S-SERIE:  SYMBOLEN EN PICTOGRAMMEN IN VERKEERSBORDEN            Terug naar overzicht    
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx
INDEX VOOR SYMBOLEN EN PICTOGRAMMEN (IN ALFABETISCHE VORGORDE)
In het onderstaand alfabetische overzicht staan de mogelijke symbolen en pictogrammen, die voorkomen in verkeersborden. De symbolen en pictogrammen worden veelal gebruikt voor het aanduiden van lokale en toeristisch-recreatieve objecten en algemene objecten. Ze komen voor bij rijkswegen, provinciale en gemeentelijke wegen.
Aanlegsteiger
Antiek
Apotheek
Appartement
Atletiekbaan
Balsport
Bank
Bank-, wissel- en postkantoor
Bankpas
Bar
Basketbal
Bed- and breakfast
Bedrijventerrein
Begraafplaats/crematorium
Betaalautomaat
Bibliotheek
Biljard
Bioscoop
Bloedbank
Boerencamping
Boksen
Boogschieten
Boot
Boothelling
Bossen / vennen
Botanische tuin
Bowlen/kegelen
Bowlen/kegelen
Brandblusser
Brandweer
Bromfiets
Bungalowpark
Bus
Café
Camperterrein
Camping
Camping met huisjes
Caravan in bos
Caravan-/kampeerterrein
Caravanterrein/-park
Caravanverhuur
Carpoolplaats
Centrum
Chalets
Chaletverhuur
Chemisch toilet
Circuit
Conferentieoord
Crematorium/begraafplaats
Dagrecreatie algemeen
Dagstrand
Dame
Damestoilet
Dancing
Dansen
Darten
Dierentuin
Distributiecentrum
Douche
EHBO
Fiets
Fietsenstalling
Fietskarverhuur
Fietsklem
Fietsverhuur I
Fietsverhuur II
Fruitkwekerij
Galerie
Gas verkoop
Gedenkteken/monument
Gemeentehuis
Gerechtsgebouw
Gevaarlijke stoffen route
SA01
SA02
SA03
SA04
SH02
SB01
SB03
SB02
SP101
SB04
SB05
SB101
SB08
SB09
SB10
SB13
SB14
SB15
SB16
SB102
SB17
SB18
SB19
SB20
SB21
SP02
SB11
SB22
SB100
SB23
SB24
SB25
SB26
SC01
SC02
SC13
SC03
SG13
SK02
SC04
SC05
SP06
SC06
SC07
SC08
SC09
SC10
SC11
SB09
SD01
SD02
SD03
SD03
SD05
SD04
SD06
SD08
SD09
SD10
SE01
SF01
SF02
SF03
SF04
SF05
SF06
SF08
SG01
SG02
SM08
SR01
SG07
SG08
Gevechtsport
Geweerschieten
Gewichtheffen
Golf
Groepsaccomodatie
Gymnastiek
Handbal
Hardlopen
Haven
Herberg
Herentoilet
Historische haven
Historische stadskern
Hockey
Hond
Hond aaangelijnd
Hond poepend
Hondensport
Honkbal
Hortes
Hospitaal
Hotel/motel
Hotel/restaurant
Huifkarverhuur
Huisartsenspost
Identificatieplicht
Industrieterrein
Informatiecentrum
Informatiepunt
Informatiepunt (overdekt)
Ingang
Interessant object
Invaliden visplaats
Invalidentoilet
Jachthaven
Jachtkraan
Jeu de boules
Jeugdherberg
Judo
Kade
Kampeer- en caravanterrrein
Kampeer- en caravanterrrein
Kampeerboerderij
Kampeerplaats in bos
Kampeerterrein
Kanoverhuur
Kantorenpark
Karten
Kasteel
Kegelen/bowlen
Kegelen/bowlen
Kegelen/bowlen
Kerk
Kinderboerderij
Kinderspeelplaats
Kogelstoten
Korfbal
Kuuroord
Laad- en losplaats
Lift
LPG
Manege
Medische centrum
Meubelboulevaard
Midgetgolf
Mini camping
Mini camping
Molen
Monument / gedenkteken
Motor
Motorsport
Museum
Museumspoorweg
SJ05
SG09
SG10
SG11
SG15
SG16
SH01
SH02
SH03
SH100
SH07
SH05
SH06
SH08
SH09
SH10
SH101
SH11
SH12
SH04
SH13
SH14
SH14
SH16
SH16
SI01
SI02
SI04
SI04
SI03
SI05
SI06
SG05
SG04
SJ01
SJ02
SJ03
SJ04
SJ05
SS22
SK02
SC12
SK01
SG14
SK03
SK04
SK05
SK06
SK07
SB22
SB11
SB22
SK08
SK09
SK11
SK12
SK101
SK13
SL01
SL02
SP14
SM01
SM02
SM03
SM04
SB102
SM06
SM07
SM08
SM09
SM10
SM11
SM12
Natuurreservaat
NS-station
Nr. region. en toer. route
Nr. provinciale weg
Nr. stadsroute/ringweg
Nr. autosnelweg
Nr. Europese hoofdverbinding
Oplaadpunt elek. voertuigen
Otterverblijfplaats
Overdekt zwembad
Overdekte Midgetgolfbaan
Overdekte Midgetgolfbaan
Overdekte paardenmanage
Overdekte schaatsbaan
Overdekte skeelerbaan
Overdekte speeltuin
Overstekende eenden
Paardenmanage
Paardensport
Park
Park and ride
Park/botanische tuin
Parkeergarage
Parkeerroute
Parkeerterrein
Partycentrum
Picknickplaats A
Picknickplaats B
Poepende hond
Politie
Pomp
Pomp met aardgas
Pomp/LPG
Postkantoor
Pottenbakkerij
Pretpark
Prullenbak
Raadhuis
Raadhuis
Recreatie-/vakantieoord
Recreatiegebied
Recycling
Restaurant
Revalidatiecentrum
Roeien
Rolstoel-toegankelijk
Rondvaart
Rugby
Ruiterroute
Sauna
Schaapskooi
Schaapweide
Schaatsbaan
Schaatsbaan (overdekt)
Schaatsen
Schaken
Schermen
Schieten
Schoenenmaker
Scouting
Skeelerbaan (overdekt)
Skieën
Slak
Sluiscomplex
Snackbar
Snooker
Spartelvijver
Speeltuin
Speeltuin (overdekt)
Speerwerpen
Sporthal
Sportveld
Squashen
SN01
SN02
SN103
SN102
SN104
SN101
SN100
SP19A
SO01
SO04
SO02
SO02
SP01
SO06
SO05
SO07
SO08
SP01
SP01
SP02
SP03
SP02
SO03
SP100
SP04
SP07
SP08A
SP08B
SP09
SP10
SP11
SP18B
SP13
SP102
SP16
SP17
SP18A
SR01
SR02
SV01
SR04
SR05
SR03
SR06
SR07
SG03
SR08
SR09
SR10
SS01
SS03
SS04
SO06
SO06
SS05
SS02
SD07
SG09
SS10
SS06
SO05
SS07
SS08
SS09
SS11
SB14
SS12
SS13
SO07
SS14
SS15
SS16
SS17
Stacaravan
Stacaravanverhuur
Stadion
Stadshuis
Station
Steiger
Sterrenkijker
Strand
Strand
Stuw
Subtropisch zwembad
Supermarkt
Surfstrand
Tafeltennis
Telefoon
Telefoon in noodgeval
Telescoop
Tennis
Tennishal
Theater
Toiletten
Touwklimmen
Tractor
Trappenhuis
Trekkershut
Trekkershut
Trimmen
Tuinbouw
Tuincentrum
Uitgang
Uitzichtpunt
Universiteit
Vakantie-/recreatieoord
Veerboot
Veerpont
Veiling
Vergaderruimte
Vestingwerken
Visvijver
Vliegveld
Voetbal
Voetbal
Voetgangerstunnel
Vogelpark
Volleybal
Vrachtwagen
Vuilcontainer
VVV
Wandklimmen
Wasserette
Waterkraan
Watermolen
Waterpolo
Waterskieën
WC
Wielrennen
Wi-Fi
Winkel van Sinkel
Winkelcentrum
Witte fietsen (uitgiftepunt)
Woonboot
Zandbak
Zeilbootverhuur
Ziekenhuis
Zuivelboerderij
Zweefvliegveld
Zwembad
Zwembad
Zwembad (overdekt)
Zwemmen/duiken
SS18
SS19
SS20
SR01
SS100
SS22
SS21
SD02
SS101
SS22
SS23
SS24
SS25
ST01
ST16
ST100
SS21
ST17
ST18
ST19
ST20
ST21
ST22
ST101
ST102
ST23
ST24
ST25
ST26
SU01
SU02
SU03
SV01
SV02
SV100
SV03
SV04
SV05
SV06
SV07
SV08
SS20
SV09
SV10
SV11
SV12
SV13
SV14
ST21
SW03
SW04
SW05
SW01
SW02
SW06
SW07
SW100
SW08
SW09
SW10
SW11
SZ06
SZ02
SH13
SZ03
SZ04
SZ05A
SZ05C
SO04
SZ05B

INDEX VOOR SYMBOLEN EN PICTOGRAMMEN (IN NUMERIEKE VORGORDE)
In het onderstaand numerieke overzicht staan de mogelijke symbolen en pictogrammen, die voorkomen in verkeersborden. De symbolen en pictogrammen worden veelal gebruikt voor het aanduiden van lokale en toeristisch-recreatieve objecten en algemene objecten. Ze komen voor bij rijkswegen, provinciale en gemeentelijke wegen.
xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SA01
SA02
SA03
SA04
SB01
SB02
SB03
SB04
SB05
SB08
SB09
SB09
SB10
SB11
SB11
SB13
SB14
SB14
SB15
SB16
SB17
SB18
SB19
SB20
SB21
SB22
SB22
SB22
SB23
SB24
SB25
SB26
SB100
SB101
SB102
SB102
SC01
SC02
SC03
SC04
SC05
SC06
SC07
SC08
SC09
SC10
SC11
SC12
SC13
SD01
SD02
SD02
SD03
SD03
SD04
SD05
SD06
SD07
SD08
SD09
SD10
SE01
SF01
SF02
SF03
SF04
SF05
SF06
SF08
SG01
SG02
SG03
SG04
Aanlegsteiger
Antiek
Apotheek
Appartement
Balsport
Bank-, wissel- en postkantoor
Bank
Bar
Basketbal
Bedrijventerrein
Begraafplaats/crematorium
Crematorium/begraafplaats
Betaalautomaat
Bowlen/kegelen
Kegelen/bowlen
Bibliotheek
Biljard
Snooker
Bioscoop
Bloedbank
Boksen
Boogschieten
Boot
Boothelling
Bossen / vennen
Bowlen/kegelen
Kegelen/bowlen
Kegelen/bowlen
Brandweer
Bromfiets
Bungalowpark
Bus
Brandblusser
Bed- and breakfast
Boerencamping
Mini-camping
Café
Camperterrein
Camping met huisjes
Caravanterrein/-park
Caravanverhuur
Centrum
Chalets
Chaletverhuur
Chemisch toilet
Circuit
Conferentieoord
Kampeer- en caravanterrrein
Camping
Dagrecreatie algemeen
Dagstrand
Strand
Dame
Damestoilet
Dansen
Dancing
Darten
Schermen
Dierentuin
Distributiecentrum
Douche
EHBO
Fiets
Fietsenstalling
Fietskarverhuur
Fietsklem
Fietsverhuur I
Fietsverhuur II
Fruitkwekerij
Galerie
Gas verkoop
Rolstoel-toegankelijk
Invalidentoilet
SG05
SG07
SG08
SG09
SG09
SG10
SG11
SG13
SG14
SG15
SG16
SH01
SH02
SH02
SH03
SH04
SH05
SH06
SH07
SH08
SH09
SH10
SH11
SH12
SH13
SH13
SH14
SH14
SH16
SH16
SH100
SH101
SI01
SI02
SI03
SI04
SI04
SI05
SI06
SJ01
SJ02
SJ03
SJ04
SJ05
SJ05
SK01
SK02
SK02
SK03
SK04
SK05
SK06
SK07
SK08
SK09
SK11
SK12
SK13
SK101
SL01
SL02
SM01
SM02
SM03
SM04
SM06
SM07
SM08
SM08
SM09
SM10
SM11
SM12
Invaliden visplaats
Gerechtsgebouw
Gevaarlijke stoffen route
Geweerschieten
Schieten
Gewichtheffen
Golf
Caravan in bos
Kampeerplaats in bos
Groepsaccomodatie
Gymnastiek
Handbal
Atletiekbaan
Hardlopen
Haven
Hortes
Historische haven
Historische stadskern
Herentoilet
Hockey
Hond
Hond aaangelijnd
Hondensport
Honkbal
Hospitaal
Ziekenhuis
Hotel/motel
Hotel/restaurant
Huifkarverhuur
Huisartsenspost
Herberg
Hond poepend
Identificatieplicht
Industrieterrein
Informatiepunt (overdekt)
Informatiecentrum
Informatiepunt
Ingang
Interessant object
Jachthaven
Jachtkraan
Jeu de boules
Jeugdherberg
Gevechtsport
Judo
Kampeerboerderij
Caravan-/kampeerterrein
Kampeer- en caravanterrrein
Kampeerterrein
Kanoverhuur
Kantorenpark
Karten
Kasteel
Kerk
Kinderboerderij
Kinderspeelplaats
Kogelstoten
Kuuroord
Korfbal
Laad- en losplaats
Lift
Manege
Medische centrum
Meubelboulevaard
Midgetgolf
Mini camping
Molen
Gedenkteken/monument
Monument / gedenkteken
Motor
Motorsport
Museum
Museumspoorweg
SN01
SN02
SN100
SN101
SN102
SN103
SN104
SO01
SO02
SO02
SO03
SO04
SO04
SO05
SO05
SO06
SO06
SO06
SO07
SO07
SO08
SP01
SP01
SP01
SP02
SP02
SP02
SP03
SP04
SP06
SP07
SP08A
SP08B
SP09
SP10
SP11
SP13
SP14
SP16
SP17
SP18A
SP18B
SP19A
SP100
SP101
SP102
SR01
SR01
SR01
SR02
SR03
SR04
SR05
SR06
SR07
SR08
SR09
SR10
SS01
SS02
SS03
SS04
SS05
SS06
SS07
SS08
SS09
SS10
SS11
SS12
SS13
SS14
SS15
Natuurreservaat
NS-station
Nr. Europese hoofdverbinding
Nr. autosnelweg
Nr. provinciale weg
Nr. region. en toerist. route
Nr. stadsroute/ringweg
Otterverblijfplaats
Overdekte Midgetgolfbaan
Overdekte Midgetgolfbaan
Parkeergarage
Overdekt zwembad
Zwembad (overdekt)
Overdekte skeelerbaan
Skeelerbaan (overdekt)
Overdekte schaatsbaan
Schaatsbaan
Schaatsbaan (overdekt)
Overdekte speeltuin
Speeltuin (overdekt)
Overstekende eenden
Overdekte paardenmanage
Paardenmanage
Paardensport
Botanische tuin
Park
Park/botanische tuin
Park and ride
Parkeerterrein
Carpoolplaats
Partycentrum
Picknickplaats A
Picknickplaats B
Poepende hond
Politie
Pomp
Pomp/LPG
LPG
Pottenbakkerij
Pretpark
Prullenbak
Pomp met aardgas
Oplaadpunt elektr.voertuigen
Parkeerroute
Bankpas
Postkantoor
Gemeentehuis
Raadhuis
Stadshuis
Raadhuis
Restaurant
Recreatiegebied
Recycling
Revalidatiecentrum
Roeien
Rondvaart
Rugby
Ruiterroute
Sauna
Schaken
Schaapskooi
Schaapweide
Schaatsen
Scouting
Skieën
Slak
Sluiscomplex
Schoenenmaker
Snackbar
Spartelvijver
Speeltuin
Speerwerpen
Sporthal
SS16
SS17
SS18
SS19
SS20
SS20
SS21
SS21
SS22
SS22
SS22
SS23
SS24
SS25
SS100
SS101
ST01
ST16
ST17
ST18
ST19
ST20
ST21
ST21
ST22
ST23
ST24
ST25
ST26
ST100
ST101
ST102
SU01
SU02
SU03
SV01
SV01
SV02
SV03
SV04
SV05
SV06
SV07
SV08
SV09
SV10
SV11
SV12
SV13
SV14
SV100
SW01
SW02
SW03
SW04
SW05
SW06
SW07
SW08
SW09
SW10
SW11
SW100
SZ02
SZ03
SZ04
SZ05A
SZ05B
SZ05C
SZ06
Sportveld
Squashen
Stacaravan
Stacaravanverhuur
Stadion
Voetbal
Sterrenkijker
Telescoop
Kade
Steiger
Stuw
Subtropisch zwembad
Supermarkt
Surfstrand
Station
Strand
Tafeltennis
Telefoon
Tennis
Tennishal
Theater
Toiletten
Touwklimmen
Wandklimmen
Tractor
Trekkershut
Trimmen
Tuinbouw
Tuincentrum
Telefoon in noodgeval
Trappenhuis
Trekkershut
Uitgang
Uitzichtpunt
Universiteit
Recreatie-/vakantieoord
Vakantie-/recreatieoord
Veerboot
Veiling
Vergaderruimte
Vestingwerken
Visvijver
Vliegveld
Voetbal
Voetgangerstunnel
Vogelpark
Volleybal
Vrachtwagen
Vuilcontainer
VVV
Veerpont
Waterpolo
Waterskieën
Wasserette
Waterkraan
Watermolen
WC
Wielrennen
Winkel van Sinkel
Winkelcentrum
Witte fietsen (uitgiftepunt)
Woonboot
Wi-Fi
Zeilbootverhuur
Zuivelboerderij
Zweefvliegveld
Zwembad
Zwemmen/duiken
Zwembad
Zandbak

     SA-SERIE VOOR SYMBOLEN 

SA01

SA02

SA03

SA04

SA05
Symbool personenauto
SA06B
Symbool personenauto
SA06W
Symbool personenauto met aanhanger
SA07B
Symbool personenauto met aanhanger
SA07W
Aanlegsteiger Antiek Apotheek Appartement Bos Auto Auto Auto met
aanhanger
Auto met
aanhanger


SA08

SA09
Autoslaaptrein Snelweg
     SB-SERIE VOOR SYMBOLEN

SB01
Symbool grenswisselkantoor
SB02
Symbool bank
SB03
Symbool bar
SB04

SB05
Symbool sprookjesattractie
SB06
Symbool bedrijventerrein
SB08
Begraafplaats / crematorium
SB09

SB10B
Balsport Bank / grens-
wisselkantoor
Bank Bar Basketbal Bedrijven-
terrein
Begraafplaats /
crematorium
Betaal-
automaat

Symbool betaalautomaat
SB10W
Symbool bowlen / kegelen
SB11
Symbool bezoekerscentrum /informatiepunt overdekt
SB12
Symbool bibliotheek
SB13
Symbool biljarten / snookeren
SB14
Symbool filmhuis / bioscoop
SB15
Symbool
SB16
Symbool boxen
SB17
Symbool pijl en boog
SB18
Betaalautomaat Bowlen / Kegelen   Bibliotheek Biljarten Bioscoop Bloedbank Boksen Boogschieten

Symbool ferry SB19B Symbool marinehaven
SB19W

SB20

SB21

SB22
Symbool brandweer
SB23
Symbool bromfiets
SB24W

SB25
Symbool autobus
SB26B
Boten Boten Boot- / trailerhelling Bossen en
vennen
Bowling-/
Kegelbaan
Brandweer Bromfiets Bungalowpark Bus

Symbool autobus
SB26W

SB100

SB101

SB102
Bus Brandblusser Bed- and breakfast Boerencamping
     SC-SERIE VOOR SYMBOLEN

SC01

SC02

SC03

SC04

SC05
Symbool
SC06

SC07

SC08

SC09
Café  Camperterrein Camping- en
bungalowpark
Caravan-
terrein
Caravan-
verhuur
Centrum Chalet Chalet-
verhuur
Chemisch toilet


SC10

SC11

SC12

SC13
Circuit Conferentie-
oord
Kampeer- en
caravanterrrein
Camping
     SD-SERIE VOOR SYMBOLEN

SD01

SD02

SD03

SD04

SD05

SD06

SD07

SD08

SD09
Dagrecreatie
(algemeen)
(Dag)
Strand
Dame /
mevrouw
Dansen Dancing Darten Schermen Dierentuin Distributie-
centrum


SD10
Douche
     SE-SERIE VOOR SYMBOLEN

SE01
EHBO-post /
ziekenhuis met
spoedeisende
hulp
     SF-SERIE VOOR SYMBOLEN

SF01B
Symbool fiets
SF01W

SF02

SF03

SF04

SF05

SF06

SF07

SF08
Fiets Fiets  Fietsenstalling  Fietskar-
verhuur
Fietsklem Fietsverhuur Fietsverhuur Fitnesscentrum Fruitkwekerij
     SG-SERIE VOOR SYMBOLEN

SG01
 
SG02
Toegankelijkheidssymbool voor gehandicapten
SG03B
Toegankelijkheidssymbool voor gehandicapten
SG03A

SG04

SG05

SG06

SG07

SG08
Gallerie Gasopslag Rolstoel-
toegankelijk 
Rolstoel-
toegankelijk 
Rolstoel-
toegankelijk
toilet
Rolstoel-
toegankelijk
visstek 

Gerechtsgebouw Gevaarlijke
stoffen route
aankondiging


SG09

SG10
Golfterrein
SG11

SG12

SG13

SG14

SG15

SG16
Symbool gemeentehuis
SR01
Geweerschieten
Gewicht-
heffen
Golfbaan Griend Caravan-
terrein in bos
Kampeer- en caravanterrein 
in bos
Groeps-
accommodatie
Gymnastiek Gemeentehuis /
raadhuis
     SH-SERIE VOOR SYMBOLEN

SH01

SH02

SH03

SH04

SH05

SH06

SH07

SH08

SH09
Handbalzaal Atletiekbaan Haven Hortus Historische
haven
Historische
stadskern
Heer / man Hockeyveld Honden-
uitlaatplaats


SH10

SH11
Honkbalveld
SH12
Symbool hospital of ziekenhuis
SH13
Symbool hotel of motel
SH14

SH15
Huifkarverhuur
SH16
Huifkarverhuur
SH16

SH100
Hond
aanlijnen
Hondenren-
veld
Honkbal-
veld
Hospital /
ziekenhuis
Hotel Hotel/
restaurant
Huifkar-
verhuur
Huisartsenpost Herberg


SH101
Poepende hond
     SI-SERIE VOOR SYMBOLEN

SI01

SI02

SI03

SI04

SI05

SI06
Identiteitskaart-
controle
Industrie-
terrein
Overdekt informatie-
centrum
Informatie-
punt
Ingang Interessant
object
     SJ-SERIE VOOR SYMBOLEN
Jachthaven
SJ01

SJ02

SJ03

SJ04

SJ05
Jachthaven Jachtwerf Jeu de Boulesbaan Jeugdherberg Judohal
     SK-SERIE VOOR SYMBOLEN
SK01
SK02

SK03

SK04

SK05

SK06
Symbool Ks07: Kasteel
SK07

SK08

SK09
Kampeer-
boederij
Kampeer- en caravanterrein Kampeer-
terrein
Kano-
verhuur
Kantoren-
terrein
Indoor-
kartbaan
Kasteel /
ruïne
Kerk Kinder-
boerderij


SK11

SK12

SK13

SK100

SK101
Kinder-
speelplaats
Kogel-
stoten
Kuuroord Kiss and ride
strook
Korfbal
     SL-SERIE VOOR SYMBOLEN

SL01

SL02
Laad- en
losplaats
Lift
     SM-SERIE VOOR SYMBOLEN

SM01

SM02

SM03

SM04

SM05

SM06

SM07

SM08
Symbool motorfiets
SM09B
Manege Medisch centrum Meubel-
boulevard
Midget-
golfbaan
Minicamping Molen Monument Motor


SM09W

SM10

SM11

SM12

SM12
Motor Motorsport Museum Museum-
spoorweg
Medisch centrum
     SN-SERIE VOOR SYMBOLEN

SN01

SN02

SN100

SN101

SN102

SN103
Stadsroutenummering (ringweg) SN104
Natuur-
reservaat
NS station Nummer  Europese hoofdverbinding Nummer autosnelweg Nummer niet-
autosnelweg (provinciale weg)
Nummer
regionale en toeristische route
Nummer stadsroute /
 ringweg
     SO-SERIE VOOR SYMBOLEN

SO01

SO02
Symbool parkeergarage
SO03

SO04

SO05

SO06

SO07

SO08

SO100
Otter-
verblijfplaats
Overdekte
Midgetgolfbaan
(Overdekte)
parkeergarage
Overdekt
zwembad
Overdekte
rolschaatshal
Overdekte
schaatsbaan
Overdekte
speeltuin
Overstekende
eenden
Overdekte
fietsenstalling
     SP-SERIE VOOR SYMBOLEN

SP01

SP02
Symbool parkeer- en reisstation
SP03
Symbool parkeerplaats
SP04
SP05

SP06

SP07

SP08A

SP08B
Paardenmanage / hippisch centrum Parkeer - en
reislocatie
Parkeer-
terrein
Parkeerplaats bij restaurant Carpool-
plaats
Party-
centrum
Picknick-
plaats
Picknick-
plaats


SP09
Politiebureau
SP10

SP11

SP12
Symbool met benzinepomp met LPG
SP13

SP14

SP15

SP16

SP17
Honden
uitlaatplaats
Politiebureau Pomp Pomp Pomp
met LPG
Pomp
met LPG
Pomp met
LPG
Pottenbakkerij Pretpark


SP18A

SP18B

SP19B

SP100B

SP100W

SP101

SP102
Prullenbak Pomp met aardgas
(Compressed
Natural Gas)
Oplaadpunt
voor elektrische
voertuigen of fietsen
Parkeerroute Parkeerroute Bankpas Postkantoor
     SR-SERIE VOOR SYMBOLEN
Symbool restaurant
SR02

SR03
Symbool recreatieterrein
SR04

SR05

SR06

SR07

SR08

SR09
Raadhuis Restaurant Recreatie-
gebied
Recycling Revalidatie Roeien Rondvaart Rugbyveld


SR10

SR100B

SR100W

SR101
Ruiterpad /
-route
Ringweg/
rondweg
Ringweg/
rondweg
Rondvaartboot
     SS-SERIE VOOR SYMBOLEN

SS01

SS02

SS03

SS04

SS05

SS06

SS07

SS08

SS09
Hut in bos Schaakplaats Schaapskooi Schaapweide Schaatsen Scouting Ski-piste Slak Sluis


SS10

SS11

SS12

SS13

SS14

SS15

SS16

SS17

SS18
Schoenen-
maker
Snackbar Spartelvijver Speeltuin Speerwerpveld Sporthal Sportpark /
sportveld
Squash-hal Stacaravan


SS19
Symbool stadion
SS20

SS21

SS22

SS23

SS24

SS25

SS100

SS101
Stacaravan-
verhuur
Stadion /
voetbalveld
Sterrenkijker /
telescoop
Steiger / kade / stuw Subtropisch zwembad Supermarkt Surfplas Station Strand
     ST-SERIE VOOR SYMBOLEN

ST01

ST02

ST03

ST04

ST05

ST06

ST07

ST08

ST09


ST10

ST11

ST12

ST13

ST14

ST15
Symbool telefoon
ST16

ST17

ST18
Tankstation
Shell
Tankstation
Tamoil
Tankstation
Tango
Tankstation
Texaco
Tankstation
Tinq
Tankstation
Total
Telefoon Tennisbaan Tennishal


ST19

ST20

ST21
Symbool tractor
ST22B
Symbool tractor
ST22W

ST23

ST24

ST25

ST26
Theater Man en vrouw Wand-
klimhal
Tractor Tractor Trekkershut Trimmen Tuinbouw Tuincentrum /
 sierttuin


ST100

ST101

ST102
Telefoon in
noodgevallen
Trappenhuis Trekkershut
     SU-SERIE VOOR SYMBOLEN

SU01

SU02

SU03
Uitgang Uitzichtpunt Universiteit
     SV-SERIE VOOR SYMBOLEN

SV01
Symbool veerpont
SV02B

SV02W

SV03

SV04

SV05

SV06
Symbool vliegveld
SV07

SV08
Vakantie- /
recreatieoord
Veerpont Veerpont Veiling Vergader-
ruimte
Vestiging Visvijver Vliegveld Voetbalveld


SV09

SV10

SV11
Symbool vrachtwagen
SV12B
Symbool vrachtwagen
SV12W-w

SV13

SV14

SV100
Voetgangers-
brug / -tunnel
Vogelpark Volleybalzaal Vrachtwagen Vrachtwagen VVV-kantoor Veerpont
     SW-SERIE VOOR SYMBOLEN

SW01

SW02

SW03

SW04

SW05

SW06

SW07

SW08

SW09
Waterpolo Waterskiën Wasserette Waterkraan Watermolen WC Wielrenbaan Winkel
van Sinkel
Winkelcentrum


SW10

SW11
SW100 SW100
Witte fietsen
(uitgeefpunt)
Woonboot-
plaats
Wi-fi Wandelroute
(beginpunt)
     SZ-SERIE VOOR SYMBOLEN

SZ01

SZ02

SZ03

SZ04

SZ05A

SZ05B

SZ05C

SW06
Zeestrand Zeilboot-
verhuur
Zuivelboerderij Zweefvliegveld Zwembad Zwembad Zwembad Zandbak
  KL-SERIE:  KABELS EN LEIDINGEN            Terug naar overzicht    

KL01

KL02

KL03

KL04

KL05

KL06

KL11

KL12

KL15
zinker
in watergang
of kanaal
rioolleiding
in watergang
of kanaal
aardgasleiding
in watergang
of kanaal
gasleiding
in watergang
 of kanaal
elektraleiding
in watergang
of kanaal
waterleiding
in watergang
of kanaal
kabel
in watergang
of kanaal
kabels
in watergang
of kanaal
cai-kabel
in watergang
of kanaal
  OB-SERIE:  ONDERBORDEN            Terug naar overzicht    
OB01 OB02 OB03 OB04 OB05 OB06 OB07 OB08 OB09

OB101 OB11 OB12
OB13
OB14 OB15 OB16 OB17 OB18

OB19

OB51 OB52
OB53

OB54

OB55

OB56

OB57

OB58

OB59


OB60

OB61

OB62

OB63

OB64

OB65

OB66

OB101

OB102


OB103

OB104

OB108

OB109

OB113

OB201

OB202a

OB202b

OB202c


OB208a

OB208b

OB208c

OB209a

OB209b

OB209c

OB210a

OB210b

OB211a


OB211b

OB211c

OB212

OB213

OB254

OB259a

OB259b

OB262

OB263


OB279

OB301

OB302

OB303

OB304

OB305

OB306

OB307

OB309


OB310

OB311

OB401-10m
OB401-20m OB401-30m OB401-40m OB401-50m OB401-60m OB401-70m

OB401-80m OB401-90m
 OB401-100m

OB401-150m

OB401-200m

OB401-250m

OB401-300m

OB401-400m

OB401-500m


OB401-600m

OB401-700m

OB401-800m

OB401-900m

OB401-1km

OB401-1,2km

OB401-1,5km

OB402-Sp11-
20km

OB411-100m


OB411-150m

OB411-200m

OB411-250m

OB411-300m

OB411-400m

OB411-500m

OB411-600m

OB411-700m

OB411-800m


OB411-900m

OB411-1km

OB411-1,2km

OB411-1,5km

OB501-L

OB501-R

OB502

OB503

OB504


OB505

OB01+OB503

OB02+OB503

OB04+OB503

OB11+OB503

OB618+OB503

OB601

OB611
nat wegdek
OB612
kruisende
ruiters in
2 richtingen
kruisende
fietsers in
2 richtingen
kruisende
(brom)fietsers in
2 richtingen
kruisende
vrachtwagens in
2 richtingen
kruisende
bussen in
2 richtingen


OB613

OB614

OB618

OB617

OB4619

OB620

OB621

OB622

OB626


OB701

OB702

OB703

OB704-100m

OB705

OB710

OB711

OB712

OB713


OB714

OB715

OB717

OB718-600m

OB719

OB720

OB721

OB722

OB754


OB755

OB758

OB759

OB802-T

OB803-T

OB804-T

OB805-T

OB806-T

OB807-T


OB901-A

OB901-B

OB902-A

OB902-B

OB903-A

OB1000

OB1001

OB1002
Verkeersdrempel OB1003

Verkeersdrempel
OB1004

OB1005
  VR-SERIE:  VERKEERSREGELINGEN            Terug naar overzicht    

VR01

VR02

VR03

VR04

VR05

VR06

VR07a

VR07b
Drukknop
fietser
Drukknop
voetganger
(zebra)
Drukknop
voetganger
Tegelijk groen
(brom)fietsers
Rechtsaf voor (brom)fietsers vrij Rechtsaf voor fietsers vrij verkeers-
brigadiers
bij groen
één auto


VR09-1

VR09-2

VR09-3

VR09-4

VR09-5

VR09-6

VR09-7

VR09-8

VR09-9
Let op: recht-
doorgaande
fietsers
Let op: recht-
doorgaande
(brom)fietsers
Let op: recht-
doorgaande
fietsers in
2 richtingen
Let op: recht-
doorgaande
(brom)fietsers in
2 richtingen
Let op: recht-
doorgaande
fietsers en voetgangers
op zebrapad
Let op: recht-
doorgaande
voetgangers
op zebrapad
Let op: recht-
doorgaande
fietsers en
voetgangers
op zebrapad
Let op: recht-
doorgaande
(brom)fietsers en
voetgangers
op zebrapad
Let op: recht-
doorgaande
fietsers in
2 richtingen
en voetgangers
op zebrapad


VR09-10

VR09-11

VR09-12

VR09-13

VR09-14

VR09-15

VR10-1

VR10-2

VR10-3
Let op: recht-
doorgaande
(brom)fietsers in
2 richtingen
en voetgangers
op zebrapad
Let op: recht-
doorgaande
voetgangers
Let op: recht-
doorgaande
fietsers en
voetgangers
Let op: recht-
doorgaande
(brom)fietsers en
voetgangers
Let op: recht-
doorgaande
fietsers in
2 richtingen
en voetgangers
Let op: recht-
doorgaande
(brom)fietsers in
2 richtingen
en voetgangers
Let op: tege-
moet komend
verkeer en recht-
doorgaande
fietsers
Let op: tege-
moet komend
verkeer en recht-
doorgaande
(brom)fietsers
Let op: tege-
moet komend
verkeer en recht-
doorgaande
fietsers in
2 richtingen


VR10-4

VR10-5

VR10-6

VR10-7

VR10-8

VR10-9

VR10-10

VR10-11

VR10-12
Let op: tege-
moet komend
verkeer en recht-
doorgaande
(brom)fietsers in
2 richtingen
Let op: tege-
moet komend
verkeer,
recht-
doorgaande
fietsers en voetgangers
op zebrapad
Let op: tege-
moet komend
verkeer
en voetgangers
op zebrapad
Let op: tege-
moet komend
verkeer,
recht-
doorgaande
fietsers en voetgangers
op zebrapad
Let op: tege-
moet komend
verkeer,
recht-
doorgaande
(brom)fietsers en voetgangers
op zebrapad
Let op: tege-
moet komend
verkeer,
recht-
doorgaande
fietsers in
2 richtingen en voetgangers
op zebrapad
Let op: tege-
moet komend
verkeer,
recht-
doorgaande
(brom)fietsers in
2 richtingen en voetgangers
op zebrapad
Let op: tege-
moet komend
verkeer
en
voetgangers
Let op: tege-
moet komend
verkeer,
recht-
doorgaande
fietsers en
voetgangers


VR10-13

VR10-14

VR10-15
Let op: tege-
moet komend
verkeer,
recht-
doorgaande
(brom)fietsers en
voetgangers
Let op: tege-
moet komend
verkeer,
recht-
doorgaande
fietsers in
2 richtingen en
voetgangers
Let op: tege-
moet komend
verkeer,
recht-
doorgaande
(brom)fietsers in
2 richtingen en
voetgangers


VR21

VR21-T

VR22

VR23

VR24

VR25-A

VR25-B

VR25-M

VR30-1


VR30-2

VR31-1L

VR31-1R

VR31-2L

VR31-2R

VR32

VR32-L

VR32-R

VR33


VR34

VR35-A

VR35-B
  ES-SERIE:  ELEKTRONISCHE MATRIXSIGNALERING            Terug naar overzicht   
Maximum snelheid, rijstrook mag worden gebruikt
ES01
Waarschuwingsbord, geeft aan waarom een lagere maximum snelheid geldt. Andere waarschuwingsborden zijn ook mogelijk
ES02
Einde van alle op een elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden
ES03
Voorwaarschuwing rood kruis. Invoegen op de door de pijl aangegeven rijstrook
ES04
Rijstrook mag niet worden gebruikt
ES05
Rijstrook mag worden gebruikt
ES06
Busstrook. Mag alleen gebruikt worden door bestuurders van een lijnbus
ES07
matrixbord
maximum
snelheid
matrixbord
file
matrixbord
einde 
van alle op
een elektronisch
signaleringsbord
aangegeven ver-
boden en adviezen

matrixbord
naar rechts
matrixbord
gesloten rijstrook
matrixbord
beschikbare
rijstrook
matrixbord
busbaan
  SB-SERIE:  STRAATNAAMBORDEN            Terug naar overzicht    

SB01-1

SB01-2

SB01-3

SB01-4

SB01-5

SB01-6

SB01-7

SB01-1(Centrum)

SB01-1(14)


SB02-1

SB02-2

SB02-3

SB02-4

SB02-5

SB02-6

SB02-7

SB02-1(Centrum)

SB02-1(14)


SB03-1

SB03-2

SB03-3

SB03-4

SB03-5

SB03-6

SB03-7

SB03-1(Centrum)

SB03-1(14)


SB04-1

SB04-2

SB04-3

SB04-4

SB04-5

SB04-6

SB04-7

SB04-1(Centrum)

SB04-1(14)
  PL-SERIE:  PIJLEN            Terug naar overzicht    

PL01

PL02

PL03

PL04

PL05

PL06

PL07

PL08

Pijl Pijl Pijl Pijl Pijl Pijl Pijl Pijl
Iedere aansprakelijkheid voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van www.verkeersbordenoverzicht.nl wordt uitgesloten.
Fouten en wijzingingen voorbehouden.