RVV verkeersborden*   |   Regels plaatsing (volgt)   |   Disclaimer   |   Contact   |   Versiebeheer   |   Versie 9   |   november 2023   
VERKEERSBORDENOVERZICHT.NL
hét overzicht van verkeersborden voor het rijk, provincies en gemeenten

Welke verkeersborden, wegbebakeningen en bewegwijzeringen zijn er in Nederland?
     
Verkeersbordenoverzicht.nl geeft een overzicht van verkeersborden, wegbebakeningen en bewegwijzeringen in Nederland. De borden worden op basis van de RVV 1990, WVW 1994, BABW en verordeningen toegepast. Het doel van dit overzicht is om de uniformiteit en eenduidigheid van verkeersborden langs wegen en in de openbare ruimte te bevorderen. Verkeersbordenoverzicht.nl beheert op heldere en eenvoudige wijze alle gebruikelijke verkeersborden met bijbehorende landelijke bordcodering. Het is toegestaan voor leveranciers, opdrachtgevers, aannemers en andere partijen vanuit een website, bestek, leidraad of document te verwijzen naar verkeersbordenoverzicht.nl. Heeft u vragen? Mail ons hier.
xx > x x cat. A Snelheid
xx > cat. B Voorrang
xx > cat. C Gesloten-verklaring
xx > cat. D Rijrichting
xx > cat. E Parkeren en stilstaan
xx > cat. F Overige geboden en verboden
xx > cat. G Verkeersregels 
xx > cat. H Bebouwde kom
xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
> x x cat. J Waarschuwing
> cat. K Bewegwijzering
> cat. L Informatie
> cat. BB Bebakening
> cat. BW Bewegwijzering voetgangers
> cat. BW Bewegwijzering (brom)fietsers
> cat. TB Toeristische bewegwijzering
> cat. AB Algemene bewegwijzering
xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
> x x cat. S Symbolen
> cat. KL Kabels en leidingen
> cat. OB Onderborden
> cat. VR Verkeersregelingen
> cat. ES Elektrische matrixsignalering
> cat. SB Straatnamen
> cat. PL Pijlen
cat. T Werk in uitvoering 
xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
  A-serie: Snelheid            Terug naar overzicht    

A01-5

A01-10

A01-15

A01-30
*

A01-50

A01-60

A01-70

A01-80

A01-90
Maximum-
snelheid 5 km/h
Maximum-
snelheid
10 km/h
Maximum-
snelheid
15 km/h
Maximum-
snelheid
30 km/h
Maximum-
snelheid
50 km/h
Maximum-
snelheid
60 km/h
Maximum-
snelheid
70 km/h
Maximum-
snelheid
80 km/h
Maximum-
snelheid
90 km/h


A01-100

A01-120

A01-130

A01-30-ZB

A01-30-ZH

A01-50-ZB

A01-50-ZH

A01-60-ZB

A01-60-ZH
Maximum-
snelheid
100 km/h
Maximum-
snelheid
120 km/h
Maximum-
snelheid
130 km/h
Begin zone met
maximum-
 snelheid
30 km/h
Herhaling zone
met maximum-
 snelheid
30 km/h
Begin zone met
maximum-
 snelheid
50 km/h
Herhaling zone
met maximum-
 snelheid
50 km/h
Begin zone met
maximum-
 snelheid
60 km/h
Herhaling zone
met maximum-
snelheid
60 km/h


A01-30-S

A01-50-S

A01-60-S

A01-70-S

A01-80-S

A01-90-S

A01-100-S

A01-120-S

A01-130-S
Maximum-
snelheid
30 km/h
Maximum-
snelheid
50 km/h
Maximum-
snelheid
60 km/h
Maximum-
snelheid
70 km/h
Maximum-
snelheid
80 km/h
Maximum-
snelheid
90 km/h
Maximum-
snelheid
100 km/h
Maximum-
snelheid
120 km/h
Maximum-
snelheid
130 km/h


A01-100-S +
 6-19h

A01-120-S +
 19-6h

A01-130-S +
 19-6h
Maximum-
snelheid
100 km/h
tussen 6.00 en 19.00 uur
Maximum-
snelheid
120 km/h
tussen 19.00 en 6.00 uur
Maximum-
snelheid
130 km/h
tussen 19.00 en 6.00 uurA01-30-F

A01-50-F

A01-60-F

A01-70-F

A01-80-F

A01-90-F

A01-100-F

A01-120-F

A01-130-F
Maximum-
snelheid
30 km/h
Maximum-
snelheid
50 km/h
Maximum-
snelheid
60 km/h
Maximum-
snelheid
70 km/h
Maximum-
snelheid
80 km/h
Maximum-
snelheid
90 km/h
Maximum-
snelheid
100 km/h
Maximum-
snelheid
120 km/h
Maximum-
snelheid
130 km/h

Einde maximumsnelheid 30 km/h
A02-30
*

A02-50

A02-60

A02-70
Einde maximumsnelheid 80 km/h
A02-80

A02-90

A2-100

A02-130
Einde maximum-
snelheid
30 km/h
Einde maximum-
snelheid
50 km/h
Einde maximum-
snelheid
60 km/h
Einde maximum-
snelheid
70 km/h
Einde maximum-
snelheid
80 km/h
Einde maximum-
snelheid
90 km/h
Einde maximum-
snelheid
100 km/h
Einde maximum-
snelheid
130 km/h


A02-30-ZE

A02-50-ZE
Zone einde maximumsnelheid 60 km/h
A2-60-ZE

A03-30

A03-50
*

A03-70

A03-80

A03-90
Einde zone
maximum-
snelheid
30 km/h
Einde zone
maximum-
snelheid
50 km/h
Einde zone
maximum-
snelheid
60 km/h
Maximum-
snelheid op
elektronisch
signaleringbord

30 km/h
Maximum-
snelheid op
elektronisch
signaleringbord

50 km/h
Maximum-
snelheid op
elektronisch
signaleringbord

70 km/h
Maximum-
snelheid op
elektronisch
signaleringbord

80 km/h
Maximum-
snelheid op
elektronisch
signaleringbord

90 km/h

Adviessnelheid 30 km/h
A04-30

A04-40
*

A04-50

A04-60

A04-70

A04-80

A04-90
Adviessnelheid
30 km/h
Adviessnelheid
40 km/h
Adviessnelheid
50 km/h
Adviessnelheid
60 km/h
Adviessnelheid
70 km/h
Adviessnelheid
80 km/h
Adviessnelheid
90 km/h


A04-30-F

A04-40-F

A04-50-F

A04-60-F

A04-70-F

A04-80-F

A04-90-F
Adviessnelheid
30 km/h
Adviessnelheid
40 km/h
Adviessnelheid
50 km/h
Adviessnelheid
60 km/h
Adviessnelheid
70 km/h
Adviessnelheid
80 km/h
Adviessnelheid
90 km/h


A05-30

A05-40
*

A05-50

A05-60

A05-70

A05-80
Einde advies-
snelheid
30 km/h
Einde advies-
snelheid
40 km/h
Einde advies-
snelheid
50 km/h
Einde advies-
snelheid
60 km/h
Einde advies-
snelheid
70 km/h
Einde advies-
snelheid
80 km/h

Portaal met bord zone maximumsnelheid 60 km/h en bebakening   Portaal met einde zone maximumsnelheid 60 km/h en bebakening Zone met parkeerverbod en maximumsnelheid 30 km/h Zone met parkeerverbod en maximumsnelheid 30 km/h (herhaling)
portaal blauw +
A01-30-ZB +
BB15-2B
portaal blauw +
A02-30-ZE +
BB15-2B
portaal geel +
A01-60-ZB +
BB15-2B
portaal geel +
A02-60-ZE +
BB15-2B
E01-ZB +
A01-30-ZB
E01-ZH +
A01-30-ZH
  B-serie: Voorrang            Terug naar overzicht    
*

B01
*

B02
*

B03
*
Voorrangskruispunt zijweg links
B04
*

B05
*

B06
*

B07
Voorrangsweg Einde
voorrangsweg
Voorrangs-
kruispunt
Voorrangs-
kruispunt
Zijweg links
Voorrangs-
kruispunt
Zijweg rechts
Verleen voorrang
aan bestuurders
op kruisende weg
Stop en verleen
voorrang aan
bestuurders op de
kruisende weg


B06-F

B06-F + OB02 +
OB503

B06-F + OB401
(na 50 m)

B07-F

B07-F + OB401
(na 100m)
Verleen voorrang
aan bestuurders
op kruisende weg
 
Verleen voorrang
aan fietsers
(in 2 richtingen)
op kruisende weg
Verleen voorrang
aan fietsers op
kruisende weg na
50 meter
Stop en verleen
voorrang aan
bestuurders op de
kruisende weg
Stop en verleen
voorrang aan
bestuurders op
de kruisende weg
na 100 m


OB701-A of
OB 711-A

OB702-A 
of
OB712-A

OB703-A 
of
OB713-A
Afbuigende
 voorrangsweg
Afbuigende
 voorrangsweg

Afbuigende
 voorrangsweg

  C-serie: Gesloten-verklaring            Terug naar overzicht    
*

C01
*

C02

C02-F + OB705
*

C03

C04-L
*

C04-R
*

C05
*

C06
*

C07
Gesloten in beide
richtingen voor
voertuigen, ruiters en
geleiders van rij- of
trekdieren of vee
Eenrichtingweg,
in deze richting
gesloten voor voer-
tuigen, ruiters en
geleiders van rij- of
trekdieren of vee
Eenrichtingweg +
"ga terug", in deze
richting gesloten voor
voertuigen, ruiters en
geleiders van rij- of
trekdieren of vee
Eenrichtingweg Eenrichtingweg
Links
Eenrichtingweg
Rechts
Inrijden
toegestaan
Gesloten voor motorvoertuigen
op meer dan twee
wielen
Gesloten voor
vrachtauto’s

*

C07-A
*

C07-B


C07-C
*

C08
*

C09
*

C10
*

C11
*

C12
*

C13
Gesloten voor
 autobussen
Gesloten voor
 autobussen en
 vrachtauto’s
Gesloten voor
campers
Gesloten voor motorvoertuigen
die niet sneller
 kunnen of mogen
rijden dan 25 km/h
Gesloten voor
ruiters, vee, wagens,
motorvoertuigen die
niet sneller kunnen of
mogen rijden dan 25
km/h en brommobiel-
en alsmede fietsen,
bromfietsen en
gehandicapten-
voertuigen
Gesloten voor motorvoertuigen
met aanhang-
wagen
Gesloten voor
motorfietsen
Gesloten voor
alle motorvoer-
tuigen
Gesloten voor
bromfietsen, snor-
fietsen en gehandi-
capten-voertuigen,
met in werking
zijnde motor

*

C14
*

C15
*

C16
*

C17(10m)
*

C18(2,3m)
*

C19(3,1m)
*

C20(4,8t)
*

C21(5,4t)
*

C22
Gesloten voor
fietsen en voor
gehandicapten-
voertuigen
zonder motor
Gesloten voor
fietsen, bromfietsen
en voor gehandi-
captenvoertuigen
Gesloten voor
voetgangers
Gesloten voor
voertuigen en samen-
stellen van voertuigen
die, met inbegrip van
lading, langer zijn
dan op het bord
is aangegeven
Gesloten voor
voertuigen die,
met inbegrip van
lading, breder zijn
dan op het bord
is aangegeven
Gesloten voor
voertuigen die,
met inbegrip van
lading, hoger zijn
dan op het bord
is aangegeven
Gesloten voor
voertuigen waarvan
de aslast hoger is
dan op het bord
is aangegeven
Gesloten voor
voertuigen en
samenstellen van
voertuigen waarvan
de totaalmassa
hoger is dan op het
bord is aangegeven
Gesloten voor
voertuigen met
bepaalde gevaar-
ijke stoffen

*

C23
*

C22-A
*

C22-B
*

C22-C
*

C22-C1
*

C22-D
Gesloten voor
snorfietsen
 
Gesloten voor
personen- en
bedrijfsauto’s of
vrachtauto’s met een
dieselmotor vanwege
milieuzone.

Einde gesloten-
verklaring milieuzone


Gesloten voor bedrijfs-
en vrachtauto’s
vanwege nul-
emissiezone
 
Onderbord bij
bord C22-C:
nul-emissiezone
toegankelijk voor
emissieloze bedrijfs-
en vrachtauto’s
Einde gesloten-
verklaring voor
bedrijfs- en vrachtauto’s vanwege nul-
emissiezone

*

C22-A1
*

C22-A2
*
C22-A3
*

C22-A4
*

C22-A5
*
C22-A6
*

C22-A7
*

C22-A8
*

C22-A9
Onderbord bij
bord C22-A:
milieuzone toegankelijk
voor personen- en
bedrijfsauto’s emissie-
klasse 3 t/m 6
 
Onderbord bij
bord C22-A:
milieuzone toegankelijk
voor personen- en
bedrijfsauto’s emissie-
klasse 4 t/m 6
 
Onderbord bij
bord C22-A:
milieuzone toegankelijk
voor personen- en
bedrijfsauto’s emissie-
klasse 5 en 6
 
Onderbord bij
bord C22-A:
milieuzone toegankelijk
voor vrachtauto’s
emissieklasse 4 t/m 6
 
Onderbord bij
bord C22-A:
milieuzone toegankelijk
voor vrachtauto’s
emissieklasse 6
 
Onderbord bij
bord C22-A:
milieuzone toegankelijk
voor bussen emissie-
klasse 4 t/m 6
 

Onderbord bij
bord C22-A:
milieuzone toegankelijk
voor bussen emissie-
klasse 6
 
Onderbord bij
bord C22-A:
milieuzone toegankelijk
voor vrachtauto’s en
bussen emissie-
klasse 4 t/m 6 
 
Onderbord bij
bord C22-A:
milieuzone toegankelijk
voor vrachtauto’s en
bussen emissieklasse 6

*

C23-01
*

C23-02
*

C23-03
Spitsstrook open Spitsstrook
vrijmaken
Einde
spitsstrook


Cxx-ZB

Cxx-ZH

Cxx-ZE
Zone gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen
C06-ZB

C06-ZH

C06-ZE

C12-ZB

C12-ZH

C12-ZE

C07-ZB

C07-ZH

C07-ZE
Zone gesloten
voor motorvoer-
tuigen op meer
dan twee wielen
Herhaling zone
gesloten voor motor-
voertuigen op meer
dan twee wielen
Einde zone
gesloten voor motor-
voertuigen op meer
dan twee wielen
Zone gesloten
voor alle motor-
voertuigen
Herhaling zone
gesloten voor alle motorvoertuigen
Einde zone
gesloten voor alle
motorvoertuigen
Zone gesloten
voor vrachtwagens
Herhaling zone
gesloten voor
vrachtwagens
Einde zone
gesloten voor
vrachtwagens
  D-serie: Rijrichting            Terug naar overzicht    
*

D01

D01-F

D02-LO
*

D02-RO

D02-LB

D02-RB
*

D03
*

D04

D05-L
Rotonde;
verplichte
rijrichting
Rotonde,
verplichte
rijrichting
Gebod voor alle
bestuurders het bord
voorbij te gaan
aan de zijde die
de pijl aangeeft
Gebod voor alle
bestuurders het bord
voorbij te gaan
aan de  zijde die
de pijl aangeeft
Gebod voor alle
bestuurders het bord
voorbij te gaan
aan de zijde die
de pijl aangeeft
Gebod voor alle
bestuurders het bord
voorbij te gaan
aan de  zijde die
de pijl aangeeft
Bord mag aan
beide zijden worden
voorbijgegaan
Gebod tot het
volgen van de
rijrichting die op
het bord is aan-
gegeven
Gebod tot het
volgen van de
rijrichting die op
het bord is aan-
gegeven

*

D05-R

D06-L
*

D06-R
*

D07
*

D08
Gebod tot het
volgen van de
rijrichting die op
het bord is aan-
gegeven
Gebod tot het
volgen van één
van de rijrichtingen
die op het bord zijn
aangegeven
Gebod tot het
volgen van één van
de rijrichtingen die
op het bord zijn
aangegeven
Gebod tot het
volgen van één van
de rijrichtingen die
op het bord zijn
aangegeven
Gebod tot het
volgen van de
rijrichting die op
het bord is aan-
gegeven


D02-LO + BB22

D02-RO + BB22

D03 + BB22
verkeersgeleider met bord 'gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft'
D02-LO +
BBX103-L
verkeersgeleider met bord 'gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft'
D02-RO +
BBX103-R

D01 + BB16-2

D01 + BB18-2R
D01 + BB11-R +
portaal

D01-F + BB18-1R +
portaal
Verkeerszuil
met bord
Verkeerszuil
met bord
Verkeerszuil
met bord
Attentieschild
met bord
Attentieschild
met bord
Schrikhek
met bord 
Schrikhek
met bord 
Portaal met
schrikhek en
bord
Portaal met
schrikhek en bord
op fluorescerende
achtergrond
 
  E-serie: Parkeren en stilstaan             Terug naar overzicht    
*

E01

E01-ZB

E01-ZH

E01-ZE

E01-ZBT
(8.00-18.00 h)

E01-ZHT
(8.00-18.00 h)

E01-ZET
(8.00-18.00 h)
Parkeerverbod Zone parkeerverbod Herhaling zone
parkeerverbod
Einde zone parkeer-
verbod
Zone parkeerverbod
tussen aangegeven
tijden
Herhaling zone
parkeerverbod tussen
aangegeven
tijden
Einde zone parkeer-
verbod tussen aan-
gegeven tijden


E201

E201-ZB

E201-ZH

E201-ZE

E202

E202-ZB

E202-ZH

E202-ZE
Parkeerverbod
voor vrachtwagens
en bussen 
Zone parkeerverbod
voor vrachtwagens
en bussen 
Herhaling zone
parkeerverbod
voor vrachtwagens
en bussen
Einde zone parkeer-
verbod voor vracht-
wagens en bussen
Parkeerverbod
voor vrachtwagens
en bussen;
Volgens A.P.V
Zone parkeer-
verbod voor vracht-
wagens en bussen; Volgens A.P.V.
Herhaling zone
parkeerverbod
voor vrachtwagens
en bussen;
Volgens A.P.V.
Einde zone parkeer-
verbod voor vracht-
wagens en bussen;
Volgens A.P.V.

*
Bord E2: Verbod stil te staan
E02

E02-ZB  

E02-ZH  

E02-ZE
*

E03

E03-ZB  

E03-ZH  

E03-ZE
Verbod stil te
staan
Zone verbod stil
te staan
Herhaling zone
verbod stil te staan
Einde zone verbod
stil te staan
Verbod fietsen en
bromfietsen te
plaatsen
Zone verbod fietsen
en bromfietsen
te plaatsen
Herhaling zone
verbod fietsen en
bromfietsen te
plaatsen
Einde zone verbod
fietsen en bromfietsen
te plaatsen

*

E04
*

E05
*
Bord E6: Gehandicaptenparkeerplaats
E06
*

E07
*

E08

E08-1
Bord E8-2: Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vrachtwagens of bussen
E08-2
Bord E8-3: Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vrachtwagens
E08-3
Bord E8-4: Parkeergelegenheid alleen bestemd voor busen
E08-4
Parkeergelegen-
heid
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor taxi's
Gehandicapten-
parkeerplaats
Parkeergelegen-
heid voor het onmid-
dellijk laden en lossen
van goederen
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor auto's
Parkeergelegen-
heid voor auto's door
gedeeltelijk op het
trottoir te parkeren
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor vrachtwagens
en bussen
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor vrachtwagens
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor bussen

Bord E8-5: Parkeergelegenheid alleen bestemd voor campers
E08-5

E08-6

E08-7

E08-8

E08-9

E08-10

E08-11

E08-12

E08-13
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor campers
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor motorfietsen
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor bromfietsen en
gehandicapten-
voertuigen
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor fietsen, bromfietsen
en gehandicapten-
voertuigen
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor fietsen
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor treintaxi's
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor politie
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor brandweer
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor arts

Bord E8-14: Parkeergelegenheid alleen bestemd voor artsen
E08-14

E08-15

E08-16

Bord E9: Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders
E08-17
*
Bord E9: Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders
E09
*

E10

*

E11
*
Bord E12: Parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer
E12 of
BW101 + SP03
*

E13 of
BW101 + SP06B
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor arts
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor vrouwen
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor scootmobiel

Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor 
scooters
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor vergunning-
houders
Parkeerschijf-zone
 met verplicht gebruik
van parkeerschijf,
tevens parkeerverbod
indien er langer
wordt geparkeerd
dan de parkeerduur
die op het bord
is aangegeven
Einde parkeerschijf-
zone met verplicht
gebruik van parkeer-
schijf
Parkeergelegen-
heid voor overstap-
pers op het openbaar
vervoer (park and ride)
Parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor carpoolers;


E101-2

E102-2

E103-1

E103-2

E104
Bord E12: Parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer
E300

E301

E302
Parkeergelegen-
heid met betaald
parkeren; Te betalen
met muntgeld
Parkeergelegen-
heid met betaald
parkeren; Te betalen
met bankpas
Parkeerautomaat
 (muntgeld) met
nadere informatie
Parkeergelegen-
heid met betaald
parkeren; Te betalen
met bankpas
Parkeerautomaat
 (bankpas) met
nadere informatie
Betaald parkeergelegen-
heid voor campers
Parkeerautomaat Betaald parkeren
voor auto's; Met
nadere informatie


E303-A

E303-B

E303-C

E303-D

E304-A

E304-B

E304-C
Keermogelijkheid
voor vrachtwagens
Keermogelijkheid
voor vrachtwagens
Keermogelijkheid
voor vrachtwagens
Keermogelijkheid
voor vrachtwagens
Achteruit inparkeren
verplicht voor
auto's
Achteruit inparkeren verplicht voor
vrachtwagens
Achteruit inparkeren
verplicht voor
bussen


E1000

E1001

E1002

E1003

E1004

E1005
Oplaadpunt voor
elektrische auto's 
Oplaadpunt voor
elektrische fietsen
Oplaadpunt voor
elektrische scooters
 
Parkeergelegenheid
voor het opladen van elektrische voertuigen
Parkeergelegenheid
voor elektrische
voertuigen
Parkeergelegenheid
voor het opladen van elektrische voertuigenE1050

E1051
Parkeergelegenheid
in parkeergarage
voor overstappers 
Parkeergelegenheid
op transferium voor
overstappers op het
openbaar vervoer
(bus)


E10-ZB
(max. 2½ h)

E10-ZH
(max. 2½)

E10-ZE
(max. 2½ h) 

E10-ZBK
(max. 2½ h)

E10-ZHK
(max. 2½ h)

E10-ZEK
(max. 2½ h)

E10-ZBKS
(max. 2½ h)

E10-
ZHKS
(max. 2½ h)

E10-
ZEKS
(max. 2½ h)
Parkeerschijfzone
met parkeergelegen-
heid voor een maxi-
male duur;
Met verplicht gebruik
van parkeerschijf
Herhaling
parkeerschijfzone
met parkeergelegen-
heid voor een maxi-
male duur;
Met verplicht gebruik
van parkeerschijf
Einde
parkeerschijfzone
met parkeergelegen-
heid voor een maxi-
male duur;
Met verplicht gebruik
van parkeerschijf
Parkeerschijfzone
met parkeergelegen-
heid voor een maxi-
male duur;
Met verplicht gebruik
van parkeerschijf;
Bij overtreding volgt
wielklem.
Herhaling
parkeerschijfzone
met parkeergelegen-
heid voor een maxi-
male duur;
Met verplicht  gebruik
van parkeerschijf;
Bij overtreding
volgt wielklem.
Einde
parkeerschijfzone
met parkeergelegen-
heid voor een maxi-
male duur;
Met verplicht gebruik
van parkeerschijf;
Bij overtreding
volgt wielklem.
Parkeerschijfzone
met parkeergelegen-
heid voor een maxi-
male duur;
Met verplicht gebruik
van parkeerschijf;
Bij overtreding
volgt wielklem of
wegsleep
Herhaling
parkeerschijfzone
met parkeergelegen-
heid voor een maxi-
male duur;
Met verplicht gebruik
van parkeerschijf;
Bij overtreding
volgt wielklem of
wegsleep
Einde
parkeerschijfzone
met parkeergelegen-
heid voor een maxi-
male duur;
Met verplicht gebruik
van parkeerschijf;
Bij overtreding
volgt wielklem of
wegsleep


E09-ZB

E09-ZH

E09-ZE

E09-ZBK

E09-ZHK

E09-ZEK

E09-ZBKS
E09-ZHKS

E09-ZEKS
Zone parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor vergunning-
houders
Herhaling zone
parkeergelegenheid
alleen bestemd voor
vergunninghouders
Einde zone parkeer-
gelegenheid alleen
bestemd voor
vergunninghouders
Zone parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor vergunning-
houders; Bij overtreding
volgt wielklem.
Herhaling zone
parkeergelegenheid
alleen bestemd voor
vergunninghouders; Bij overtreding
volgt wielklem.
Einde zone parkeer-
gelegenheid alleen bestemd voor
vergunninghouders;
Bij overtreding
volgt wielklem.
Zone parkeergelegen-
heid alleen bestemd
voor vergunning-
houders; Bij overtreding
volgt wielklem of
wegsleep
Herhaling zone
parkeergelegenheid
alleen bestemd voor
vergunninghouders;
Bij overtreding volgt
wielklem of
wegsleep
Einde zone parkeer-
gelegenheid alleen
bestemd voor
vergunninghouders;
Bij overtreding
volgt wielklem of
wegsleep


E101-ZB

E101-ZH

E101-ZE

E101-ZBK

E101-ZHK

E101-ZEK

E101-ZBKS

E101-ZHKS

E101-ZEKS
Zone betaald
parkeren met muntgeld
Herhaling zone
betaald parkeren
met muntgeld
Einde zone betaald
parkeren met
muntgeld
Zone betaald
parkeren met muntgeld;
Bij overtreding
volgt wielklem
Herhaling zone
betaald parkeren
met muntgeld;
Bij overtreding
volgt wielklem
Einde zone betaald
parkeren met muntgeld;
Bij overtreding
volgt wielklem
Zone betaald
parkeren met muntgeld;
Bij overtreding volgt
wielklem of wegsleep
Herhaling zone
betaald parkeren
met muntgeld;
Bij overtreding volgt
wielklem of wegsleep
Einde zone betaald
parkeren met muntgeld;
Bij overtreding volgt
wielklem of wegsleep


E102-ZB

E102-ZH

E102-ZE

E102-ZBK

E102-ZHK

E102-ZEK

E102-ZBKS

E102-ZHKS

E102-ZEKS
Zone betaald
parkeren met bankpas
Herhaling zone
betaald parkeren
met bankpas
Einde zone betaald
parkeren met bankpas
Zone betaald
parkeren met bankpas;
Bij overtreding
volgt wielklem
Herhaling zone
betaald parkeren
(bankpas);
Bij overtreding
volgt wielklem
Einde zone betaald
parkeren (bankpas);
Bij overtreding
volgt wielklem
Zone betaald
parkeren (bankpas);
Bij overtreding volgt
wielklem of wegsleep
Herhaling zone
betaald parkeren
(bankpas);
Bij overtreding volgt
wielklem of wegsleep
Einde zone betaald
parkeren (bankpas);
Bij overtreding volgt
wielklem of wegsleep


E102-SB

E102-SH

E102-SE
Sector betaald
parkeren
(bankpas)
Herhaling Sector
betaald parkeren
(bankpas)
Einde sector
betaald parkeren
(bankpas)
  F-serie: Overige geboden en verboden             Terug naar overzicht    
*

F01
*

F02
*

F03
*

F04
*

F05
*

F06
*

F07
*

F08
*

F09
Verbod voor motor-
voertuigen om elkaar
onderling in te halen
Einde verbod voor
motorvoertuigen om
elkaar onderling in
te halen
Verbod voor vracht-
auto’s om motorvoer-
tuigen in te halen
Einde verbod voor
vrachtauto’s om motor-
voertuigen in
te halen
Verbod voor bestuur-
ders door te gaan bij nadering van verkeer
uit tegengestelde
richting
Bestuurders uit tegen-
gestelde richting
moeten verkeer dat
van deze richting
nadert voor laten gaan
Keerverbod Einde van alle door
verkeersborden
aangegeven
verboden
Einde van alle op
een elektronisch
signaleringsbord
aangegeven ver-
boden


*

F10

F10-B
*

F11
*

F12
*

F13
*

F14
*

F15
*

F16
*

F17
Stop. In het bord
kan worden aange-
geven door wie of
 waarom het bord
wordt toegepast
Verkeersbrigadier
 bij zebrapad
Verplicht gebruik passeer-
baan of passeerstrook
(rijbaan of -strook om
ingehaald te kunnen
worden), uitsluitend
bestemd voor motor-
voertuigen die niet
sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h
Einde verplicht gebruik
passeerbaan of passeer-
strook voor motor-
voertuigen die niet
sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h

Rijbaan of rijstrook,
uitsluitend ten
behoeve van
lijnbussen
Einde busbaan of
busstrook
Rijbaan of rijstrook,
uitsluitend ten
behoeve van trams
Einde trambaan of
tramstrook
Rijbaan of rijstrook,
uitsluitend ten
behoeve van lijn-
bussen en trams

*

F18
*

F19
*

F20
*

F21
*

F22
Einde busbaan of
trambaan of busstrook
of tramstrook
Rijbaan of rijstrook,
uitsluitend ten
behoeve van
vrachtauto's en
lijnbussen

Einde 
rijbaan of rijstrook
voor vrachtauto's
en lijnbussen

Rijbaan
of rijstrook, uitsluitend
ten behoeve van
vrachtauto's

Einde rijstrook of
rijbaan voor
vrachtauto's

  G-serie: Verkeersregels            Terug naar overzicht    
*

G01
*

G02
*

G03
*

G04
*

G05
*

G06
*

G07
*

G08
*

G09
Autosnelweg Einde autosnelweg Autoweg Einde autoweg Erf Einde erf Voetpad Einde voetpad Ruiterpad

*

G10
*

G11
*

G12
*

G12-A
*

G12-B
*

G13
*

G14

G07 + G11
Einde ruiterpad Verplicht fietspad Einde verplicht
fietspad
Verplicht
fiets/bromfietspad
Einde verplicht
fiets/bromfietspad
Onverplicht fietspad Einde
onverplicht fietspad
Verplicht voetpad
en fietspad


G05-ZB

G05-ZE

G05-ZH

G05-ZB(15)

G05-ZE(15)

G07-ZB

G07-ZH

G07-ZE
Zone erf Einde  zone erf Herhaling zone erf Zone erf
met maximum-
snelheid 15 km/uur
Einde  zone erf Zone voetgangers-
gebied
Herhaling zone
voetgangersgebied
Einde zone
voetgangersgebied


L1002-A

L1002-B

L1002-C

L1002-D

L1002-E

L1002-F

L1002-G

L1002-H
  H-serie: Bebouwde kom            Terug naar overzicht    
*

H01-A
*

H02-A

H01-B

H02-B

H01-C

H02-C
Bebouwde kom
met plaatsnaam
Einde
bebouwde kom
met plaatsnaam
Bebouwde kom
met plaatsnaam
en gemeentenaam
Einde
bebouwde kom
met plaatsnaam
en gemeentenaam
Bebouwde kom
met plaatsnaam (2x)
Einde
bebouwde kom
met plaatsnaam (2x)H03-A


H03-B

H03-C
Buurt Buurtschap Buurtschap
met gemeentenaam
  J-serie: Waarschuwing            Terug naar overzicht    
*

J01
*

J02
*

J03
*

J04
*

J05
*

J06 (15%)
*

J07
*

J08
*

J09
Waarschuwing
voor
slecht wegdek
Waarschuwing
voor b
ocht naar rechts
Waarschuwing
voor b
ocht naar links
Waarschuwing
voor 
S-bocht(en),
eerst naar rechts
Waarschuwing
voor
S-bocht(en),
eerst naar links
Waarschuwing
voor
steile
helling
Waarschuwing
voor
gevaarlijke
daling
Waarschuwing
voor
gevaarlijk
kruispunt
Waarschuwing
voor r
otonde

*

J10
*

J11
*

J12
*

J13
*

J14
*

J15
*

J16
*

J17
*

J18
Waarschuwing
voor o
verweg
met slagbomen
Waarschuwing
voor o
verweg
zonder slagbomen
Waarschuwing
voor o
verweg met
enkelspoor
zonder slagbomen
(enkel Andreaskruis)
Waarschuwing
voor
overweg met
twee of meer sporen
zonder slagbomen

(dubbele Andreaskruis)
Waarschuwing
voor
tram
(kruising)
Waarschuwing
voor
beweeg-
bare brug
Waarschuwing
voor
werk in
uitvoering
Waarschuwing
voor
rijbaan-
versmalling
Waarschuwing
voor r
ijbaan-
versmalling
rechts

*

J19
*

J20
*

J21
*

J22
*

J23
*

J24
*

J25
*

J26
*

J27
Waarschuwing
voor
rijbaan-
versmalling
links
Waarschuwing
voor
slipgevaar
Waarschuwing
voor
kinderen
Waarschuwing
voor
voetgangers-
oversteekplaats
Waarschuwing
voor
voetgangers
Waarschuwing
voor
fietsers en
bromfietsers
Waarschuwing
voor
losliggende
stenen
Waarschuwing
voor
kade of
rivieroever
Waarschuwing
voor
groot wild

*

J28
*

J29
*

J30
*

J31
*

J32
*

J33
*

J34
*

J35
*

J36
Waarschuwing
voor vee
Waarschuwing
voor tegenliggers
Waarschuwing
voor laagvliegende
vliegtuigen
Waarschuwing
voor
zijwind
Waarschuwing
voor
verkeers-
lichten
Waarschuwing
voor
file
Waarschuwing
voor
ongeval
Waarschuwing
voor
slecht zicht
door sneeuw,
regen of mist
Waarschuwing
voor
ijzel of
sneeuw

*

J37
*

J38
*

J39

J1002

J1003

J1004
Waarschuwing
voor 
(de aard van het
gevaar is aangegeven
op het onderbord)
Waarschuwing
voor v
erkeersdrempel
Waarschuwing
voor elektrisch in-
en uitschuifbare paal
in de rijbaan (poller of inzinkbare paal)
Waarschuwing
voor overstekende
padden
Waarschuwing
voor overstekende
 eenden
Waarschuwing
voor vallende stenen


J20-F

J21-F

(J21 + OB1004)F

(J21 + OB1004 +
A01-30)F

J21-F

J22-F

J003-F

(J1004 + OB)F

J37-F
Bord J20 met tekst
op fluorescerende
achtergrond
Bord J21 op
fluorescerende
 achtergrond
Bord J21 en onder-
bord schoolzone op
fluorescerende
 achtergrond
Bord J21 met onder-
bord en bord A01-30
op fluorescerende
 achtergrond
Bord J21 met tekst
op fluorescerende
 achtergrond
Bord J22 op
fluorescerende
achtergrond
BWaarschuwing.
Denk aan de water-
vogels. Broedtijd
Waarschuwing
voor snorfietsen
op rijbaan
Bord J37 
met tekst  op
fluorescerende
achtergrond


VR21 + J32 +
OB401

VR22 + J15 +
OB401
Knipperlicht
met bord 
Knipperlicht
met bord 
  K-serie: Bewegwijzering            Terug naar overzicht    
*

K01
*
 
K02
*

K03
*

K04
Lage beslissingwegwijzer langs autosnel-
weg voor de doorgaande richting, met
 interlokale doelen en routenummer
autosnelweg
Voorwegwijzer langs autosnelweg voor de
afgaande richting, met afstandaanduiding,
interlokale doelen  (bovenste doel = afritnaam),
verwijzing naar vliegveld/luchthaven en
routenummer niet-autosnelweg
Beslissingswegwijzer langs autosnelweg
voor de afgaande richting naar een verzorgings-
plaats, met de naam van de parkeerplaats en
symbolen die de aard van de voorzieningen
aangeven
Hoge beslissingswegwijzer langs autosnelweg met rijstrookpaneel
voor de doorgaande richting en aftakkingspaneel voor de afgaande
richting, met interlokale doelen, routenummers autosnelwegen en
Europese hoofdroutes

*
Lage beslissingswegwijzer langs autosnelwegen voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg
K05
*

K06
*

K07
*
Route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
K08
Voorwegwijzer langs niet-autosnelweg,
met interlokale doelen, routenummers,
viaductsymbool en aanduiding
industrieterrein
Beslissingswegwijzer langs niet-autosnelweg
met interlokale doelen en routenummer
niet-autosnelweg
Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers
 (handwijzer), met lokaal doel, interlokaal doel,
stedelijk fietsroutenummer (boven), en met
 interlokale doelen en interlokaal
fietsroutenummer (onder)
Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord),
met interlokale doelen en een via een alternatieve
route te bereiken doel (cursief)

*

K09
*

K10
*

K11
Omleiding.
Maatregel op voorwegwijzer langs
niet-autosnelweg
Voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met
 interlokaal doel, lokaal doel, dagrecreatiecentrum,
objecten en stadsroutenummers
Voorsorteren op niet-autosnelweg.
Bord met interlokale doelen, routenummers
en verwijzing naar autosnelweg

*

K12 of
 K15-B + WA4
*

K13 of
K15-R + WU4
*
Route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
K14
Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom,
met wijknamen (in verkeersgebieden);
Mogelijkheden voor pijlrichting
[Zie hieronder de mogelijkheden]
Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom,
met wijknummers (in verkeersgebieden);

Mogelijkheden voor pijlrichting
[Zie hieronder de mogelijkheden]
Route voor het vervoer
van bepaalde gevaarlijke
stoffen


WA1

WA2

WA3

WA4

WU1

WU2

WU3

WU4
Benaming
woonwijk
Benaming
woonwijk
Benaming
woonwijk
Benaming
woonwijk
Benaming
sector
Benaming
sector
Benaming
sector
Benaming
sector

Mogelijkheden van borden voor verwijzing woonwijken en sectoren

K15-R 


WU4

K15-R + WU4


K15 + Wxx

K15-B +
Wxx

K15-O
+
Wxx

K15-L
+
Wxx

K15-R
+
Wxx

K15-LH
+
Wxx

K15-RH
+
Wxx

K15-LF
+
Wxx

K15-RF
+
Wxx

K15-LR
+
Wxx

K15-LO
+
Wxx

K15-RO
+
Wxx

K15-LORO
+
Wxx

K15-LRH
+
Wxx

K15-RLH
+
Wxx

K15-LH2
+
Wxx

K15-RH2
+
Wxx

K15-B-E
+
Wxx

K15-RT1
+
Wxx

K15-RT2
+
Wxx

K15-RT3
+
Wxx

K15-RT4
+
Wxx

K15-RT5
+
Wxx

K15-RT6
+
Wxx

K15-RT7
+
Wxx

K15-RT8
+
Wxx


BW100-1L
Route doorgaand gemotoriseerd verkeer
BW100-1R

BW100-1B

BW100-2L

BW100-2R

BW100-2B

BW100-3L

BW100-3R

BW100-3B
Route doorgaand
gemotoriseerd verkeer;
Volg pijl
Route doorgaand
gemotoriseerd verkeer;
Volg pijl
Route doorgaand
gemotoriseerd verkeer;
Volg pijl
Route Exit/Uitgang
 gemotoriseerd verkeer;
Volg pijl
Route Exit/Uitgang
 gemotoriseerd verkeer;
Volg pijl

Route Exit/Uitgang
 gemotoriseerd verkeer;
Volg pijl

Route Exit/Uitgang
 gemotoriseerd verkeer;
Volg pijl
Route Exit/Uitgang
 gemotoriseerd verkeer;
Volg pijl
Route Exit/Uitgang
 gemotoriseerd verkeer;
Volg pijlBW206-R-E
(U25)

BW207-B
(U12 + U21)

BW207-B
(U25)

BW207-L
(U25)

BW207-R
(U25)

BW207-LB
(U25)

BW207-RB
(U25)

BW207-LH
(U25)

BW207-RH
(U25)
Einde uitwijkroute  Uitwijkroute Uitwijkroute
rechtdoor
Uitwijkroute
links
Uitwijkroute
rechts
Uitwijkroute
links
Uitwijkroute
rechts
Uitwijkroute
links
Uitwijkroute
rechts

Wegnummer van Europese hoofdverbinding
BW420
Wegnummer van autosnelweg
BW421
Wegnummer van niet-autosnelweg (provinciale weg)
BW422

BW423

BW420-B
Europese autosnelweg
met internationaal
routenummer
(E-wegen)
Nationale  autosnelweg
met nationale route-
nummers (A-wegen)
Regionale hoofd-
verkeersweg,
(N-wegen)
Regionale en
 toeristische verkeersweg
(R-wegen)
Toeristisch en culturele
autoroute


BW500

BW501

BW502

BW503

BW504

BW505
Benaming rusthaven
langs auto(snel)weg
(Boermark)
Benaming rivier
(Linge)
Benaming rivier
(Korte Linschoten)
Benaming knooppunt
(knooppunt Everdingen)
Benaming tunnel,
viaduct of brug
(Beneluxtunnel)
Benaming sluis
(Sluis 15)
  L-serie: Informatie            Terug naar overzicht    
*

L01 (4,2m)
*

L02

L02-F

L02-OB1003-F

L03
*

L03-A
*

L03-B
*

L03-C
Hoogte
onderdoorgang
Voetgangers-
oversteekplaats
Bord L02 met
fluorescerende
achtergrond
Bord L02 en onder-
bord 'Drempel' met fluorescerende
achtergrond 
Bushalte/
tramhalte
Tramhalte/
bushalte
Bushalte Tramhalte

*

L04 of
L04-D-A-I
*

L05 of
L04-C-A-A
*

L06 of
L04-A-A-A-E
*

L07 of
L04-A-A-A

L10 of
L04-A-M(C7)

L11 of
L04-A(C18-2m)-A-A

L04-A(C7)-A

Doorgaande rijstroken
met splitsing en
voorsorteren
Doorgaande rijstroken
met einde rijstrook
Doorgaande rijstroken
met splitsing
Doorgaande rijstroken Verkeersbord geldt
alleen voor aange-
geven rijstrook
Verkeersbord geldt
alleen voor aange-
geven rijstrook
Verkeersbord geldt
alleen voor aange-
geven rijstrook
Mogelijkheden van informatieborden voor verwijzing rijstroken 

L04
  
D + A + I

L04-D-A-I


A

A(C18-2m)

A(BUS)

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

*

L08

L09-1L

L09-1R

L09-2L
*

L09-2R

L09-3L
*

L09-3R

L09-4L

L09-4R
Doodlopende
weg
Vooraanduiding
doodlopende
weg
Vooraanduiding
doodlopende
weg
Vooraanduiding
doodlopende
weg
Vooraanduiding
doodlopende
weg
Vooraanduiding
doodlopende
weg
Vooraanduiding
doodlopende
weg
Vooraanduiding
doodlopende
wegen
Vooraanduiding
doodlopende
wegen


L09-5L

L09-5R

L9-6L

L09-6R

L09-7

L09-8
Vooraanduiding
doodlopende
weg
Vooraanduiding
doodlopende
weg
Vooraanduiding
doodlopende
weg
Vooraanduiding
doodlopende
weg
Vooraanduiding
doodlopende
weg
Vooraanduiding
doodlopende
weg

*

L12
*

L13
*

L14
*

L15
*

L16 of
BW101 + Sz50
Verkeersbord geldt
alleen voor aange-
geven rijstrook
Model bord
verkeerstunnel
Vluchthaven Vluchthaven met
noodtelefoon en
brandblusapparaat
Noodtelefoon


L14 + OB1000

L14 + OB1001

L14 + OB1002

L14 + OB401(100m)
Vluchthaven met noodtelefoon en
brandblusapparaat
Vluchthaven met brandblusapparaat Vluchthaven
met noodtelefoon
Vluchthaven
na 100 meter

*

L17 of
BW101 + Sz51
*

L18 of OB1000
*

L19-L
(50 m)
*

L19-R
(50 m)
*

L20
*

L21
Brandblus-
apparaat
Noodtelefoon en
brandblusapparaat
Dichtstbijzijnde
uitgang in het
bord aangegeven
richting en afstand
Dichtstbijzijnde
uitgang in het
bord aangegeven
richting en afstand
Uitwijkplaats
rechts van de weg
Uitwijkplaats
links van de weg


L201

L202

L203

L204

L205
Weegpunt Ontsteek uw lichten Denk aan uw
lichten
Wacht tot het rode
licht gedoofd is,
er kan nog een
trein aankomen
Let op! Bussluis


L207-1

L207-2

L209-A

L209-B

L211

L213

L214-A
Auto op slot,
buit eruit
Auto op slot,
hond eruit
Attentie
buurtpreventie
Attentie
buurtpreventie
Zwaailicht?
Maak ruimte
Zwaailicht?
Maak ruimte
VVV-kantoor

Uitzetten navigatiesysteem
L214-B

J16-G+L214B-G

T101+L214B-G

T210+L214B-G
Navigatiesysteem
uitzetten
Waarschuwing
werk in uitvoering
en navigatiesysteem
buiten werking stellen L214-B

Waarschuwing
voor omleiding en navigatiesysteem
buiten werking stellen
Waarschuwing
voor situatie gewijzigd
en navigatiesysteem
buiten werking stellen


L215

L215-A12

L215-80

L215-100

L216

L217-A

L217-B
Snelheidscontrole Snelheidscontrole
op A12
Snelheidscontrole
op 80 km/uur rijbaan
Snelheidscontrole
op 100 km/uur rijbaan
Gordel- en
s
nelheidscontrole
Gordel- en
s
nelheidscontrole
Traject-
controle


L301-A

L301-B

L302-A

L302-B

L303
Trap naar beneden  Trap naar boven Foutparkeerders
In dit gebied wordt de
wielklem gebruikt.
U bent gewaarschuwd!
Let op! Wiel-
klemzone,
wheelclamp zone,
Radklemmzone
Denk aan onze
kinderen


L304-A

L304-B

L305-A

L305-B

L306-A

L306-B

L307-A

L307-B
Waterwingebied Einde
waterwingebied
Grondwater-
beschermings-
gebied
Einde grondwater-
beschermings-
gebied
Stiltegebied Einde stiltegebied Regenwater
infiltratiegebied
Einde regenwater
infiltratiegebied


L320

L321

L322

L323

L324
Mijn vader werkt hier
Matig uw snelheid

Vervoersverbod
(vee)

Bij file spoorbaan
vrij laten

Let op! Je nadert een
 onbewaakte spoorweg-
overgang. Er kan (nog)
een trein aankomen
Let op! Vloer bij nat
weer mogelijk glad 


L325-A

L325-B

L325-C

L325-D
Hoge spanning
levensgevaarlijk

Levensgevaarlijk
hoge spanning

Hoogspanning
l
evensgevaarlijk
HoogspanningL401

L402

L403-NL

L403-B

L403-D

L403-NL +
OB401

L403-B +
OB401

L403-D +
OB401

L404
Algemene
snelheidslimieten
in Nederland
Welkom in Nederland,
welcome, willkomen, bienvenue
Grensbord met
Nederland
(EU-lidstaat)
Grensbord met
Belgie
(EU-lidstaat)
Grensbord met
Duitsland
(EU-lidstaat)
Grensbord met
Nederland na
1 kilometer
Grensbord met
Belgie na 1
kilometer
Grensbord met
Duitsland na
1 kilometer
Europese
gemeente


L1000

L1001
Let op!
Drempels
Verkeersbord geldt
alleen voor aange-
geven rijstrook


L1002-A

L1002-B

L1002-C

L1002-D

L1002-E

L1002-F

L1002-G

L1002-H
Fietsstraat,
auto te gast
Eide fietsstraat,
auto te gast
Speelstraat,
auto te gast
Einde speelstraat,
auto te gast
Wandelstraat,
fiets te gast
Einde wandelstraat,
fiets te gast
Wandelpad,
fiets te gast
Einde wandelpad,
fiets te gast


L1003-1

L1003-2

L1003-3L

L1003-3R
Ontmoetingsplek of verzamelplek
(bijvoorbeeld bij
ontruiming van
kantoor)
Ontmoetingsplek of verzamelplek
(bijvoorbeeld bij
ontruiming van
kantoor)
Ontmoetingsplek of verzamelplek
(bijvoorbeeld bij
ontruiming van
kantoor)
Ontmoetingsplek of verzamelplek
(bijvoorbeeld bij
ontruiming van
kantoor)


L1004

L1005

L1006

L1007

L1008

L1010

L1014

L1015

L1016
Waarschuwing bij
spoorwegovergang:
'wil je blijven leven,
wacht dan even´
Waarschuwing
voor gevaarlijk ijs 
Landbouwvoer-
tuigen eerst a.u.b.
AED Let op
verkeersregelaar
Rustgebied
voor wild
Ruiterpad Ruiterroute Hunebed


L1020

L1021

L1022

L1023

L1024

L1025

L1026

L1027
Parkeren op dit terrein
geschiedt op eigen
 risico
Eigen terrein Parkeren verboden Verboden toegang Privéterrein. Betreden
op eigen risico
Houd mimimaal
1,5 meter afstand 
Welkom in ons dorp;
Vijfsterrendorp
Snorfietsen verplicht
op fietspad


L1030

L1031

L1032

L1033

L1034

L1035

L1036

L1037
Verboden voor
honden
Verboden voor
honden
Verboden voor
honden
Verboden voor
honden
Verboden voor
honden
Verboden voor
honden
Speelplaats.
Verboden voor
honden 
Verboden honden
uit te laten


L1040

L1041

L1042

L1043

L1044
Honden aan de lijn Honden aan de lijn Honden aan de lijn Honden aan de lijn Honden aan de lijn


L1050

L1051

L1052

L1053

L1060

L1061

L1064
Geen honden uitlaten Honden uitlaatplaats Hondentoilet met opruimplicht Honden aan de lijn Losloopgebied
voor honden 
Honden aanlijnen. Opruimplicht Verboden honden
uit te laten


L1070

L1071

L1072
Uitrengebied voor
honden
Uitlaatplek voor
honden
Verboden voor
honden


L1080

L1081

L1082

L1083

L1084

L1085

L1086

L1087

L1088
Glasbak Deksel bij plastic afval  Etiket bij oud papier Fles in glasbak Overig bij restafval Pot in glasbak Blik bij restafval Blister bij plastic afval Wikkel bij oudpapier


L1300

L1301

L1302

L1304

Cameratoezicht Cameratoezicht Cameratoezicht Cameratoezicht in het uitgaanscentrum


L1400

L1401

L1402

L1403

L1404

L1405

L1406

L1407

L1408
Zwemmen verboden Drijflichamen verboden
bij aflandige wind
Extreme strandsporten
verboden
Kitesurfen verboden Gemotoriseerde water/
sport zonder vergunning
 verboden
Roken en/of open
vuur verboden
Loslopende honden
verboden. Honden kort
aangelijnd
Het is niet toegestaan
om met paarden het
strand te betreden
Het is niet toegestaan
om te windsurfen


L1409

L1410

L1411

L1412

L1413

L1414
Het is niet toegestaan
om te vliegeren met
een stuntvlieger
Stuntvliegeren
alleen hier
toegestaan
Reddingspost Strand-rolstoel 
beschikbaar
EHBO AED
  BB-serie: Bebakening            Terug naar overzicht    
Uitrijstroken dat overgaat in een afrit
BB01-L
Uitrijstroken dat overgaat in een afrit
BB01-R
Uitrijstroken dat overgaat in een afrit
BB01-B
Uitrijstroken dat overgaat in een afrit
BB02-L
Uitrijstroken dat overgaat in een afrit
BB02-R
Uitrijstroken dat overgaat in een afrit
BB02-B
Baansplitsing van autosnelweg
BB03

BB04

BB05
'Uit-bord';
Uitgang of afrit
autosnelweg
(snelwegennet
wordt verlaten)
'Uit-bord';
Uitgang of afrit
autosnelweg
(snelwegennet
wordt verlaten)
[code gewijzigd]
'Uit-bord';
Uitgang of afrit
autosnelweg
(snelwegennet
wordt verlaten)
'Uit-bord'; Links
Uitgang of afrit
autosnelweg
(snelwegennet
 wordt verlaten)

'Uit-bord'; Links
Uitgang of afrit
autosnelweg
(snelwegennet
 wordt verlaten)

'Uit-bord'; Rechts
Uitgang of afrit
autosnelweg
(snelwegennet
 wordt verlaten)
[code gewijzigd]
'Chevronbord';
Splitsing van auto-
snelweg bij knoop-
punt (snelwegen-
net wordt niet
verlaten) 
Onderbroken vlucht-
strook of smalle
vluchtstrook
Korte invoegstrook
(korter dan 200 meter)


BB06

BB06-300 m


(Nood) vluchthaven;
Niet parkeren of
stilstaan
(Nood) vluchthaven
na 300 meter;
Niet parkeren of
stilstaan;


BB100-1L
Route doorgaand gemotoriseerd verkeer
BB100-1R

BB100-1B

BB100-2L

BB100-2R

BB100-2B

BB100-3L

BB100-3R

BB100-3B
Route doorgaand
gemotoriseerd verkeer;
Volg pijl
Route doorgaand
gemotoriseerd verkeer;
Volg pijl
Route doorgaand
gemotoriseerd verkeer;
Volg pijl
Route Exit/Uitgang
 gemotoriseerd verkeer;
Volg pijl
Route Exit/Uitgang
 gemotoriseerd verkeer;
Volg pijl

Route Exit/Uitgang
 gemotoriseerd verkeer;
Volg pijl

Route Exit/Uitgang
 gemotoriseerd verkeer;
Volg pijl
Route Exit/Uitgang
 gemotoriseerd verkeer;
Volg pijl
Route Exit/Uitgang
 gemotoriseerd verkeer;
Volg pijlBB07

BB07-L
(A4 - 52,0)

BB07-R
(A4 - 52,0)

BB07-A
(A4 - 52,0)
Hectometerbord Hectometerbord
links
Hectometerbord
rechts
Hectometerbord
op- of afrit


BB07-L +
A1-100-S
(A4 - 52,0)

BB07-R +
A1-100-S
(A4 - 52,0)

BB07-A +
A1-100-S
(A4 - 52,0)

BB07-L +
A1-120-S
(A4 - 52,0)

BB07-R +
 A1-120-S
(A4 - 52,0)

BB07-L  +
A1-130-S
(A4 - 52,0)

BB07-R  +
A1-130-S
(A4 - 52,0)
Hectometerbord
links met maximale
 snelheid 100 km/h

Hectometerbord
rechts met maximale
 snelheid 100 km/h

Hectometerbord
op- of afrit
met maximale
 snelheid 100 km/h

Hectometerbord
links met maximale
 snelheid 120 km/h

Hectometerbord
rechts met maximale
 snelheid 120 km/h

Hectometerbord
links met maximale
 snelheid 130 km/h

Hectometerbord
rechts met maximale
 snelheid 130 km/hBB07-L +
A1-120-S
+
6 - 19 h
(A4 - 52,0)

BB07-R +
A1-120-S
+
6 - 19 h
(A4 - 52,0)

BB07-L +
A1-120-S
+
19 - 6 h
(A4 - 52,0)

BB07-R +
A1-120-S
+
19 - 6 h
(A4 - 52,0)

BB07-L +
 A1-130-S
+
19 - 6 h
(A4 - 52,0)

BB07-R +
A1-130-S  
+
19 - 6 h

(A4 - 52,0)
Hectometerbord
links met maximale
 snelheid 100 km/h tussen
06.00 en 19.00 uur
Hectometerbord
links met maximale
 snelheid 100 km/h tussen
06.00 en 19.00 uur

Hectometerbord
links met maximale
 snelheid 120 km/h tussen
19.00 en 06.00 uur

Hectometerbord
rechts met maximale
 snelheid 120 km/h tussen
19.00 en 06.00 uur

Hectometerbord
links met maximale
 snelheid 130 km/h tussen
19.00 en 06.00 uur

Hectometerbord
rechts met maximale
 snelheid 130 km/h tussen
19.00 en 06.00 uurBB09-1L

BB09-1R

BB09-2L

BB09-2R

BB10
Looprichting voor
dichtstbijzijnde
praatpaal 
Looprichting voor
dichtstbijzijnde
praatpaal 
Looprichting voor
dichtstbijzijnde
praatpaal 
Looprichting voor
dichtstbijzijnde
praatpaal 
Radio-
frequenties


BB11-L

BB11-R

BB11-L-F

BB11-R-F

BB12-L

BB12-R

BB12-L-F

BB12-R-F
Bochtschild
met dubbele
pijlfiguratie voor een
bocht naar links
Bochtschild
met dubbele
pijlfiguratie voor
een
bocht naar rechts
Bochtschild met
dubbele pijlfiguratie
(fluorescerend) 
voor
een bocht naar links
Bochtschild met
dubbele pijlfiguratie
(fluorescerend) voor
een bocht naar rechts
Bochtschild met
enkele pijlfiguratie 
voor
een bocht naar links
Bochtschild met
enkele pijlfiguratie
Bochtschild met
enkele pijlfiguratie

(fluorescerend) 
voor
een bocht naar links
Bochtschild met
enkele pijlfiguratie

(fluorescerend) 
voor
een bocht naar rechts


BB13

BB13- + BB07

BB14-L

BB14-R
Reflectorpaal Reflectorpaal
met hectometerbord
Bocht links
reflectorpaal
Bocht rechts
reflectorpaal


BB15-1A

BB15-2A

BB15-1B

BB15-2B

BB16-1

BB16-2
Schrikhek Schrikhek Schrikhek Schrikhek Schrikhek Schrikhek


BB17-1

BB17-2

BB18-1L

BB18-1R

BB18-2L

BB18-2R
Schrikhek Schrikhek Schrikhek
links
Schrikhek
rechts
Schrikhek
links
Schrikhek
rechts


BB19-L

BB19-R

BB16-2 + D01

BB18-2R + D01

BB19-L + L204

BB19-R + L204
Schrikhek
links
Schrikhek
rechts
Schrikhek
met bord
Schrikhek
met bord
Schrikhek met
waarschuwingsbord
Schrikhek met
waarschuwingsbord


BB21

BB22
verkeersgeleider met bord 'gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft'
BB22 + D02-LO
verkeersgeleider met bord 'gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft'
BB22 + D02-RO
Verkeersgeleider met bord 'Bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan'
BB22 + D03 
Zwart-witte zuil Verkeerszuil Verkeerszuil
met bord
Verkeerszuil
met bord
Verkeerszuil
met bord


BB23-3L

BB23-2L

BB23-1L

BB23-1R

BB23-2R

BB23-3R
Waarschuwings-
baken links van
rijbaan op 240 m
voor beweegbare
brug of spoorweg-
overgang
Waarschuwings-
baken links van
rijbaan op 160 m voor beweegbare
brug of spoorweg-
overgang
Waarschuwings-
baken links van
rijbaan op 80 m voor beweegbare
brug of spoorweg-
overgang
Waarschuwings-
baken rechts van
rijbaan op 80 m voor beweegbare
brug of spoorweg-
overgang
Waarschuwings-
baken rechts van
rijbaan op 160 m voor beweegbare
brug of spoorweg-
overgang
Waarschuwings-
baken rechts van
rijbaan op 240 m voor beweegbare
brug of spoorweg-
overgang


J10 + BB23-3L

J10 + BB23-3R

J11 + BB23-3L

J11+ BB23-3R

J15 + BB23-3L

J15+ BB23-3R
Waarschuwings-
baken op 240 m
voor spoorweg-
overgang
met
slagbomen
Waarschuwings-
baken op 240 m
voor spoorweg-
overgangen met

slagbomen
Waarschuwings-
baken op 240 m
voor spoorweg-
overgangen 
zonder
slagbomen
Waarschuwings-
baken op 240 m
voor spoorweg-
overgangen 
zonder
slagbomen
Waarschuwings-
baken op 240 m
voor brug
Waarschuwings-
baken op 240 m
voor brug


BB24

BB24-T

BB24-LT

BB24-RT
Attentie-
bebakening
Attentie-
bebakening
Attentie-
bebakening
Attentie-
bebakening


BB26

BB32

BB33

BB34

BB35-L

BB35-R

BB34-2

BB35-2L

BB35-2R
Attentie-
bebakening
Afzetkegel
oranje
Afzetkegel
 rood-wit
Geleidebaak Geleidebaak
links
Geleidebaak
rechts
Geleidebaak
(klein)
Geleidebaak
links (klein) 
Geleidebaak
rechts (klein)

verkeersgeleider met bord 'gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft'

BBX103-L
+
D02-LO 
verkeersgeleider met bord 'gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft'

BBX103-R
+
D02-RO

BB40-R
(A16 - 25,0)
Bord met
attentieschild
Bord met
attentieschild
Hectometerbord
met calamiteiten-
doorsteek tbv hulpdienstendoorgang, omleidingsroute of
route voor vervoer
gevaarlijke stoffen


BB81
+ D02-RO

BB81
+ F08

BB81
+ DO2-RO + 4 KL

BB81-S
+ J16

BB81-S
+ J16S + 4 KL

BB81-S
+ PIJL(RO)

BB81-S + J16
+ OB802-T

BB81-S + 
J16
+OB808-T
Actieframe met
bord D02-RO

Actieframe met
bord F08
Actieframe met
bord D02-RO en

4 knipperliichten
Actieframe met
zwarte achtergrond
en bord J16
Actieframe met
zwarte achtergrond
en bord J16 en
4 knipperlichten
Actieframe met
zwarte achtergrond
en 
LED-pijl

Actieframe met
zwarte achtergrond en
bord J16 en onderbord maaien
Actieframe met
zwarte achtergrond en
bord J16 en onderbord werkverkeer


BB82
+  D02-LO + 4 KL

BB82 +
F05 + DO2-LO

BB82 +
F06 + DO2-RO

BB82 +
J16 + F05

BB82-S +
J16 + A01-30

BB83 + WIU
+ F01 + tekst

BB83 + WIU +
F01
+ tekst

BB83 + J16 +
A01-70 + tekst
Actieframe met
bord D02-RO en
4 knipperlichten

Actieframe met
bord F05,
bord D02-RO
en 4 knipperlichten

Actieframe met
bord F06,
bord D02-RO
en 4 knipperlichten

Actieframe met
bord J16, 
bord F05 en
4 knipperlichten

Actieframe met
bord J16, 
bord A01-30
en 4 knipperlichten

Actieframe met
bord WIU,
bord F01, tekstbord en 4
knipperlichten

Actieframe met
bord WIU,
bord F01, tekstbord en 4
knipperlichten

Actieframe met
bord J16, bord A01-70,
tekstbord en 4 knipperlichten


BB84 +
WIU + F01

BB84 +
J16 + A01-70

BB84 + PIJL (LO)
+ DO02-LO

BB84 + PIJL (RO)
+ DO02-RO

BB84 + PIJL (L)
+ DO02-LO

BB84 + PIJL (R)
+ DO02-RO

BB84 + PIJL (LR)
+ DO03
Actieframe met
bord WIU en
bord F01 
Actieframe met
bord J16 en
bord A01-70
Actieframe met
matrixpijl en
bord DO2-LO 

Actieframe met
matrixpijl en
bord DO2-RO 

Actieframe met
matrixpijl en
bord DO2-LO 

Actieframe met
matrixpijl en
bord DO2-RO 

Actieframe met
matrixpijl en
bord DO3 

  BW-serie: Bewegwijzering voor voetgangers            Terug naar overzicht    

BW01-B

BW01-L

BW01-R

BW01-LB

BW01-RB

BW01-LO

BW01-RO

BW01-LH

BW01-RH
Voetganger
rechtdoor
Voetganger
 naar links
Voetganger
naar rechts
Voetganger
naar links
Voetganger
naar rechts
Voetganger
naar links
Voetganger
naar rechts
Voetganger
naar links
Voetganger
naar rechts


BW13-A

BW13-B

BW13-C

BW13-D

BW13-E

BW13-F

BW13-G

BW13-H

BW13-I
Nooduitgang
voetganger
rechtdoor
Nooduitgang
voetganger
rechtdoor
Nooduitgang
voetganger
naar beneden 
Nooduitgang
voetganger
naar beneden
Nooduitgang
voetganger
naar links
Nooduitgang
voetganger
naar rechts
Nooduitgang
voetganger
naar beneden
links
Nooduitgang
voetganger
naar beneden
rechts
Nooduitgang
voetganger
naar boven
links


BW13-J

BW13-K

BW13-L
Kanoroute
BW416-L

BW417-L
Nooduitgang
voetganger
naar boven
rechts
Nooduitgang
voetganger
naar links
Nooduitgang
voetganger
naar rechts
Kano-route Wandelpad
voetgangers
  BW-serie: Bewegwijzering voor (brom)fietsers            Terug naar overzicht    

BW02-B

BW02-L

BW02-R

BW02-LB

BW02-RB

BW02-LO

BW02-RO

BW02-LH

BW02-RH
Fietser
rechtdoor
Fietser
naar links
Fietser
naar rechts
Fietser
naar links
Fietser
naar rechts
Fietser
naar links
Fietser
naar rechts
Fietser
naar links
Fietser
naar rechts


BW03-B

BW03-L

BW03-R

BW03-LB

BW03-RB

BW03-LO

BW03-RO

BW03-LH

BW03-RH
Bromfietser
rechtdoor
Bromfietser
naar links
Bromfietser
naar rechts
Bromfietser 
naar links
Bromfietser
naar rechts
Bromfietser 
naar links
Bromfietser
naar rechts
Bromfietser 
naar links
Bromfietser
naar rechts


BW04-B

BW04-L

BW04-R

BW04-LB

BW04-RB

BW04-LO

BW04-RO

BW04-LH

BW04-RH
Snorfiets
rechtdoor
Snorfiets
naar links
Snorfiets
naar rechts
Snorfiets 
naar links
Snorfiets
naar rechts
Snorfiets 
naar links
Snorfiets
naar rechts
Snorfiets 
naar links
Snorfiets
naar rechts


BW05-B

BW05-L

BW05-R

BW05-LB

BW05-RB

BW05-LO

BW05-RO

BW05-LH

BW05-RH
Bromfietser en
s
norfiets rechtdoor
Bromfietser en
s
norfiets naar links
Bromfietser en
s
norfiets naar rechts
Bromfietser en
s
norfiets naar links
Bromfietser en
s
norfiets naar rechts
Bromfietser en
s
norfiets naar links
Bromfietser en
s
norfiets naar rechts
Bromfietser en
s
norfiets naar links
Bromfietser en
s
norfiets naar rechts

Route doorgaand (brom)fietsverkeer
BW200-B
Route doorgaand (brom)fietsverkeer
BW200-L
Route doorgaand (brom)fietsverkeer
BW200-R
Route doorgaand (brom)fietsverkeer
BW200-LB
Route doorgaand (brom)fietsverkeer
BW200-RB
Fietsers
rechtdoor
Fietsers
links
Fietsers
rechts
Fietsers
naar links
Fietsers
naar rechts

Route doorgaand (brom)fietsverkeer
BW201-B
Route doorgaand (brom)fietsverkeer
BW201-L
Route doorgaand (brom)fietsverkeer
BW201-R
Fietsers oversteken
BW201-LB
Fietsers oversteken
BW201-RB
Fietsers
oversteken
Fietsers
links
oversteken
Fietsers
rechts
oversteken
Fietsers
links
oversteken
Fietsers
rechts
oversteken

Fietsers en bromfietsers oversteken
BW202-LB

BW202-L
Fietsers en bromfietsers oversteken
BW202-R
Fietsers en bromfietsers oversteken
BW202-LB
Fietsers en bromfietsers oversteken
BW202-RB
(Brom)fietsers
oversteken
(Brom)fietsers
links
oversteken
(Brom)fietsers
rechts
oversteken
(Brom)fietsers
links
oversteken
(Brom)fietsers
rechts
oversteken

Route doorgaand (brom)fietsverkeer
BW203-B
Route doorgaand (brom)fietsverkeer
BW203-L
Route doorgaand (brom)fietsverkeer
BW203-R
Route doorgaand (brom)fietsverkeer
BW203-LB
Route doorgaand (brom)fietsverkeer
BW203-RB
Snorfietsers
rechtdoor
Snorfietsers
links
Snorfietsers
rechts
Snorfietsers
naar links
Snorfietsers
naar rechts


BW410
(36)

BW410-B
(36)

BW410-L
(36)

BW410-R
(36)

BW410-LH
(36)

BW410-RH
(36)

BW410-RH (18) +
BW410-B (36)
Recreatieve
fietsroute in regionaal
netwerk van
knooppunten
Recreatieve
fietsroute in regionaal
netwerk van
knooppunten;
Volg pijl
Recreatieve
fietsroute in regionaal
netwerk van
knooppunten;
Volg pijl
Recreatieve
fietsroute in regionaal
netwerk van
knooppunten;
Volg pijl
Recreatieve
fietsroute in regionaal
netwerk van
knooppunten;
Volg pijl
Recreatieve
fietsroute in regionaal
netwerk van
knooppunten;
Volg pijl
Recreatieve
fietsroutes in regionaal
netwerk van
knooppunten;
Volg pijl


BW412-B
(Fortenroute)

BW412-L
(Fortenroute)

BW412-R
(Fortenroute)

BW413-B
(Fortenroute)

BW413-L
(Fortenroute)

BW413-R
(Fortenroute)

BW414-B
(Fortenroute)

BW414-L
(Fortenroute)

BW414-R
(Fortenroute)
Recreatieve
rondgaande
fietsroute op lokaal
en regionaal
niveau;
Volg pijl
Recreatieve
rondgaande
fietsroute op lokaal
en regionaal
niveau;
Volg pijl
Recreatieve
rondgaande
fietsroute op lokaal
en regionaal
niveau;
Volg pijl
Recreatieve
rondgaande
fietsroute op lokaal
en regionaal
niveau;
Volg pijl
Recreatieve
rondgaande
fietsroute op lokaal
en regionaal
niveau;
Volg pijl
Recreatieve
rondgaande
fietsroute op lokaal
en regionaal
niveau;
Volg pijl
Recreatieve
rondgaande
fietsroute op lokaal
en regionaal
niveau;
Volg pijl
Recreatieve
rondgaande
fietsroute op lokaal
en regionaal
niveau;
Volg pijl
Recreatieve
rondgaande
fietsroute op lokaal
en regionaal
niveau;
Volg pijl

Recreatieve fietsroute in landelijk netwerk met doorgaande routes  
BW415-B
(LF51b  Kempenroute)
 
BW415-L
(LF51b Kempenroute)
Recreatieve fietsroute in landelijk netwerk met doorgaande routes  
BW415-R
(LF51b Kempenroute)

BW500-L
(LF51b Boerenlandroute)

BW500-R
(LF51b Boerenlandroute)
Recreatieve
fietsroute in
landelijk netwerk
met doorgaande
routes;
Volg pijl
Recreatieve
fietsroute in
landelijk netwerk
met doorgaande
routes;
Volg pijl
Recreatieve
fietsroute in
 landelijk netwerk
met doorgaande
routes;
Volg pijl
Recreatieve fietsroute in landelijk netwerk
met doorgaande routes; 
Volg pijl
Recreatieve fietsroute in landelijk netwerk
met doorgaande routes; 
Volg pijl
   TB-serie: Toeristische en recreatieve objectbewegwijzering            Terug naar overzicht    

TB02

TB03

TB04

TB05

TB06
Gecombineerde
objectbewegwijzering met toeristische,
recreatieve en lokale object-
verwijzingen en afritnummer
langs autosnelweg
Gebiedsbord voor nationale
landschappen, nationale parken,
Unescogebieden en kerngebieden
van de Ecologische Hoofdstructuur
Provinciegrens of
gemeentegrens
streekgrensbord Riviernaam
Bruine strookborden voor verwijzing naar toeristische en recreatieve doelen
De verwijzing naar lokale en toeristische-recreatieve objecten of gebieden langs gemeentelijke en provinciale wegen vindt plaats door strookborden met witte teksten op een bruine achtergrond. Elk strookbord wordt voorzien van de naam van het object, het kenmerkend symbool van het object en de rijrichting. De symbolen staan in de categorie Symbolen. Hieronder staan enkele mogelijkheden.
Riviernaam
TB10-B-Sxx (xx)
Streekgrens
TB10-L-Sxx (xx)
Streekgrens
TB10-R-Sxx (xx)

TB10
Streekgrens
TB10-B-SR02
(De Rosep)
Streekgrens
TB10-L-SK02
(Boskant)
Riviernaam
TB10-R-SK01
(De Kamphoeve)
Mogelijkheden van rechthoekige bruine informatieborden voor verwijzing naar toeristische en recreatieve doelen 
De verwijzing naar lokale en toeristische objecten langs wegen kan plaatsvinden door rechthoekige bruine borden (BW101) met een symboolcodering (Sxx) en eventueel een rijrichting (PLxx).
- klik hier voor informatie over rechthoekig borden (BW101BR-x)
- klik hier voor informatie over pijlrichtingen (PLxx)
- klik hier voor informatie over symboolcodering (Sxx)
Hieronder staan enkele mogelijkheden van de rechthoekige informatieborden.
 
BW101BR-
PL51
+ SK02
 
BW101BR-PL54
+
SR03

BW101BR-RB

+
SC02

BW101BR-LO

+
SU02

BW101BR-R

+
SR03

BW101BR-RB

+
SV05

BW101BR-LH

+
ST23

BW101BR-R

+
SZ01

BW101BR-LR

 +
SK07
Kampeer- en
caravan terrein;
Volg pijl
Restaurant;
Volg pijl
Campers;
Volg pijl
Uitzichtpunt;
Volg pijl
Recreatie-
terrein; Volg pijl
Vestiging;
Volg pijl
Trekkershut;
Volg pijl
Zeestrand;
Volg pijl
Kasteel / ruïne;
Volg pijl


BW101BR-PL51
   
SK02

BW101BR-PL51
+ SK02


BW101BR-B
+ Sxx

BW101
BR-O
+ Sxx

BW101
BR-L
+ Sxx

BW101
BR-R
+ Sxx

BW101
BR-LH
+ Sxx

BW101
BR-RH
+ Sxx

BW101
BR-LO
+ Sxx

BW101
BR-RO
+ Sxx

BW101
BR-400 m
+ Sxx

BW101
BR-LB
+ Sxx
r
BW101
BR-RB
+ Sxx

BW101BR-LF
+ Sxx

BW101BR-RF
+ Sxx

BW101BR-LRH
+ Sxx

BW101BR-RLH
+ Sxx

BW101
BR + LORO
+Sxx

BW101
BR-LH2
+ Sxx

BW101
BR-RH2
+ Sxx

BW101
BR-LR
+ Sxx

BW101BR-PL50
+ Sxx

BW101BR-PL51
+ Sxx

BW101BR-PL52
+ Sxx

BW101BR-PL53
+ Sxx

BW101BR-PL54
+ Sxx

BW101BR-PL55
+ Sxx

BW101BR-PL56
+ Sxx

BW101BR-PL57
+ Sxx

BW101 + Sxx
   AB-serie: Objectbewegwijzering             Terug naar overzicht    
Blauwe strookborden voor verwijzing naar algemene doelen 
De verwijzing naar algemene objecten langs wegen kan plaatsvinden door blauwe strookborden met codering AB10.
Elk strookbord wordt voorzien van de naam van het object, het kenmerkend symbool van het object en de rijrichting.
De symbolen staan in de categorie Symbolen. Hieronder staan enkele mogelijkheden.
Streekgrens
AB10-B + Sxx (xx)
Streekgrens
AB10-L
+ Sxx (xx)
Riviernaam
AB10-R
+ Sxx (xx)

AB10
Streekgrens
AB10-B
+ SR01
(Gemeentehuis)
Streekgrens
AB10-L
+ SZ52
(Schierand)
Riviernaam
AB10-R
+ SP10
(Politie)
Mogelijkheden van rechthoekige blauwe informatieborden voor verwijzing naar algemene doelen
De verwijzing naar algemene objecten langs wegen kan plaatsvinden door rechthoekige blauwe borden (BW101) of vierkante blauwe borden (BW405) met een symboolcodering (Sxx) en eventueel een rijrichting (PLxx). Hieronder staan enkele mogelijkheden van de rechthoekige informatieborden.
- klik hier voor informatie over rechthoekig borden (BW101-x)
- klik 
hier voor informatie over vierkante borden (BW405-x)
- klik hier voor informatie over pijlrichtingen (PLxx)
- klik hier voor informatie over symboolcodering (Sxx)

BW101-O +
SP03

BW101-RB +
SI04

BW101-RT6 +
SB25
 
BW101-LRH +
SP04B

BW101-O +
SP19

BW101-RH +
SS20

BW101-L +
SB09

BW101-RO +
SB08

BW101-5 km +
SS11 
Parkeergelegen-
heid voor over-
stappers op open-
baar vervoer
(park and ride);
Volg pijl
Informatiepunt;
Volg pijl
Bungalowpark
terrein;
Volg pijl
Parkeer-
gelegenheid;
Volg pijl
Oplaadpunt voor
elektrische voer-
tuigen of fietsen;
Volg pijl
Voetbalveld;
Volg pijl
Begraafplaats /
crematorium;
Volg pijl
Bedrijventerrein;
Volg pijl
Snackbar 5 km 


BW101-RH
   
SS20

BW101-RH
+ SS20


BW101-B +
Sxx

BW101-O +
Sxx

BW101-L +
Sxx

BW101-R +
Sxx

BW101-LH +
Sxx

BW101-RH +
Sxx

BW101-LO +
Sxx

BW101-RO +
Sxx

BW101-400 m +
Sxx

BW101-LB +
Sxx

BW101-RB +
Sxx

BW101-LF +
Sxx

BW101-RF +
Sxx

BW101-LRH +
Sxx

BW101-RLH +
Sxx

BW101 + LORO +
Sxx

BW101-LH2 +
Sxx

BW101-RH2 +
Sxx

BW101-LR +
Sxx

BW101-PL50 +
Sxx

BW101-PL51 +
Sxx

BW101-PL52 +
Sxx

BW101-PL53 +
Sxx

BW101-PL54 +
Sxx

BW101-PL55 +
Sxx

BW101-PL56 +
Sxx

BW101-PL57 +
Sxx

BW101 + Sxx

Enkele voorbeelden van de mogelijkheden van parkeerborden met codering BW101 zijn hieronder vermeld. Het bord BW101 is voorzien van de rijrichting met het kenmerkend symbool SP04B voor parkeren.

BW101-B +
SP04B

BW101-O +
SP04B

BW101-L +
SP04B

BW101-LH +
SP0
4B

BW101-RK +
 SP0
4B

BW101-LB +
SP0
4B

BW101-LO +
SP0
4B

BW101-400 m
+ SP0
4B

BW101 + SP04B
+ SPXX
Mogelijkheden van vierkante blauwe informatieborden voor verwijzing naar algemene doelen
Er bestaan veel mogelijkheden om algemene objecten, informatie en doelen langs wegen met blauwe informatieborden te verwijzen of kenbaar te maken.
Dit kan plaatsvinden
in de vorm een rechthoekig borden (BW101) of vierkante borden (BW405) met een symboolcodering (Sxx) en eventueel een rijrichting (PLxx).
- klik 
hier voor informatie over rechthoekig borden (BW101-x)
- klik 
hier voor informatie over vierkante borden (BW405-x)
- klik hier voor informatie over pijlrichtingen (PLxx)
- klik hier voor informatie over symboolcodering (Sxx)
Hieronder staan enkele mogelijkheden van de vierkante informatieborden.

BW405-RB +
SR02

BW405-LH +
SC12

BW405-PL51 +
SO03B

BW405-L +
SU02

BW405-R +
SP03

 BW405-LB +
SP19

BW405-L +
SP100B

BW405-PL55 +
SP08-2

BW405 +
SD02
Gemeentehuis;
Volg pijl
Camping;
Volg pijl
Parkeergarage;
Volg pijl
Uitzichtpunt;
Volg pijl
Parkeer- en reislocatie;
Volg pijl
Oplaadpunt voor
elektrische voer-
tuigen of fietsen;
Volg pijl
Parkeerroute
Volg pijl
Picknickplaats;
Volg pijl
StrandBW405-PL55
 
SP08-2

BW405-PL55 +
SP08-2


BW101-B +
Sxx

BW405-O +
Sxx

BW405-L +
Sxx

BW405-R +
Sxx

BW405-LH +
Sxx

BW405-RH +
Sxx

BW405-LO +
Sxx

BW405-RO +
Sxx

BW405-400 m +
Sxx

BW405-LB +
Sxx

BW405-RB +
Sxx

BW405-LF +
Sxx

BW405-RF +
Sxx

BW405-LRH +
Sxx

BW405-RLH +
Sxx

BW405-LORO +
Sxx

BW405-LH2 +
Sxx

BW405-RH2 +
Sxx

BW405-LR +
Sxx

BW405-PL50 +
Sxx

BW405-PL51 +
Sxx

BW405-PL52 +
Sxx

BW405-PL53 +
Sxx

BW405-PL54 +
Sxx

BW405-PL55 +
Sxx

BW405-PL56 +
Sxx

BW405-PL57 +
Sxx

BW405 + Sxx
   S-serie: Symbolen en pictogrammen in verkeersborden            Terug naar overzicht    
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
Index voor symbolen en pictogrammen - op alfabetische volgorde
In het onderstaand overzicht staan op alfabetische volgorde de meest voorkomende symbolen en pictogrammen in verkeersborden vermeld. De symbolen en pictogrammen worden veelal gebruikt voor het aanduiden van algemene, lokale, toeristisch en recreatieve objecten. Ze komen voor bij rijkswegen, provinciale en gemeentelijke wegen.

A

Aanlegsteiger
Antiek
Apotheek
Appartement
Atletiekbaan

B

Balsport
Bank
Bank-, wissel- en postkantoor
Bankpas
Bar
Basketbal
Bed- and breakfast
Bedrijfsauto
Bedrijventerrein
Begraafplaats/crematorium
Bestelbus
Betaalautomaat (muntgeld)
Betaalautomaat (pinpas)
Bibliotheek
Biljard
Bioscoop
Bloedbank
Boerencamping
Boksen
Boogschieten
Boot
Boothelling
Bossen / vennen
Botanische tuin
Bowlen/kegelen
Bowlen/kegelen
Brandblusser
Brandweer
Bromfiets
Bungalowpark
Bus
Busstation

C

Café
Camperterrein
Camping
Camping met huisjes
Caravan in bos
Caravan-/kampeerterrein
Caravanterrein/-park
Caravanverhuur
Carpoolplaats
Centrum
Chalets
Chaletverhuur
Chemisch toilet
Circuit
Conferentieoord
Crematorium/begraafplaats

D

Dagrecreatie algemeen
Dagstrand
Dame
Damestoilet
Dancing
Dansen
Darten
Dierentuin
Distributiecentrum
Douche

E

Elektrische oplaadpunt
EHBO

F

Fiets
Fietsenstalling
Fietskarverhuur
Fietsklem
Fietsverhuur I
Fietsverhuur II
Fruitkwekerij

G

Galerie
Gas verkoop
Gedenkteken/monument
X

SA01
SA02
SA03
SA04
SH02

X

SB01
SB03
SB02
SP101
SB04
SB05
SB101
SB104
SB08
SB09
SB104
SB10
SP101
SB13
SB14
SB15
SB16
SB102
SB17
SB18
SB19
SB20
SB21
SP02
SB11
SB22
SB100
SB23
SB24
SB25
SB26
SB103

X

SC01
SC02
SC13
SC03
SG13
SK02
SC04
SC05
SP06
SC06
SC07
SC08
SC09
SC10
SC11
SB09

X

SD01
SD02
SD03
SD03
SD05
SD04
SD06
SD08
SD09
SD10

X

SP19
SE01

X

SF01
SF02
SF03
SF04
SF05
SF06
SF08

X

SG01
SG02
SM08
Gemeentehuis
Gerechtsgebouw
Gevaarlijke stoffen route
Gevechtsport
Geweerschieten
Gewichtheffen
Golf
Groepsaccomodatie
Gymnastiek

H

Handbal
Hardlopen
Haven
Herberg
Herentoilet
Historische haven
Historische stadskern
Hockey
Hond
Hond aangelijnd
Hond poepend
Hondensport
Honkbal
Hortus
Hospitaal
Hotel/motel
Hotel/restaurant
Huifkarverhuur
Huisartsenspost

I

Identificatieplicht
Industrieterrein
Informatiecentrum
Informatiepunt
Informatiepunt (overdekt)
Ingang
Interessant object
Invaliden visplaats
Invalidentoilet

J

Jachthaven
Jachtkraan
Jeu de boules
Jeugdherberg
Judo

K

Kade
Kampeer- en caravanterrrein
Kampeer- en caravanterrrein
Kampeerboerderij
Kampeerplaats in bos
Kampeerterrein
Kanoverhuur
Kantorenpark
Karten
Kasteel
Kassen
Kegelen/bowlen
Kegelen/bowlen
Kegelen/bowlen
Kerk
Kikker
Kinderboerderij
Kinderspeelplaats
Kogelstoten
Korfbal
Kuuroord

L

Laad- en losplaats
Lift
LPG

M


Manege
Medische centrum
Meubelboulevaard
Midgetgolf
Mini camping
Mini camping
Molen
Monument / gedenkteken
Motor
Motorsport
Museum
Spoorweg (museum)
SR01
SG07 
SG08

SJ05
SG09
SG10
SG11
SG15
SG16

X

SH01
SH02
SH03
SH100
SH07
SH05
SH06
SH08
SH09
SH10
SH101
SH11
SH12
SH04
SH13
SH14
SH14
SH16
SH16

X

SI01
SI02
SI04
SI04
SI03
SI05
SI06
SG05
SG04

X

SJ01
SJ02
SJ03
SJ04
SJ05

X

SS22
SK02
SC12
SK01
SG14
SK03
SK04
SK05
SK06
SK07
ST25
SB22
SB11
SB22
SK08
SK102
SK09
SK11
SK12
SK101
SK13

X

SL01
SL02
SP14

X

SM01
SM02
SM03
SM04
SB102
SM06
SM07
SM08
SM09
SM10
SM11
SM12
N

Natuurreservaat
Natuurgebied
NS-station
Nr. region. en toer. route
Nr. provinciale weg
Nr. stadsroute/ringweg
Nr. autosnelweg
Nr. Europese hoofdverbinding

O

Oplaadpunt elek. voertuigen
Otterverblijfplaats
Overdekt zwembad
Overdekte Midgetgolfbaan
Overdekte Midgetgolfbaan
Overdekte paardenmanage
Overdekte schaatsbaan
Overdekte skeelerbaan
Overdekte speeltuin
Overstekende eenden

P

Paardenmanage
Paardensport
Park
Park and ride
Park/botanische tuin
Parkeergarage
Parkeerroute
Parkeerterrein
Partycentrum
Picknickplaats A
Picknickplaats B
Poepende hond
Politie
Pomp
Pomp met aardgas
Pomp/LPG
Postkantoor
Pottenbakkerij
Pretpark
Prullenbak

R

Raadhuis
Raadhuis
Recreatie-/vakantieoord
Recreatiegebied
Recycling
Restaurant
Revalidatiecentrum
Roeien
Rolstoel-toegankelijk
Rondvaart
Rugby
Ruiterroute

S

Sauna
Schaapskooi
Schaapweide
Schaatsbaan
Schaatsbaan (overdekt)
Schaatsen
Schaken
Schermen
Schieten
Schietbaan
Schoenenmaker
Scouting
Skeelerbaan (overdekt)
Skieën
Slak
Sluiscomplex
Snackbar
Snooker
Snorfiets
Spartelvijver
Speeltuin
Speeltuin (overdekt)
Speerwerpen
Sporthal
Sportveld
Squashen
Stacaravan
Stacaravanverhuur
Stadion
Stadhuis
X

SN01

SB21
SN02
SN103
SN102
SN104
SN101
SN100

X

SP19A
SO01
SO04
SO02
SO02
SP01
SO06
SO05
SO07
SO08

X

SP01
SP01
SP02
SP03
SP02
SO03
SP100
SP04
SP07
SP08A
SP08B
SP09
SP10
SP11
SP18B
SP13
SP102
SP16
SP17
SP18A

X

SR01
SR02
SV01
SR04
SR05
SR03
SR06
SR07
SG03
SR08
SR09
SR10

X

SS01
SS03
SS04
SO06
SO06
SS05
SS02
SD07
SG09
SS104
SS10
SS06
SO05
SS07
SS08
SS09
SS11
SB14
SS102
SS12
SS13
SO07
SS14
SS15
SS16
SS17
SS18
SS19
SS20
SR01
Station
Steiger
Sterrenkijker
Strand
Strand
Stroomtrein
Stuw
Subtropisch zwembad
Supermarkt
Surfstrand

T

Tankstation
Tafeltennis
Telefoon
Telefoon in noodgeval
Telescoop
Tennis
Tennishal
Theater
Toiletten
Touwklimmen
Tractor
Trappenhuis
Trekkershut
Trekkershut
Trimmen
Tuinbouw
Tuincentrum

U

Uitgang
Uitzichtpunt
Universiteit

V

Vakantie-/recreatieoord
Veerboot
Veerpont
Veiling
Vergaderruimte
Vestingwerken
Visvijver
Vliegveld
Voetbal
Voetbalveld
Voetganger
Voetgangerstunnel
Vogelpark
Volleybal
Vrachtauto/vrachtwagen
Vuilcontainer
VVV

W

Wandelroute
Wandklimmen
Wasserette
Wasstraat (auto)
Waterkraan
Watermolen
Waterpolo
Waterrecreatie (algemeen)
Waterskieën
WC
Wielrennen
Wi-Fi
Wijngaard
Winkel van Sinkel
Winkelcentrum
Witte fietsen (uitgiftepunt)
Woonboot

IJ

IJsbaan

Z

Zandbak
Zeilbootverhuur
Ziekenhuis
Zuivelboerderij
Zweefvliegveld
Zwembad
Zwembad
Zwembad (overdekt)
Zwemmen/duiken
SS100
SS22
SS21
SD02
SS101
SS103
SS22
SS23
SS24
SS25

X

ST02
ST01
ST16
ST100
SS21
ST17
ST18
ST19
ST20
ST21
ST22
ST101
ST102
ST23
ST24
ST25
ST26

X

SU01
SU02
SU03

X

SV01
SV02
SV100
SV03
SV04
SV05
SV06
SV07
SV08
SS20
SV101
SV09
SV10
SV11
SV12
SV13
SV14

X

SW101
ST21
SW03
SW104
SW04
SW05
SW01
SW103
SW02
SW06
SW07
SW100
SW102
SW08
SW09
SW10
SW11

X

SO06

X

SZ06
SZ02
SH13
SZ03
SZ04
SZ05A
SZ05C
SO04
SZ05B

Index voor symbolen en pictogrammen - in numerieke volgorde 
In het onderstaand overzicht staan in numerieke volgorde de meest voorkomende symbolen en pictogrammen in verkeersborden vermeld De symbolen en pictogrammen worden veelal gebruikt voor het aanduiden van lokale en toeristisch-recreatieve objecten en algemene objecten. Ze komen voor bij rijkswegen, provinciale en gemeentelijke wegen.
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SA01
SA02
SA03
SA04
SB01
SB02
SB03
SB04
SB05
SB08
SB09
SB09
SB10
SB11
SB11
SB13
SB14
SB14
SB15
SB16
SB17
SB18
SB19
SB20
SB21
SB22
SB22
SB22
SB23
SB24
SB25
SB26
SB100
SB101
SB102
SB102
SB103
SB104
SC01
SC02
SC03
SC04
SC05
SC06
SC07
SC08
SC09
SC10
SC11
SC12
SC13
SD01
SD02
SD02
SD03
SD03
SD04
SD05
SD06
SD07
SD08
SD09
SD10
SE01
SF01
SF02
SF03
SF04
SF05
SF06
SF08
SG01
SG02
SG03
SG04
Aanlegsteiger
Antiek
Apotheek
Appartement
Balsport
Bank-, wissel- en postkantoor
Bank
Bar
Basketbal
Bedrijventerrein
Begraafplaats/crematorium
Crematorium/begraafplaats
Betaalautomaat
Bowlen/kegelen
Kegelen/bowlen
Bibliotheek
Biljard
Snooker
Bioscoop
Bloedbank
Boksen
Boogschieten
Boot
Boothelling
Bossen/vennen/natuurgebieden
Bowlen/kegelen
Kegelen/bowlen
Kegelen/bowlen
Brandweer
Bromfiets
Bungalowpark
Bus
Brandblusser
Bed- and breakfast
Boerencamping
Mini-camping
Busstation
Bestelbus
Café
Camperterrein
Camping met huisjes
Caravanterrein/-park
Caravanverhuur
Centrum
Chalets
Chaletverhuur
Chemisch toilet
Circuit
Conferentieoord
Kampeer- en caravanterrrein
Camping
Dagrecreatie algemeen
Dagstrand
Strand
Dame
Damestoilet
Dansen
Dancing
Darten
Schermen
Dierentuin
Distributiecentrum
Douche
EHBO
Fiets
Fietsenstalling
Fietskarverhuur
Fietsklem
Fietsverhuur I
Fietsverhuur II
Fruitkwekerij
Galerie
Gas verkoop
Rolstoel-toegankelijk
Invalidentoilet
SG05
SG07
SG08
SG09
SG09
SG10
SG11
SG13
SG14
SG15
SG16
SH01
SH02
SH02
SH03
SH04
SH05
SH06
SH07
SH08
SH09
SH10
SH11
SH12
SH13
SH13
SH14
SH14
SH16
SH16
SH100
SH101
SI01
SI02
SI03
SI04
SI04
SI05
SI06
SJ01
SJ02
SJ03
SJ04
SJ05
SJ05
SK01
SK02
SK02
SK03
SK04
SK05
SK06
SK07
SK08
SK09
SK11
SK12
SK13
SK101
SK102
SL01
SL02
SM01
SM02
SM03
SM04
SM06
SM07
SM08
SM08
SM09
SM10
SM11
SM12
SN01
SN02
Invaliden visplaats
Gerechtsgebouw
Gevaarlijke stoffen route
Geweerschieten
Schieten
Gewichtheffen
Golf
Caravan in bos
Kampeerplaats in bos
Groepsaccomodatie
Gymnastiek
Handbal
Atletiekbaan
Hardlopen
Haven
Hortus
Historische haven
Historische stadskern
Herentoilet
Hockey
Hond
Hond aangelijnd
Hondensport
Honkbal
Hospitaal
Ziekenhuis
Hotel/motel
Hotel/restaurant
Huifkarverhuur
Huisartsenspost
Herberg
Hond poepend
Identificatieplicht
Industrieterrein
Informatiepunt (overdekt)
Informatiecentrum
Informatiepunt
Ingang
Interessant object
Jachthaven
Jachtkraan
Jeu de boules
Jeugdherberg
Gevechtsport
Judo
Kampeerboerderij
Caravan-/kampeerterrein
Kampeer- en caravanterrrein
Kampeerterrein
Kanoverhuur
Kantorenpark
Karten
Kasteel
Kerk
Kinderboerderij
Kinderspeelplaats
Kogelstoten
Kuuroord
Korfbal
Kikker
Laad- en losplaats
Lift
Manege
Medische centrum
Meubelboulevaard
Midgetgolf
Mini camping
Molen
Gedenkteken/monument
Monument / gedenkteken
Motor
Motorsport
Museum
Museumspoorweg
Natuurreservaat
NS-station
SN100
SN101
SN102
SN103
SN104
SO01
SO02
SO02
SO03
SO04
SO04
SO05
SO05
SO06
SO06
SO06
SO07
SO07
SO08
SP01
SP01
SP01
SP02
SP02
SP02
SP03
SP04
SP06
SP07
SP08A
SP08B
SP09
SP10
SP11
SP13
SP14
SP16
SP17
SP18A
SP18B
SP19A
SP100
SP101
SP102
SR01
SR01
SR01
SR02
SR03
SR04
SR05
SR06
SR07
SR08
SR09
SR10
SS01
SS02
SS03
SS04
SS05
SS06

SS07
SS08
SS09
SS10
SS11
SS12
SS13
SS14
SS15
SS16
SS17
SS18
SS19
Nr. Europese hoofdverbinding
Nr. autosnelweg
Nr. provinciale weg
Nr. region. en toerist. route
Nr. stadsroute/ringweg
Otterverblijfplaats
Overdekte Midgetgolfbaan
Overdekte Midgetgolfbaan
Parkeergarage
Overdekt zwembad
Zwembad (overdekt)
Overdekte skeelerbaan
Skeelerbaan (overdekt)
Overdekte schaatsbaan
Schaatsbaan/ijsbaan
Schaatsbaan (overdekt)
Overdekte speeltuin
Speeltuin (overdekt)
Overstekende eenden
Overdekte paardenmanage
Paardenmanage
Paardensport
Botanische tuin
Park
Park/botanische tuin
Park and ride
Parkeerterrein
Carpoolplaats
Partycentrum
Picknickplaats A
Picknickplaats B
Poepende hond
Politie
Pomp
Pomp/LPG
LPG
Pottenbakkerij
Pretpark
Prullenbak
Pomp met aardgas
Elektrische oplaadpunt 
Parkeerroute
Bankpas (pinnen)
Postkantoor
Gemeentehuis
Raadhuis
Stadhuis
Raadhuis
Restaurant
Recreatiegebied
Recycling
Revalidatiecentrum
Roeien
Rondvaart
Rugby
Ruiterroute
Sauna
Schaken
Schaapskooi
Schaapweide
Schaatsen
Scouting
Skieën/skicentrum
Slak
Sluiscomplex
Schoenenmaker
Snackbar
Spartelvijver
Speeltuin
Speerwerpen
Sporthal
Sportveld
Squashen
Stacaravan
Stacaravanverhuur
SS20
SS20
SS21
SS21
SS22
SS22
SS22
SS23
SS24
SS25
SS100
SS101
SS102
SS103
SS104
ST01
ST02
ST16
ST17
ST18
ST19
ST20
ST21
ST21
ST22
ST23
ST24
ST25
ST26
ST100
ST101
ST102
SU01
SU02
SU03
SV01
SV01
SV02
SV03
SV04
SV05
SV06
SV07
SV08
SV101
SV09
SV10
SV11
SV12
SV13
SV14
SV100
SW01
SW02
SW03
SW04
SW05
SW06
SW07
SW08
SW09
SW10
SW11
SW100
SW101
SW102
SW103
SZ02
SZ03
SZ04
SZ05A
SZ05B
SZ05C
SZ06
Stadion
Voetbal
Sterrenkijker
Telescoop
Kade
Steiger
Stuw
Subtropisch zwembad
Supermarkt
Surfstrand
Station
Strand
Snorfiets
Stoomtrein
Schietbaan
Tafeltennis
Tankstation
Telefoon
Tennisbaan
Tennishal
Theater
Toiletten
Touwklimmen
Wandklimmen
Tractor
Trekkershut
Trimmen
Tuinbouw/kassen
Tuincentrum
Telefoon in noodgeval
Trappenhuis
Trekkershut
Uitgang
Uitzichtpunt
Universiteit
Recreatie-/vakantieoord
Vakantie-/recreatieoord
Veerboot
Veiling
Vergaderruimte
Vestingwerken
Visvijver
Vliegveld
Voetbal
Voetganger
Voetgangerstunnel
Vogelpark
Volleybal
Vrachtwagen
Vuilcontainer
VVV
Veerpont
Waterpolo
Waterskieën
Wasserette
Waterkraan
Watermolen
WC
Wielrennen
Winkel van Sinkel
Winkelcentrum
Witte fietsen (uitgiftepunt)
Woonboot
Wi-Fi
Wandelroute
Wijngaard
Wasstraat (auto)
Zeilbootverhuur
Zuivelboerderij
Zweefvliegveld
Zwembad
Zwemmen/duiken
Zwembad
Zandbak

   SA-serie voor symbolen            Terug naar overzicht    

SA01

SA02

SA03

SA04

SA05
Symbool personenauto
SA06
Symbool personenauto
SA06B
Symbool personenauto met aanhanger
SA07
Symbool personenauto met aanhanger
SA07B
Aanlegsteiger Antiek Apotheek Appartement Bos Auto Auto Auto met
aanhanger
Auto met
aanhanger


SA08

SA09B
Autoslaaptrein Snelweg
   SB-serie voor symbolen            Terug naar overzicht    

SB01
Symbool grenswisselkantoor
SB02
Symbool bank
SB03
Symbool bar
SB04

SB05
Symbool sprookjesattractie
SB06
Symbool bedrijventerrein
SB08
Begraafplaats / crematorium
SB09
Symbool betaalautomaat
SB10
Balsport Bank / grens-
wisselkantoor
Bank Bar Basketbal Bedrijven-
terrein
Begraafplaats /
crematorium
Betaalautomaat


SB10B
Symbool bowlen / kegelen
SB11
Symbool bezoekerscentrum /informatiepunt overdekt
SB12
Symbool bibliotheek
SB13
Symbool biljarten / snookeren
SB14
Symbool filmhuis / bioscoop
SB15
Symbool
SB16
Symbool boxen
SB17
Symbool pijl en boog
SB18
Betaalautomaat
Bowlen / kegelen   Bibliotheek Biljarten Bioscoop Bloedbank Boksen Boogschieten


SB19-1

SB19-2

SB20

SB21

SB22

SB23
Symbool bromfiets
SB24

SB25

SB26
Boten
Boten
Boot- / trailerhelling Bossen / vennen /
natuurgebieden
Bowling-/
Kegelbaan
Brandweer Bromfiets Bungalowpark Bus

Symbool autobus
SB26B

SB100

SB101

SB102

SB103

SB104
Bus Brandblusser Bed- and breakfast Boerencamping Busstation Bestelbus /
bedrijfsauto
   SC-serie voor symbolen            Terug naar overzicht    

SC01

SC02

SC03

SC04

SC05
Symbool
SC06

SC07

SC08

SC09
Café  Camperterrein Camping- en
bungalowpark
Caravanterrein Caravan-
verhuur
Centrum Chalet Chaletverhuur Chemisch toilet


SC10

SC11

SC12

SC13
Circuit Conferentieoord Camping / kampeer-
en caravanterrrein
Camping
   SD-serie voor symbolen            Terug naar overzicht    

SD01

SD02

SD03

SD04

SD05

SD06

SD07

SD08

SD09
Dagrecreatie
(algemeen)
(Dag)strand Dame / mevrouw Dansen Dancing Darten Schermen Dierentuin Distributiecentrum


SD10
Douche
   SE-serie voor symbolen            Terug naar overzicht    

SE01
EHBO-post /
ziekenhuis met
spoedeisende
hulp
   SF-serie voor symbolen            Terug naar overzicht    

SF01

SF01B

SF02

SF03

SF04

SF05

SF06

SF07

SF08
Fietsroute Fietsroute  Fietsenstalling  Fietskarverhuur Fietsklem Fietsverhuur Fietsverhuur Fitnesscentrum Fruitkwekerij

SF09
Fietsveerpont
   SG-serie voor symbolen            Terug naar overzicht    

SG01-1
 
SG01-2
 
SG02

SG03


SG03B

SG04

SG05

SG06

SG07
Gallerie Gallerie Gasopslag Rolstoel-
toegankelijk 
Rolstoel-
toegankelijk

Rolstoel-
toegankelijk
toilet
Rolstoel-
toegankelijk
visstek 
Gebouw Gerefchtsgebouw


SG08

SG09

SG10
Golfterrein
SG11

SG12

SG13

SG14

SG15

SG16
Gevaarlijke
stoffen route
aankondiging
Geweerschieten Gewicht-
heffen
Golfbaan Griend Caravan-
terrein in bos
Kampeer- en caravan-
terrein in bos
Groeps-
accommodatie
Gymnastiek
   SH-serie voor symbolen            Terug naar overzicht    

SH01

SH02

SH03

SH04

SH05

SH06

SH07

SH08

SH09
Handbalzaal Atletiekbaan Haven Hortus Historische
haven
Historische
stadskern
Heer / man Hockeyveld Honden-
uitlaatplaats


SH10

SH11

SH12
Symbool hospital of ziekenhuis
SH13B
Symbool hotel of motel
SH14

SH15
Huifkarverhuur
SH16
Huifkarverhuur
SH17

SH100
Hond
aanlijnen
Hondenren-
veld
Honkbal-
veld
Hospital (Eng)/
ziekenhuis
Hotel Hotel met
restaurant
Huifkar-
verhuur
Huisartsenpost
Herberg


SH101

SH102
Poepende hond Hond
   SI-serie voor symbolen            Terug naar overzicht    

SI01

SI02

SI03

SI04

SI05

SI06
Identiteitskaart-
controle
Industrieterrein Overdekt
informatiecentrum
Informatiepunt Ingang Interessant object
   SJ-serie voor symbolen            Terug naar overzicht    

SJ01

SJ02

SJ03

SJ04

SJ05
Jachthaven Jachtwerf Jeu de Boulesbaan Jeugdherberg Judohal
   SK-serie voor symbolen            Terug naar overzicht    

SK01

SK02

SK03

SK04

SK05

SK06
Symbool Ks07: Kasteel
SK07

SK08

SK09
Kampeerboederij Kampeer- en caravan-
terrein
Kampeerterrein Kanoverhuur Kantorenterrein Indoorkartbaan Kasteel / ruïne Kerk Kinder-
boerderij


SK11

SK12

SK13

SK100

SK101

SK102
Kinderspeelplaats Kogelstoten Kuuroord Kiss and ride
strook
Korfbal Kikker
   SL-serie voor symbolen            Terug naar overzicht    

SL01

SL02
Laad- en
losplaats
Lift
   SM-serie voor symbolen            Terug naar overzicht    

SM01

SM02

SM03

SM04

SM05

SM06

SM07

SM08
Symbool motorfiets
SM09B
Manege Medisch centrum Meubelboulevard Midgetgolfbaan Minicamping Molen Monument Motor


SM09

SM10

SM11

SM12

SM13
Motor Motorsport Museum Museumspoorweg
Medisch centrum
   SN-serie voor symbolen            Terug naar overzicht    

SN01

SN02

SN100B

SN101B

SN102B

SN103B

SN104
Natuur-
reservaat
NS station Nummer  Europese hoofdverbinding Nummer autosnelweg Nummer
niet-autosnelweg
(provinciale weg)
Nummer
regionale en
toeristische route
Nummer
stadsroute/
 ringweg
   SO-serie voor symbolen            Terug naar overzicht    

SO01

SO02
Symbool parkeergarage
SO03B

SO04

SO05

SO06

SO07

SO08

SO100
Otter-
verblijfplaats
Overdekte
Midgetgolfbaan
(Overdekte)
parkeergarage
Overdekt
zwembad
Overdekte
rolschaatshal
Overdekte
schaatsbaan
Overdekte
speeltuin
Overstekende
eenden
Overdekte
fietsenstalling
   SP-serie voor symbolen            Terug naar overzicht    

SP01

SP02
Symbool parkeer- en reisstation
SP03
SP04B
SP05B

SP06B

SP07

SP08-1

SP08-2
Paardenmanage /
hippisch centrum
Parkeer - en
reislocatie
Parkeerterrein

Parkeerplaats
bij restaurant
Carpool-
plaats
Party-
centrum
Picknick-
plaats
Picknick-
plaats


SP09
Politiebureau
SP10

SP11

SP12
Symbool met benzinepomp met LPG
SP13

SP14

SP15

SP16

SP17
Honden
uitlaatplaats
Politiebureau Pomp Pomp Pomp
met LPG
Pomp
met LPG
Pomp met
LPG
Pottenbakkerij Pretpark


SP18-1

SP18-2

SP19

SP100B

SP100

SP101B

SP102
Prullenbak Pomp met aardgas
(Compressed
Natural Gas)
Oplaadpunt
voor elektrische
voertuigen of fietsen
Parkeerroute Parkeerroute Pinnen

Postkantoor
   SR-serie voor symbolen            Terug naar overzicht    
Symbool gemeentehuis
SR02

SR03
Symbool recreatieterrein
SR04

SR05

SR06

SR07

SR08

SR09

SR10
Gemeentehuis /
Raadhuis
Restaurant Recreatie-
gebied
Recycling Revalidatie Roeien Rondvaart Rugbyveld Ruiterpad


SR10-2

SR100

SR100B

SR101
Ruiterpadroute Ringweg /
rondweg
Ringweg /
rondweg
Rondvaartboot
   SS-serie voor symbolen            Terug naar overzicht    

SS01

SS02

SS03

SS04

SS05

SS06

SS07

SS08

SS09-1
Sauna Schaakplaats Schaapskooi Schaapweide Schaatsen Scouting Ski-piste / skicentrum Slak Sluis


SS09-2

SS10

SS11

SS12

SS13

SS14

SS15

SS16

SS17
Sluis Schoenen-
maker
Snackbar Spartelvijver Speeltuin Speerwerpveld Sporthal Sportpark /
sportveld
Squash-hal


SS18

SS19
Symbool stadion
SS20

SS21

SS22

SS23

SS24

SS25

SS100
Stacaravan Stacaravan-
verhuur
Stadion /
voetbalveld
Sterrenkijker /
telescoop
Steiger / kade / stuw Subtropisch zwembad Supermarkt Surfplas Station


SS101

SS102

SS102B

SS103

SS104
Strand Snorfiets Snorfiets Stroomtrein Schietbaan
   ST-serie voor symbolen            Terug naar overzicht    

ST01

ST02

ST02-2

ST03

ST04

ST05

ST06

ST07

ST07-2
Tafeltennis Tankstation
Agip
Tankstation
Argos
Tankstation
Avia
Tankstation
BP
Tankstation
Esso
Tankstation
Fina
Tankstation
Gulf
Tankstation
OK


ST07-3

ST08

ST09

ST10

ST11

ST12

ST13

ST14

ST15
Tankstation
Fastned
Tankstation
Mobil
Tankstation
Q8
Tankstation
Shell
Tankstation
Tamoil
Tankstation
Tango
Tankstation
Texaco
Tankstation
Tinq
Tankstation
Total

Symbool telefoon
ST16

ST17

ST18
Telefoon Tennisbaan Tennishal


ST19

ST20

ST21
Symbool tractor
ST22
Symbool tractor
ST22B

ST23

ST24

ST25

ST26
Theater / schouwburg Man en vrouw Wand-
klimhal
Tractor Tractor Trekkershut Trimmen Tuinbouw / kassen Tuincentrum /
 sierttuin


ST100

ST101

ST102
Telefoon in
noodgevallen
Trappenhuis Trekkershut
   SU-serie voor symbolen            Terug naar overzicht    

SU01

SU02

SU03
Uitgang Uitzichtpunt Universiteit
   SV-serie voor symbolen            Terug naar overzicht    

SV01

SV02

SV02-2

SV03

SV04

SV05

SV06
Symbool vliegveld
SV07

SV08
Vakantie- /
recreatieoord
Veerpont Veerpont / cruiseschip Veiling Vergader-
ruimte
Vesting Visvijver Vliegveld Voetbalveld


SV09

SV10

SV11
Symbool vrachtwagen
SV12
Symbool vrachtwagen
SV12B

SV13

SV14B

SV101
Voetgangers-
brug / -tunnel
Vogelpark Volleybalzaal Vrachtwagen /
vrachtauto
Vrachtwagen VVV-kantoor Voetganger
   SW-serie voor symbolen            Terug naar overzicht    

SW01

SW02

SW03

SW04

SW05

SW06

SW07

SW08

SW09
Waterpolo Waterskiën Wasserette Waterkraan Watermolen WC Wielrenbaan Winkel
van Sinkel
Winkelcentrum


SW10

SW11

SW100

SW101

SW102

SW103

SW104
Witte fietsen
(uitgeefpunt)
Woonboot-
plaats
Wi-fi Wandelroute
Wijngaard
Waterrecreatie
(algemeen)

Wasstraat auto
   SZ-serie voor symbolen            Terug naar overzicht    

SZ01

SZ02

SZ03

SZ04

SZ05-1

SZ05-2

SZ05-3

SZ06
Zeestrand Zeilboot-
verhuur
Zuivelboerderij Zweefvliegveld Zwembad (openlucht) Zwembad Zwembad Zandbak
   KL-serie: Kabels en leidingen             Terug naar overzicht    

KL01

KL02

KL03

KL04

KL05

KL06

KL11

KL12

KL15
zinker
in watergang
of kanaal
rioolleiding
in watergang
of kanaal
aardgasleiding
in watergang
of kanaal
gasleiding
in watergang
 of kanaal
elektraleiding
in watergang
of kanaal
waterleiding
in watergang
of kanaal
kabel
in watergang
of kanaal
kabels
in watergang
of kanaal
cai-kabel
in watergang
of kanaal
   OB-serie: Onderborden             Terug naar overzicht    

OB01

OB02

OB03

OB04

OB05

OB06

OB07

OB08

OB09
Geldt alleen voor
ruiter te paard
Geldt alleen
voor fietsers
Geldt alleen
voor bromfietsers
Geldt alleen
voor (brom)fietsers
Geldt alleen
voor tractoren
Geldt alleen
voor motoren
Geldt alleen
voor auto's en
motoren
Geldt alleen
voor auto's
Geldt alleen
voor auto's


OB101

OB11

OB12

OB13

OB14

OB15

OB16

OB17

OB18
Geldt alleen voor voer-
tuigen met aanhanger
Geldt alleen
voor vrachtauto's
Geldt alleen
voor bussen
Geldt alleen
voor
vrachtauto
en bussen
Geldt alleen
voor tram
Brommobielen Gehandicapten
voertuigen 
Overhangende
takken
Zachte berm


OB18

OB19

OB20-A

OB20-B

OB21
Zachte berm Geldt alleen voor
elektrische voertuigen
Eelektrische voertuigen Geldt alleen voor
elektrische voertuigen
Geldt alleen
voor bestelbus en bedrijfsauto


OB51

OB52

OB53

OB54

OB55

OB56

OB57

OB58

OB59
Uitgezonderd
ruiters
Uitgezonderd
fietsers
Uitgezonderd
bromfietsen
Uitgezonderd
(brom)fietsers
Uitgezonderd
tractoren
Uitgezonderd
motoren
Uitgezonderd
motoren en auto's
Uitgezonderd
auto's
Uitgezonderd
auto's


OB60

OB61

OB62

OB63

OB64

OB65

OB66

OB101

OB102
Uitgezonderd voer-
tuigen met aanhanger
Uitgezonderd
vrachtauto's
Uitgezonderd
bussen
vrachtauto's en
bussen
Uitgezonderd
tramen
Uitgezonderd
brommobielen
Uitgezonderd gehandi-
capten voertuigen 
Inhalen
toegestaan
Uitgezonderd
berm's


OB103

OB104

OB108

OB109

OB113

OB201

OB202a

OB202b

OB202c
Uitgezonderd
politie
Uitgezonderd
lijnbussen
Uitgezonderd
bestemmingsverkeer
Uitgezonderd
aanliggende percelen
Uitgezonderd
vrachtwagens voorzien van
gezichtsveldverbeterende
voorzieningen 
16 juni tot en
met 19 augustus
Maandag Maandag en
woensdag
Maandag tot
en met vrijdag


OB208a

OB208b

OB208c

OB209a

OB209b

OB209c

OB210a

OB210b

OB211a
Donderdag
06 - 19 uur
Ma en wo
06 - 19 uur
Ma t/m vr
06 - 19 uur
Donderdag
18.00 - 21.30 uur
Ma en wo
18.00 - 21.30 uur
Ma t/m vr
18.00 - 21.30 uur
Maandag
06 - 10 uur
15 - 19 uur
Ma en wo
06 - 10 uur
15 - 19 uur
Maandag
10.00 - 14.30 uur
18.00 - 21.30 uur


OB211b

OB211c

OB212

OB213

OB254

OB259a

OB259b

OB262

OB263
Ma en wo
10.00 - 14.30 uur
18.00 - 21.30 uur
Ma t/m vr
10.00 - 14.30 uur
18.00 - 21.30 uur
Ma t/m vr
18 - 08 uur
za /zo
22 - 10 uur
Ma t/m vr
18.00 - 08.30 uur
za / zo
22.30 - 10.00 uur
Uitgezonderd
18.00 - 21.30 uur
Uitgezonderd
maandag
18.00 - 21.30 uur
Uitgezonderd
ma t/m vr
18.00 - 21.30 uur
Uitgezonderd
ma t/m vr
18 - 08 uur
za / zo
22 - 10 uur
Uitgezonderd
ma t/m vr
18 - 08.30 uur
za / zo
22.30 - 10.00 uur


OB279

OB301

OB302

OB303

OB304

OB305

OB306

OB307

OB309
Uitgezonderd
1e t/m 15de
van de maand
Wielklemregeling
van kracht
Wielklem- en wegsleepregeling
van kracht
Wegsleepregeling
van kracht
wegsleepregeling
van kracht
Fietsen worden
verwijderd
Alleen Chipknip Alleen Pinpas Kenteken
FX-PZ-21


OB310

OB311

OB401-10m

OB401-20m

OB401-30m

OB401-40m

OB401-50m

OB401-60m

OB401-70m
Parkeren verboden
op wo 07 - 16 uur
Herhaling 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 70 m


OB401-80m

OB401-90m

 OB401-100m

OB401-150m

OB401-200m

OB401-250m

OB401-300m

OB401-400m

OB401-500m
80 m 90 m 100 m 150 m 200 m 250 m 300 m 400 m 500 m


OB401-600m

OB401-700m

OB401-800m

OB401-900m

OB401-1km

OB401-1,2km

OB401-1,5km

OB402-Sp11-
20km

OB411-100m
600 m 700 m 800 m 900 m 1 km 1,2 km 1,5 km 20 km over een afstand
van 100 m 


OB411-150m

OB411-200m

OB411-250m

OB411-300m

OB411-400m

OB411-500m

OB411-600m

OB411-700m

OB411-800m
Over een afstand
van 150 m
Over een afstand
van 200 m
Over een afstand
van 250 m
Over een afstand
van 300 m
Over een afstand
van 400 m
Over een afstand
van 500 m
Over een afstand
van 600 m
Over een afstand
van 700 m
Over een afstand
van 800 m


OB411-900m

OB411-1km

OB411-1,2km

OB411-1,5km
Over een afstand
van 900 m
Over een afstand
van 1 km
Over een afstand
van 1,2 km
Over een afstand
van 1,5 km


OB401-na 10m

OB401-na 20m

OB401
-na 30m

OB401
-na 40m

OB401
-na 50m

OB401
-na 60m

OB401
-na 70m

OB401
-na 80m

OB401
-na 90m
na 10 m na 20 m na 30 m na 40 m na 50 m na 60 m na 70 m na 80 m na 90 m


 OB401
-na 100m

OB401
-na 150m

OB401
-na 200m

OB401
-na 250m

OB401
-na 300m

OB401
-na 400m

OB401
-na 500m

OB401
-na 600m

OB401
-na 700m
na 100 m na 150 m 200 m na 250 m na 300 m na 400 m na 500 m na 600 m na 700 m


OB401
-na 800m

OB401B
-na 900 m 

OB401
-na 1km

OB401B
-na 1,2km

OB401
-na 1,5 km

OB401
-na 2km
na 800 m na 900 m na 1 km na 1,2 km na 1,5 km na 2 km


OB501-L

OB501-R

OB502

OB503

OB504
Links Rechts Links en rechts;
in 2 richtingen;
Rechts en links;
in 2 richtingen;
Links en rechts


OB505

OB01 + OB503

OB02 + OB503

OB04 + OB503

OB11 + OB503

OB618 + OB503

OB601

OB611
nat wegdek
OB612
Tegenliggers Kruisende
ruiters in
2 richtingen
Kruisende
fietsers in
2 richtingen
Kruisende
(brom)fietsers in
2 richtingen
Kruisende
vrachtwagens in
2 richtingen
Kruisende
bussen in
2 richtingen
Zachte berm Slipgevaar Nat wegdek


OB613

OB614

OB618

OB617

OB619

OB620

OB621

OB622

OB626
Bij nat wegdek Slecht wegdek Bussluis Verhoogde overweg
(nummer 615)
Busbaan Asverspringingen Verhoogde
rijbaanscheiding
Uitrit Korte invoegstrook


OB627

OB701-A
of
OB711-A

OB702-A
of
OB712-A


OB703-A
of
OB713-A

OB704-100m

OB705

OB710

OB711-B

OB712-B
Beweegbaar obstakel Verloop voorrangsweg
bij kruispunt
Verloop voorrangsweg
bij T-splitsing
Verloop voorrangsweg
bij zijweg
Stop over 100m Ga terug Doseerlichten Slagbomen dalen
automatisch
Slagbomen worden
op sfstand bediend


OB713-B


OB714

OB715

OB717

OB718

OB719

OB720

OB721

OB722
Verkeer op rotonde
heeft voorranf
8 keer Rietsen vanaf hier Ritsen na 300 m Ritsen over 600 m Spitsstrook open Plusstrook open Lijnbussen op
vluchtstrook
Einde lijnbussen
op vluchtstrook


OB754

OB755

OB758

OB759
Fietsers op rijbaan (Brom)fietsers
op rijbaan
(Brom)fietsers
doorrijden tot fietslicht
Dus niet brommen


OB901-A

OB901-B

OB902-A

OB902-B

OB903-A

OB1000

OB1001

OB1002
Verkeersdrempel
OB1003
I II Categorie 1 Categorie 2 Sector A Brandblusser en
noodtelefoon
Brandblusser Noodtelefoon Verhoogde drempel

Verkeersdrempel
OB1004

OB1005
Verkeersdrempel
OB1006
Verkeersdrempel
OB1007
School-
zone
Verhoogde
rijbaanscheiding
Snorfiets
niet toegestaan
Bij belsignaal
brugdek vrijmaken
   VR-serie: Verkeersregelingen             Terug naar overzicht    

VR01

VR02

VR03

VR04

VR05

VR06

VR07-A

VR07-B

VR07-C
Drukknop
fietser
Drukknop
voetganger
(zebra)
Drukknop
voetganger
Tegelijk groen
(brom)fietsers
Rechtsaf voor (brom)
fietsers vrij
Rechtsaf voor
fietsers vrij
verkeers-
brigadiers
bij groen
één auto
Let op!
Verkeersregelaars


VR09-1

VR09-2

VR09-3

VR09-4

VR09-5

VR09-6

VR09-7

VR09-8

VR09-9
Let op: recht-
doorgaande
fietsers
Let op: recht-
doorgaande
(brom)fietsers
Let op: recht-
doorgaande
fietsers in
2 richtingen
Let op: recht-
doorgaande
(brom)fietsers in
2 richtingen
Let op: recht-
doorgaande
fietsers en voetgangers
op zebrapad
Let op: recht-
doorgaande
voetgangers
op zebrapad
Let op: recht-
doorgaande
fietsers en
voetgangers
op zebrapad
Let op: recht-
doorgaande
(brom)fietsers en
voetgangers
op zebrapad
Let op: recht-
doorgaande
fietsers in
2 richtingen
en voetgangers
op zebrapad


VR09-10

VR09-11

VR09-12

VR09-13

VR09-14

VR09-15
Let op: recht-
doorgaande
(brom)fietsers in
2 richtingen
en voetgangers
op zebrapad
Let op: recht-
doorgaande
voetgangers
Let op: recht-
doorgaande
fietsers en
voetgangers
Let op: recht-
doorgaande
(brom)fietsers en
voetgangers
Let op: recht-
doorgaande
fietsers in
2 richtingen
en voetgangers
Let op: recht-
doorgaande
(brom)fietsers in
2 richtingen
en voetgangers


VR10-1

VR10-2

VR10-3

VR10-4

VR10-5

VR10-6

VR10-7

VR10-8

VR10-9
Let op: tege-
moet komend
verkeer en recht-
doorgaande
fietsers
Let op: tege-
moet komend
verkeer en recht-
doorgaande
(brom)fietsers
Let op: tege-
moet komend
verkeer en recht-
doorgaande
fietsers in
2 richtingen
Let op: tege-
moet komend
verkeer en recht-
doorgaande
(brom)fietsers in
2 richtingen
Let op: tege-
moet komend
verkeer,
recht-
doorgaande
fietsers en voetgangers
op zebrapad
Let op: tege-
moet komend
verkeer
en voetgangers
op zebrapad
Let op: tege-
moet komend
verkeer,
recht-
doorgaande
fietsers en voetgangers
op zebrapad
Let op: tege-
moet komend
verkeer,
recht-
doorgaande (brom)
fietsers en voetgangers
op zebrapad
Let op: tege-
moet komend
verkeer,
recht-
doorgaande
fietsers in
2 richtingen en
voetgangers
op zebrapad


VR10-10

VR10-11

VR10-12

VR10-13

VR10-14

VR10-15
Let op: tege-
moet komend
verkeer,
recht-
doorgaande
(brom)fietsers in
2 richtingen en
voetgangers
op zebrapad
Let op: tege-
moet komend
verkeer
en
voetgangers
Let op: tege-
moet komend
verkeer,
recht-
doorgaande
fietsers en
voetgangers
Let op: tege-
moet komend
verkeer,
recht-
doorgaande
(brom)fietsers en
voetgangers
Let op: tege-
moet komend
verkeer,
recht-
doorgaande
fietsers in
2 richtingen en
voetgangers
Let op: tege-
moet komend
verkeer,
recht-
doorgaande
(brom)fietsers in
2 richtingen en
voetgangers


VR21

VR21-T

VR22

VR23

VR24

VR25-A

VR25-B

VR25-M

VR30-1


VR30-2

VR31-1L

VR31-1R

VR31-2L

VR31-2R

VR32

VR32-L

VR32-R

VR33


VR34

VR35-A

VR35-B
   ES-serie: Elektrische matrixsignalering            Terug naar overzicht    

ES01

ES02

ES03

ES04

ES05

ES06

ES07
Matrixbord
maximum
snelheid
Matrixbord
file
Matrixbord
einde 
van alle op
een elektrische
signaleringsbord
aangegeven ver-
boden en adviezen

Matrixbord
naar rechts
Matrixbord
gesloten rijstrook
Matrixbord
beschikbare
rijstrook
Matrixbord
busbaan
   SB-serie: Straatnaamborden             Terug naar overzicht    

SB01-1

SB01-2

SB01-3

SB01-4

SB01-5

SB01-6

SB01-7

SB01-1(Centrum)

SB01-1(14)
Straatnaambord Straatnaambord;
Links
Straatnaambord;
Rechts
Straatnaambord;
Links en rechts
Straatnaambord;
Links met 

huisnrs.
1 t/m 50
Straatnaambord;
Rechts met
huisnrs. 51 t/m 100
Straatnaambord;
Links met
huisnrs. 1 t/m 50 en
rechts 51 t/m 100
Straatnaambord;
tekst (Centrum)
Straatnaambord;
aanduiding (14)


SB02-1

SB02-2

SB02-3

SB02-4

SB02-5

SB02-6

SB02-7

SB02-1
(Centrum)

SB02-1
(14)
Straatnaambord Straatnaambord;
Links
Straatnaambord;
Rechts
Straatnaambord;
Links en rechts
Straatnaambord;
Links met 

huisnrs.
1 t/m 50
Straatnaambord;
Rechts met
huisnrs. 51 t/m 100
Straatnaambord;
Links met
huisnrs. 1 t/m 50 en
rechts 51 t/m 100
Straatnaambord;
tekst (Centrum)
Straatnaambord;
aanduiding (14)


SB03-1

SB03-2

SB03-3

SB03-4

SB03-5

SB03-6

SB03-7

SB03-1
(Centrum)

SB03-1
(14)
Straatnaambord Straatnaambord;
Links
Straatnaambord;
Rechts
Straatnaambord;
Links en rechts
Straatnaambord;
Links met 

huisnrs.
1 t/m 50
Straatnaambord;
Rechts met
huisnrs. 51 t/m 100
Straatnaambord;
Links met
huisnrs. 1 t/m 50 en
rechts 51 t/m 100
Straatnaambord;
tekst (Centrum)
Straatnaambord;
aanduiding (14)


SB04-1

SB04-2

SB04-3

SB04-4

SB04-5

SB04-6

SB04-7

SB04-1
(Centrum)

SB04-1
(14)
Straatnaambord Straatnaambord;
Links
Straatnaambord;
Rechts
Straatnaambord;
Links en rechts
Straatnaambord;
Links met 

huisnrs.
1 t/m 50
Straatnaambord;
Rechts met
huisnrs. 51 t/m 100
Straatnaambord;
Links met
huisnrs. 1 t/m 50 en
rechts 51 t/m 100
Straatnaambord;
tekst (Centrum)
Straatnaambord;
aanduiding (14)
   PL-serie: Pijlen              Terug naar overzicht    

PL1

PL2

PL3

PL4

PL5

PL6

PL7

PL8

PL9
Pijl Pijl Pijl Pijl Pijl Pijl Pijl Pijl Pijl


PL10

PL11

PL12

PL13

PL14

PL15

PL16

PL17

PL18
Pijl Pijl Pijl Pijl Pijl Pijl Pijl Pijl Pijl


PL19

PL50

PL51

PL52

PL53

PL54

PL55

PL56

PL57
Pijl Pijl rotonde Pijl rotonde Pijl rotonde Pijl rotonde Pijl rotonde Pijl rotonde Pijl rotonde Pijl rotonde
   Werk in uitvoering: BB-serie: - tijdelijke borden             Terug naar overzicht    

BB01-L-T

BB01-R-T

BB01-LB-T

B01-RB-T

BB01-B-T

B01-O-T
'Uit-bord'; Links
Tijdelijke uitgang of
afrit
rijstrook
'Uit-bord'; Rechts
Tijdelijke uitgang of
afrit 
rijstrook
'Uit-bord'; Linksboven
Tijdelijke uitgang of
afrit 
rijstrook
'Uit-bord'; Rechtsboven
Tijdelijke uitgang of
afrit 
rijstrook
'Uit-bord'; Boven
Tijdelijke uitgang of
afrit 
rijstrook
'Uit-bord'; Onder
Tijdelijke uitgang of
afrit 
rijstrook

   Werk in uitvoering: OB-serie: - tijdelijke onderborden            Terug naar overzicht    

OB401-T
(500 m)

OB401-T
(1 km)
Afstand (500 m) Afstand (1 km)


OB501-T-L

OB501-T-R

OB502-T

OB503-T

OB504-T

OB505-T
Omleidingsroute
pijl links
Omleidingsroute
pijl links
Omleidingsroute
pijl links en rechts
Omleidingsroute
pijl rechts links
Omleidingsroute
pijl linksonder en
rechtsonder
Omleidingsroute
pijl beneden en boven


OB603-T

OB604-T

OB605-T

OB615-T(...m)

OB715-T

OB716-T

OB717-T(na 300m)

OB718-T
(na 300m)
Strepen ontbreken Stoomvorming Spoorvorming Langere remweg
nieuw wegdek over
een lengte van ... m 
Ritsen van hier Geef ritser
ruimte 
Ritsen na 300 m  Ritsen na 600 m 


OB802-T

OB803-T

OB803B-T

OB804-T

OB805-T

OB806-T

OB807-T

OB807B-T
Maaien Bomen snoeien Snoeien Bomen rooien Strepen trekken Opmetingen Weginspectie Verkeersregelaar

   Werk in uitvoering: T-serie: - tijdelijke verkeersborden            Terug naar overzicht    

T10-1

T10-2L(C01)

T10-2R(CO1)

T10-3L(C01)

T10-3R(C01)
Rijrichting met
gesloten verklaring 

Rijrichting met
gesloten verklaring 

Rijrichting met
gesloten verklaring 

Rijrichting met
gesloten verklaring 

Rijrichting met
gesloten verklaring T10-4L(C01)

T10-4R(C01)

T10-5L(C01)

T10-5R(C01)

T10-6L(C01)

T10-6R(C01)
Rijrichting met
gesloten verklaring 

Rijrichting met
gesloten verklaring 

Rijrichting met
gesloten verklaring 

Rijrichting met
gesloten verklaring 

Rijrichting met
gesloten verklaring 

Rijrichting met
gesloten verklaring T41-1L

T41-1R

T41-2L

T41-2R

T42

T43 of L213-T
Rijrichting met gesloten verklaring (werkverkeer
uitgezonderd)

Rijrichting met gesloten verklaring (werkverkeer
uitgezonderd)

Rijrichting met gesloten verklaring (werkverkeer
uitgezonderd)

Rijrichting met gesloten verklaring (werkverkeer
uitgezonderd)

Waarschuwing;
Niet naast elkaar

Waarschuwing;
Zwaailicht maak ruimte!T50

T50-L

T51

T52-L

T53

T53-L

T54

T54-L
Slecht wegdek Let op!
Slecht wegdek
Scheuren in
wegdek
Let op!
Scheuren in wegdek
Gaten in
wegdek
Let op!
Gaten in wegdek
Gevaarlijke berm Let op!
Gevaarlijke berm


T55

T55-L

T56

T56-L

T57

T57-L

T58

T58-L
Obstakels Let op!
Obstakels 
Oprijden tot stopstreep
Let op!
Oprijden tot stopstreep
Tijdelijke
verkeerslichten
Let op!
Tijdelijke verkeerslichten
Modder
Let op!
Modder


T59

T60

T61
Belijning ontbreekt Bij hulp
bel 112
Langzaam rijden


T101

T101-E

T102-L

T102-R

T104(Assen)

T104-L(Assen)

T104-R(Assen)
Omleiding;
Vooraankondiging

Omleiding;
Einde 

Omleiding;
Links

Omleiding;
Rechts

Plaatsnaam

Omleiding;
Links
Plaatsnaam (Assen)

Omleiding;
Rechts
Plaatsnaam (Assen)J16-G+L214B-G

T101+L214B-G

T210+L214B-G

T20-G+
let op! modder

T08-G+
let op! rechts
heeft voorrang

J16-G+doorgaand
verkeer afgesloten
Waarschuwing
voor werk in uitvoering
en navigatiesysteem
buiten werking stellen 

Waarschuwing
voor omleiding
en navigatiesysteem
buiten werking stellen
Waarschuwing
voor situatie gewijzigd
en navigatiesysteem
buiten werking stellen
Waarschuwing
voor slipgevaar
met Let op!
Modder 

Waarschuwing voor gevaarlijk kruispunt
met Let op!
Rechts heeft voorrang

Waarschuwing voor
werk in uitvoering
met Doorgaand
verkeer afgeslotenT121

T121-L

T122

T123

T124

T125

T126
Wegwerk-
zaamheden
Let op! Wegwerk-
zaamheden
Doorgaand
verkeer gestremd
Doorgaand rijverkeer gestremd Doorgaand verkeer afgesloten Advies: zet uw
navigatie uit
Matig uw snelheid


T131

T131-L

T132

T132-L

T133

T133-L

T134

T134-L
Voetgangers
op rijbaan
Let op!
Voetgangers
op rijbaan
Fietsers
op rijbaan
Let op!
Fietsers
op rijbaan
Voetgangers
en fietsers
op rijbaan
Let op!
Voetgangers en
fietsers op rijbaan
Let op!
Voetgangers en (brom)
fietsers op rijbaan
Voetgangers
en (brom)fietsers
op rijbaan


T135

T135-L

T140

T141

T142

T143

T144
Voetgangers
op fietspad
Let op!
Voetgangers
op fietspad
Voetgangers en (brom)fietsers
oversteken
Fietsers
oversteken
Voetgangers
oversteken
Fietsers
afstappen
(Brom)fietsers
afstappen


T160

T161

T162


T180

T180-L

T181

T182

T183

T184

T185

T186
Werkverkeer Let op!
Werkverkeer
In- / uitrit
werkverkeer
Inrit
werkverkeer
Uitrit
werkverkeer
Invoegend
werkverkeer
Verboden voor
werkverkeer
Uitgezonderd
werkverkeer


T190

T190-L

T191

T192

T193

T194

T195

T196
Bouwverkeer Let op!
Bouwverkeer
In- / uitrit
bouwverkeer
Inrit
bouwverkeer
Uitrit
bouwverkeer
Invoegend
bouwverkeer
Verboden voor
bouwverkeer
Uitgezonderd
bouwverkeer


T210

T210-L

T211

T211-L

T212

T212-L

T213

T213-L
Situatie gewijzigd Let op!
Situatie gewijzigd
Verkeerssituatie
 gewijzigd
Let op!
Verkeerssituatie
 gewijzigd
Voorrangssituatie
gewijzigd
Let op!
Voorrangssituatie
gewijzigd
Verkeer van
rechts voorrang
Let op!
Verkeer van
rechts voorrang
MOGELIJKHEDEN VAN RIJSTROOKSYMBOLEN VOOR OMLEIDINGSBORDEN T51, T52, T53 en T54
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
T51
 
X05

T51-X05
 
T52
 
X54
 
X01
 
T52-X54-X01
 
T53
 
X01
 
X01
 
X16

T53-X01-
X01-X16X01

X01(C18-2m)

X02

X03

X04

X05

X06

X07

X08

X09

X10

X11

X12

X13

X14

X15

X16

X17

X51

X51(C18-2m)

X52

X53

X54

X55

X56

X57

X58

X59

X60

X61

X62

X63

X64

X65
MOGELIJKHEDEN VOOR OMLEIDINGSBORDEN T51 MET 1 RIJSTROOK-RICHTINGEN

T51-X01

T51-
X04
of
T04-1L

T51-X05
of
T04-1R

T51-X06
of
T11-1L

T51-X07
of
T11-1R

T51-X08
of
T05-1R

T51-X09
of
T05-1L

T51-X14
of
T21-1L

T51-
X15
of
T21-1R
Rijrichting
voor 1 rijstrook

Rijrichting
voor 1 rijstrook
Rijrichting
voor 1 rijstrook
Rijrichting
voor 1 rijstrook
Rijrichting
voor 1 rijstrook
Rijrichting
voor 1 rijstrook
Rijrichting
voor 1 rijstrook
Rijrichting
voor 1 rijstrook
Rijrichting
voor 1 rijstrook


T51-
X12
of
T25-1L
Rijrichting
voor 1 rijstrook
MOGELIJKHEDEN VOOR OMLEIDINGSBORD T52 MET 2 RIJSTROOK-RICHTINGEN

T52-
X01-X01
of
L07-2-01T

T52-X01(C18-2m)
-
X01
of
L11-2-01C18-2T

T52-X01-X04
of
T01-2L

T52-
X05-X01
of
T01-2R

T52-
X05(C18-2)-X01
of
T01-2R-C18-2

T52-
X01(C18-2)-X04
of
T01-2L-C18-2

T52-
X54-X01
of
T02-2R

T52-
X51-X04
of
T03-2L

T52-X04-X04
of
T04-2L
Rijrichting
voor 2 rijstroken
Rijrichting
voor 2 rijstroken
Rijrichting
voor 2 rijstroken
Rijrichting
voor 2 rijstroken
Rijrichting
voor 2 rijstroken
Rijrichting
voor 2 rijstroken
Rijrichting
voor 2 rijstroken
Rijrichting
voor 2 rijstroken
Rijrichting
voor 2 rijstroken


T52-
X04(
C18-2)-X04
of
T04-2L-C18-2

T52-
X05-X05
of
T04-2R

T52-
X05
C18-2)-X05
of
T04-2R-C18-2

T52-
X08-X08
of
T05-2R

T52-
X09-X09
of
T05-2L

T52-
X06-X06
of
T11-2L

T52-
X06(C18-2)-X06
of
T11-2LC18-2

T52-
X07-X07
of
T11-2R

T52-
X07(C18-2)-X07
of
T11-2RC18-2
Rijrichting
voor 2 rijstroken
Rijrichting
voor 2 rijstroken
Rijrichting
voor 2 rijstroken
Rijrichting
voor 2 rijstroken
Rijrichting
voor 2 rijstroken
Rijrichting
voor 2 rijstroken
Rijrichting
voor 2 rijstroken
Rijrichting
voor 2 rijstroken
Rijrichting
voor 2 rijstroken


T52-
X06-X04
of
T12-2L

T52-
X06(C18-2)-X04
of
T12-2LC18-2

T52-
X15-X05
of
T21-2R

T52-
X15(C18-2)-X05
of
T21-2RC18-2

T52-
X01-X15
of
T22-2R

T52-
X01(C18-2)-X15
of
T22-2RC18-2

T52-
X12-X04
of
T25-2L

T52-
X12(C18-2)-X04
of
T25-2LC18-2

T52-
X01-X12
of
T26-2L


T52-
X01(C18-2)-
X12
of
T26-2LC18-2

T52-
X56-X02
of
T15-1R

T52-
X52-X10  
of
T31-2L

T52-
X62-X02
of
T31-2R

T52-
X01-X16
of
T32-2L

T52-
X17-X01
of
T32-2R
Rijrichting
voor 2 rijstroken
Rijrichting
voor 2 rijstroken
Rijrichting
voor 2 rijstroken
Rijrichting
voor 2 rijstroken
Rijrichting
voor 2 rijstroken
Rijrichting
voor 2 rijstroken
MOGELIJKHEDEN VOOR OMLEIDINGSBORD T03 MET 3 RIJSTROKEN-RICHTINGEN

T53-
X09-X09-X09
of
T05-3L


T53-
X08-X08-X08
of
T05-3R


T53-
X01-X01-X01
of
L07-3-01T


T53-
X01(C18-2m)-
X01-X01
of
L11-3-01C18-2T

T53-
X06-X04-X04
of
T13-3L


T53-
X06-X06-X04
of
T14-3L


T53-
X01-TBO-TBE
of
T23-3R


T53-
X01(C18-2)-
X15-X15
of
T23-3R-01C18-2

T53-
X01-X01-X15
of
T24-3R

Rijrichting
voor 3 rijstroken
Rijrichting
voor 3 rijstroken
Rijrichting
voor 3 rijstroken
Rijrichting
voor 3 rijstroken
Rijrichting
voor 3 rijstroken
Rijrichting
voor 3 rijstroken
Rijrichting
voor 3 rijstroken
Rijrichting
voor 3 rijstroken
Rijrichting
voor 3 rijstroken


T53-
X01(C18-2)-
X01-X15
of
T24-3R-01C18-2

T53-
X01-X01-X12
of
T26-3L


T53-
X01(C18-2)-
X01-X12
of
T26-3L-01C18-2

T53-
X01-X01-X12
of
T27-3L


T53-
X01(C18-2)-
X01-X12
of
L27-3L-01C18-2

T53-
X01-X12-X04
of
T28-3L


T53-
X01(C18-2)-
X12-X04
of
T28-3L-01C18-2

T53-
X01-X01-X16
of
T32-3L


T53-
X17-X01-X01
of
T32-3R

Rijrichting
voor 3 rijstroken
Rijrichting
voor 3 rijstroken
Rijrichting
voor 3 rijstroken
Rijrichting
voor 3 rijstroken
Rijrichting
voor 3 rijstroken
Rijrichting
voor 3 rijstroken
Rijrichting
voor 3 rijstroken
Rijrichting
voor 3 rijstroken
Rijrichting
voor 3 rijstroken
MOGELIJKHEDEN VOOR OMLEIDINGSBORD T04 MET 4 RIJSTROKEN

T54-
X01-X01-X01-X01
of

L07-4-01T

T54-
X01(C18-2)-
X01(C18-2)-X01-
X01
of
L11-4-01C18-2
Rijrichting
voor 4 rijstroken
Rijrichting
voor 4 rijstroken

   Werk in uitvoering: T-serie: - tijdelijke verkeersborden            Terug naar overzicht    

T201(H)

T201-L(H)

T201-R(H)

T201-B(H)

T201-O(H)


T205
Omleiding;
(route H)

Omleiding;
Volg route naar links
(route H)

Omleiding;
Volg route naar rechts
(route H)

Omleiding;
Volg route naar recht-
door 
(route H)
Omleiding;
Volg route naar
beneden (route H)T201-LE(H)

T201-RE(H)

T201-BE(H)

T201-OE(H)

T201-E(4)
Einde omleiding;
Volg route naar links
(route H)

Einde omleiding;
Volg route naar rechts
(route H)

Einde omleiding;
Volg route naar recht-
door 
(route H)
Einde omleiding;
Volg route naar
beneden (route H)

Einde omleiding;
(route 4)

Mogelijkheden van symbolen voor tijdelijke omleidingsborden bij voor werk in uitvoering 

T201-R(xx)
 
SV101-R

T201-R(SV101-R)


T201-L(SB24-L)

T201-R( SB24-R)

T201-L(SV101-L)

T201-R(SV101-R)

T201-L(SF01-L)

T201-R(SF01-R)

T201-L(SG03-L)

T201-R(SG03-R)
Omleiding;
Volg route naar links
(bromfiets)

Omleiding;
Volg route naar rechts
(bromfiets)

Omleiding;
Volg route naar links
(voetganger)

Omleiding;
Volg route naar rechts
(voetganger)
Omleiding;
Volg route naar links
(fiets)

Omleiding;
Volg route naar rechts
(fiets)
Omleiding;
Volg route naar links
(invalide)

Omleiding;
Volg route naar rechts
(invalide)


T201-(xx)

T201-L(xx)

T201-R(xx)

T201-B(xx)

T201-O(xx)
Omleiding;
(xx)

Omleiding;
Volg route naar links
(xx)
Omleiding;
Volg route naar rechts
(xx)

Omleiding;
Volg route naar recht-
door 
(xx)
Omleiding;
Volg route naar
beneden (xx)


SA06-L

SA06-R

SB24-L

SB24-R

SB26-L

SB26-R

SB104-L

SB104-R
Auto
links
Auto
rechts
Bromfiets
links
Bromfiets
rechts
Bus
links
Bus
rechts
Bestelauto
links
Bestelauto
rechts

SF01-L

SF01-R

SG03-L

SG03-R

SM09-L

SM09-R

SV12-L

SV12-R
Fiets
links
Fiets
rechts
Invalide
links
Invalide
rechts
Motor
links
Motor
rechts
Vrachtauto
links
Vrachtauto
rechts

SV101-L

SV101-R
Voetganger
links
Voetganger
rechts